Update from transifex

master
Dominik Schürmann 2018-10-21 22:53:15 +02:00
parent cab4789091
commit ff5528713f
89 changed files with 1739 additions and 423 deletions

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (Beachte: Bitte schreibe jeden Satz in eine eigene Zeile, Transifex wird jede Zeile in ein eigenes Übesetzungsfeld setzen!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support für Ledger Nano S
* Unterstützung für Suche in Web Key Directory (WKD)

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (Observe: ¡Por favor ingrese cada enunciado en su propia línea, Transifex coloca cada línea en su propio campo de traducción!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTA: ¡Por favor ponga cada frase en su propia línea, Transifex pone cada línea en su propio campo de traducción!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Soporte para Ledger Nano S
* Soporte para busqueda Web Key Directory (WKD)

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (OHARRA: Meseez jarri esaldi bakoitza bere lerroan, Transifex-ek lerroak bere itzulpen eremuan jartzen ditu!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (تذکر: هر جمله در همان خط!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE : veuillez mettre chaque phrase sur sa propre ligne. Transifex met chaque ligne dans son propre champ de traduction!)
## 5.2
* Amélioration de limportation des clés à partir du presse-papiers
## 5.1
* Prise en charge de Ledger Nano S
* Prise en charge de la recherche dans lannuaire de clés Web (WKD)

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTA: Por avor escriba cada frase na súa propia liña, Transifex pon cada liña no seu propio campo da tradución!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,9 +1,9 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
[//]: # (MEGJEGYZÉS: minden mondatot külön sorba írjon, a Transifex minden sort a saját fordítási mezőjébe tesz!)
A haladó képernyő lehetővé teszi, hogy:
* a nem ajánlott kulcsmegosztást
* személyazonosság szerkesztést
* alkulcs szerkesztést
* tanúsítványok részletes megtekintését
A speciális képernyő a következőket teszi lehetővé:
* kulcs megosztása nem ajánlott módon
* személyazonosságok szerkesztése
* alkulcsok szerkesztése
* tanúsítványok részletes megvizsgálása
Csak akkor folytasd, ha tudod mit csinálsz!
Csak akkor folytassa, ha tudja, hogy mit csinál!

View File

@ -1,25 +1,25 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
[//]: # (MEGJEGYZÉS: minden mondatot külön sorba írjon, a Transifex minden sort a saját fordítási mezőjébe tesz!)
[https://www.openkeychain.org](https://www.openkeychain.org)
[OpenKeychain](https://www.openkeychain.org) egy OpenPGP implementáció Android-ra.
Az [OpenKeychain](https://www.openkeychain.org) egy OpenPGP megvalósítás Androidra.
Licenc: GPLv3+
[//]: # (NOTE: Alphabetic ordering)
[//]: # (MEGJEGYZÉS: ábécé sorrend)
## Fő fejlesztők
* Dominik Schürmann (Maintainer)
* Dominik Schürmann (karbantartó)
* Vincent Breitmoser
## Legnagyobb hozzájárulók
## Legbb hozzájárulók
* Adithya Abraham Philip
* Andrea Torlaschi
* Arnaud Fontaine
* Ash Hughes
* 'mar-v-in'
* „mar-v-in”
* Nikita Mikhailov
* 'Thialfihar' (APG developer)
* 'Thialfihar' (APG fejlesztő)
* Tim Bray
* Tobias Erthal
@ -28,23 +28,23 @@ Licenc: GPLv3+
* Andrea Torlaschi
* Art O Cathain
* Brian C. Barnes
* Bahtiar 'kalkin' Gadimov
* Bahtiar „kalkin” Gadimov
* Daniel Albert
* Daniel Hammann
* Daniel Haß
* Daniel Nelz
* Daniel Ramos
* Greg Witczak
* 'iseki'
* „iseki”
* Ishan Khanna
* 'jellysheep'
* 'Jesperbk'
* 'jkolo'
* „jellysheep”
* „Jesperbk”
* „jkolo”
* Joey Castillo
* Kai Jiang
* Kartik Arora
* 'Kent'
* 'ligi'
* „Kent”
* „ligi”
* Lukas Zorich
* Manoj Khanna
* Markus Doits
@ -54,7 +54,7 @@ Licenc: GPLv3+
* Nikhil Peter Raj
* Paul Sarbinowski
* Petter Arvidsson
* 'Senecaso'
* „Senecaso”
* Signe Rüsch
* Sreeram Boyapati
* 'steelman'
* „steelman”

View File

@ -1,28 +1,28 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
[//]: # (MEGJEGYZÉS: minden mondatot külön sorba írjon, a Transifex minden sort a saját fordítási mezőjébe tesz!)
## Key Confirmation
Without confirmation, you cannot be sure if a key really corresponds to a specific person.
The simplest way to confirm a key is by scanning the QR Code or exchanging it via NFC.
To confirm keys between more than two persons, we suggest using the key exchange method available for your keys.
## Kulcs megerősítése
Megerősítés nélkül nem lehet biztos abban, hogy egy kulcs valóban a megfelelő személyhez tartozik-e.
A legegyszerűbb módja egy kulcs megerősítésének, ha beolvas egy QR-kódot vagy kicseréli NFC-n keresztül.
Kettő vagy több személy közötti kulcs megerősítéséhez azt javasoljuk, hogy használja a kulcscsere módszert, amely elérhető a kulcsainál.
## Key Status
## Kulcs állapota
<img src="status_signature_verified_cutout_24dp"/>
Confirmed: You have already confirmed this key, e.g., by scanning the QR Code.
Megerősítve: már megerősítette ezt a kulcsot, például a QR-kód beolvasásával.
<img src="status_signature_unverified_cutout_24dp"/>
Unconfirmed: This key has not been confirmed yet. You cannot be sure if the key really corresponds to a specific person.
Megerősítetlen: ez a kulcs még nem lett megerősítve. Nem lehet biztos abban, hogy a kulcs valóban a megfelelő személyhez tartozik-e.
<img src="status_signature_expired_cutout_24dp"/>
Expired: This key is no longer valid. Only the owner can extend its validity.
Lejárt: ez a kulcs többé nem érvényes. Csak a tulajdonos tudja meghosszabbítani az érvényességét.
<img src="status_signature_revoked_cutout_24dp"/>
Revoked: This key is no longer valid. It has been revoked by its owner.
Visszavont: ez a kulcs többé nem érvényes. A tulajdonosa visszavonta azt.
## Advanced Information
A "key confirmation" in OpenKeychain is implemented by creating a certification according to the OpenPGP standard.
This certification is a ["generic certification (0x10)"](http://tools.ietf.org/html/rfc4880#section-5.2.1) described in the standard by:
"The issuer of this certification does not make any particular assertion as to how well the certifier has checked that the owner of the key is in fact the person described by the User ID."
## Speciális információk
Egy „kulcs megerősítése” az OpenKeychain alkalmazásban az OpenPGP szabvány szerinti tanúsítvány létrehozásával van megvalósítva.
A tanúsítvány egy [„általános tanúsítvány (0x10)”](http://tools.ietf.org/html/rfc4880#section-5.2.1), amelyet a következő szabvány ír le:
„A tanúsítvány kibocsátója nem tesz különösebb állítást arra vonatkozóan, hogy a tanúsító mennyire jól ellenőrizte, hogy a kulcs tulajdonosa valóban a felhasználói azonosító által leírt személy.”
Traditionally, certifications (also with higher certification levels, such as "positive certifications" (0x13)) are organized in OpenPGP's Web of Trust.
Our model of key confirmation is a much simpler concept to avoid common usability problems related to this Web of Trust.
We assume that keys are verified only to a certain degree that is still usable enough to be executed "on the go".
We also do not implement (potentially transitive) trust signatures or an ownertrust database like in GnuPG.
Furthermore, keys which contain at least one user ID certified by a trusted key will be marked as "confirmed" in the key listings.
Hagyományosan a tanúsítványok (magasabb tanúsítványszintekkel is, például „pozitív tanúsítványok” (0x13)) az OpenPGP bizalmi hálózatában vannak megszervezve.
A kulcsmegerősítési modellünk egy sokkal egyszerűbb elgondolás, hogy elkerülje a bizalmi hálózathoz kapcsolódó gyakori használhatósági problémákat.
Feltételezzük, hogy a kulcsokat csak egy bizonyos fokig ellenőrzik, ami még eléggé használható ahhoz, hogy „menet közben” végre lehessen hajtani.
Nem is valósítunk meg (potenciálisan átmeneti) bizalmi aláírásokat vagy tulajdonosbizalmi adatbázisokat, mint ami a GnuPG-ben van.
Továbbá az olyan kulcsok, amelyek egy megbízható kulcs által tanúsított legalább egy felhasználói azonosítót tartalmaznak, a kulcslistákban „megerősítve” jelzésűként lesznek jelölve.

View File

@ -1,394 +1,397 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
[//]: # (MEGJEGYZÉS: minden mondatot külön sorba írjon, a Transifex minden sort a saját fordítási mezőjébe tesz!)
## 5.2
* Továbbfejlesztett kulcsimportálás a vágólapról
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search
* Fixed potential API security issue
* Ledger Nano S támogatás
* Web Key Directory (WKD) keresésének támogatása
* Lehetséges API biztonsági probléma javítása
## 5.0
* Improved Autocrypt support
* Továbbfejlesztett Autocrypt támogatás
## 4.9
* Curve25519 support
* Improved support for security tokens
* Curve25519 támogatás
* Továbbfejlesztett támogatás a biztonsági tokenekhez
## 4.8
* Improved support for USB tokens: Gnuk, Nitrokey models, YubiKey 4 models
* Feature to find the position of the device's NFC reader
* Továbbfejlesztett támogatás az USB tokenekhez: Gnuk, Nitrokey modellek, YubiKey 4 modellek
* Funkció az eszköz NFC-olvasója helyzetének megtalálásához
## 4.7
* Improved import from clipboard
* New key creation wizard for Security Tokens
* Removed password cache "time to live" setting
* Továbbfejlesztett importálás a vágólapról
* Új kulcslétrehozás varázsló a biztonsági tokenekhez
* Eltávolításra került a jelszógyorsítótár „time to live” beállítása.
## 4.6
* Import your keys using our new Secure Wi-Fi Transfer mechanism
* Kulcsok importálása az új biztonságos Wi-Fi átviteli mechanizmus használatával
## 4.5
* Detailed description of security problems
* Display keyserver status per key
* Support for EdDSA
* Fix pgp.mit.edu (new certificate)
* Biztonsági problémák részletes leírása
* Kulcskiszolgáló állapotának megjelenítése kulcsonként
* EdDSA támogatás
* A pgp.mit.edu javítása (új tanúsítvány)
## 4.4
* New key status displays detailed information why a key is considered insecure or defective
* Az új kulcsállapot részletes információt jelenít meg, hogy egy kulcs miért tekintendő nem biztonságosnak vagy hiányosnak
## 4.3
* Better support for large keys
* Fix import of Gpg4win files with broken encodings
* Jobb támogatás a nagy kulcsokhoz
* Törött kódolással rendelkező Gpg4win fájlok importálásának javítása
## 4.2
* Experimental support for Elliptic Curve Encryption with Security Tokens
* Redesigned key import screen
* Design improvements to key lists
* Support for keyserver onion addresses
* Kísérleti támogatás az elliptikus görbe titkosításhoz biztonsági tokenekkel
* Újratervezett kulcsimportálás képernyő
* Megjelenítési javítások a kulcslistákhoz
* Támogatás a kulcskiszolgáló onion címeihez
## 4.1
* Better detection of emails and other content when opened
* E-mailek és egyéb tartalmak jobb felismerése megnyitáskor
## 4.0
* Experimental support for Security Tokens over USB
* Allow password changing of stripped keys
* Kísérleti támogatás az USB-n keresztüli biztonsági tokenekhez
* Feldarabolt kulcsok jelszóváltoztatásának lehetővé tétele
## 3.9
* Detection and handling of text data
* Performance improvements
* UI improvements for Security Token handling
* Szövegadatok felismerése és kezelése
* Teljesítményjavítások
* Felhasználói felület javítások a biztonsági token kezelésénél
## 3.8
* Redesigned key editing
* Choose remember time individually when entering passwords
* Facebook key import
* Újratervezett kulcsszerkesztés
* Megjegyzési idő kiválasztása egyénileg, amikor jelszavakat írnak be
* Facebook kulcs importálás
## 3.7
* Improved Android 6 support (permissions, integration into text selection)
* API: Version 10
* Továbbfejlesztett Android 6 támogatás (jogosultságok, integráció a szövegkijelölésbe)
* API: 10-es verzió
## 3.6
* Encrypted backups
* Security fixes based on external security audit
* YubiKey NEO key creation wizard
* Basic internal MIME support
* Automatic key synchronization
* Experimental feature: link keys to Github, Twitter accounts
* Experimental feature: key confirmation via phrases
* Experimental feature: dark theme
* API: Version 9
* Titkosított biztonsági mentések
* Biztonsági javítások külső biztonsági vizsgálat alapján
* YubiKey NEO kulcslétrehozási varázsló
* Alapszintű belső MIME-támogatás
* Automatikus kulcsszinkronizáció
* Kísérleti funkció: kulcsok összekapcsolása a Github és Twitter fiókokkal
* Kísérleti funkció: kulcsmegerősítés kifejezéseken keresztül
* Kísérleti funkció: sötét téma
* API: 9-es verzió
## 3.5
* Key revocation on key deletion
* Improved checks for insecure cryptography
* Fix: Don't close OpenKeychain after first time wizard succeeds
* API: Version 8
* Kulcsvisszavonás a kulcs törlésekor
* Továbbfejlesztett ellenőrzések a nem biztonságos kriptográfiánál
* Javítás: ne zárja be az OpenKeychain alkalmazást, miután ez első alkalommal futó varázsló sikeresen végzett
* API: 8-as verzió
## 3.4
* Anonymous key download over Tor
* Proxy support
* Better YubiKey error handling
* Névtelen kulcsletöltés Tor hálózaton keresztül
* Proxytámogatás
* Jobb YubiKey hibakezelés
## 3.3
* New decryption screen
* Decryption of multiple files at once
* Better handling of YubiKey errors
* Új visszafejtés képernyő
* Egyszerre több fájl visszafejtése
* A YubiKey hibák jobb kezelése
## 3.2
* First version with full YubiKey support available from the user interface: Edit keys, bind YubiKey to keys,...
* Material design
* Integration of QR Code Scanning (New permissions required)
* Improved key creation wizard
* Fix missing contacts after sync
* Requires Android 4
* Redesigned key screen
* Simplify crypto preferences, better selection of secure ciphers
* API: Detached signatures, free selection of signing key,...
* Fix: Some valid keys were shown revoked or expired
* Don't accept signatures by expired or revoked subkeys
* Keybase.io support in advanced view
* Method to update all keys at once
* Első verzió teljes YubiKey támogatással, amely elérhető a felhasználói felületről: kulcsok szerkesztése, YubiKey kötése kulcsokhoz, stb.
* Material felületterv
* QR-kód beolvasásának integrálása (új jogosultságok szükségesek)
* Továbbfejlesztett kulcslétrehozás varázsló
* Szinkronizálás után hiányzó partnerek javítása
* Követelmény: Android 4
* Újratervezett kulcs képernyő
* Titkosítás beállításainak egyszerűsítése, biztonságos titkosítók jobb kiválasztása
* API: aláírások leválasztása, aláíró kulcsok szabad kiválasztása, stb.
* Javítás: néhány érvényes kulcs visszavontként vagy lejártként volt megjelenítve
* Ne fogadjon el aláírásokat lejárt vagy visszavont alkulcsoktól
* Keybase.io támogatás a speciális nézetben
* Módszer az összes kulcs egyszerre történő frissítésére
## 3.1.2
* Fix key export to files (now for real)
* Javítva a kulcs exportálása fájlba (most már valóban)
## 3.1.1
* Fix key export to files (they were written partially)
* Fix crash on Android 2.3
* Javítva a kulcs exportálása fájlba (részlegesen lettek kiírva)
* Javítva az összeomlás Android 2.3-on
## 3.1
* Fix crash on Android 5
* New certify screen
* Secure Exchange directly from key list (SafeSlinger library)
* New QR Code program flow
* Redesigned decrypt screen
* New icon usage and colors
* Fix import of secret keys from Symantec Encryption Desktop
* Experimental YubiKey support: Subkey IDs are now checked correctly
* Javítva az összeomlás Android 5-ön
* Új tanúsítás képernyő
* Biztonságos kicserélés közvetlenül a kulcslistáról (SafeSlinger programkönyvtár)
* Új QR-kód programfolyam
* Újratervezett visszafejtés képernyő
* Új ikonhasználat és színek
* Javítva a titkos kulcsok importálása a Symantec Encryption Desktop programból
* Kísérleti YubiKey támogatás: az alkulcs azonosítói mostantól helyesen ellenőrzöttek
## 3.0.1
* Better handling of large key imports
* Improved subkey selection
* Nagy kulcsok importálásainak jobb kezelése
* Továbbfejlesztett alkulcs kiválasztás
## 3.0
* Propose installable compatible apps in apps list
* New design for decryption screens
* Many fixes for key import, also fixes stripped keys
* Honor and display key authenticate flags
* User interface to generate custom keys
* Fixing user ID revocation certificates
* New cloud search (searches over traditional keyservers and keybase.io)
* Support for stripping keys inside OpenKeychain
* Experimental YubiKey support: Support for signature generation and decryption
* Telepíthető kompatibilis alkalmazások javaslata az alkalmazáslistában
* Új felhasználói felület a visszafejtés képernyőknél
* Számos javítás a kulcsimportálásnál, feldarabolt kulcsok javítása is
* Kulcshitelesítési jelzők figyelembe vétele és megjelenítése
* Felhasználói felület egyéni kulcsok létrehozásához
* Javítva a felhasználói azonosító visszavonás tanúsítványai
* Új felhőkeresés (keresés a hagyományos kulcskiszolgálókon és a keybase.io oldalon)
* Kulcsok feldarabolásának támogatása az OpenKeychainen belül
* Kísérleti YubiKey támogatás: támogatás az aláírás-előállításhoz és visszafejtéshez
## 2.9.2
* Fix keys broken in 2.9.1
* Experimental YubiKey support: Decryption now working via API
* Javítva a 2.9.1-ben eltörött kulcsok
* Kísérleti YubiKey támogatás: a visszafejtés mostantól működik API-n keresztül
## 2.9.1
* Split encrypt screen into two
* Fix key flags handling (now supporting Mailvelope 0.7 keys)
* Improved passphrase handling
* Key sharing via SafeSlinger
* Experimental YubiKey support: Preference to allow other PINs, currently only signing via the OpenPGP API works, not inside of OpenKeychain
* Fix usage of stripped keys
* SHA256 as default for compatibility
* Intent API has changed, see https://github.com/open-keychain/open-keychain/wiki/Intent-API
* OpenPGP API now handles revoked/expired keys and returns all user ids
* Titkosítás képernyő kettévágása
* Javítva a kulcs jelzőinak kezelése (mostantól támogatottak a Mailvelope 0.7 kulcsok)
* Továbbfejlesztett jelszókezelés
* Kulcsmegosztás SafeSlinger használatáva
* Kísérleti YubiKey támogatás: beállítás egyéb PIN-kódok engedélyezésére, jelenleg csak az aláírás működik OpenPGP használatával, nem az OpenKeychainen belül
* Javítva a feldarabolt kulcsok használata
* SHA256 alapértelmezettként a kompatibilitáshoz
* Intent API megváltoztatva, lásd: https://github.com/open-keychain/open-keychain/wiki/Intent-API
Az OpenPGP API mostantól kezeli a visszavont vagy lejárt kulcsokat, és visszaadja az összes felhasználói azonosítót
## 2.9
* Fixing crashes introduced in v2.8
* Experimental ECC support
* Experimental YubiKey support: Only signing with imported keys
* Javítva a 2.8-as verzióban bekerült összeomlások
* Kísérleti ECC támogatás
* Kísérleti YubiKey támogatás: csak aláírás importált kulcsokkal
## 2.8
* So many bugs have been fixed in this release that we focus on the main new features
* Key edit: awesome new design, key revocation
* Key import: awesome new design, secure keyserver connections via hkps, keyserver resolving via DNS SRV records
* New first time screen
* New key creation screen: autocompletion of name and email based on your personal Android accounts
* File encryption: awesome new design, support for encrypting multiple files
* New icons to show status of key (by Brennan Novak)
* Important bug fix: Importing of large key collections from a file is now possible
* Notification showing cached passphrases
* Keys are connected to Android's contacts
* Olyan sok hiba lett javítva ebben a kiadásban, hogy a főbb új funkciókra összpontosítunk
* Kulcsszerkesztés: fantasztikus új megjelenés, kulcsvisszavonás
* Kulcsimportálás: fantasztikus új megjelenés, biztonságos kulcskiszolgáló kapcsolatok hkps-en keresztül, kulcskiszolgáló feloldás DNS SRV rekordokon keresztül
* Új első alkalmi képernyő
* Új kulcslétrehozás képernyő: név és e-mail automatikus kiegészítése a személyes Android fiókok alapján
* Fájltitkosítás: fantasztikus új megjelenés, több fájl titkosításának támogatása
* Új ikonok a kulcs állapotának megjelenítéséhez (Brennan Novak jóvoltából)
* Fontos hibajavítás: mostantól lehetséges nagy kulcsgyűjtemények importálása fájlból
* Az értesítés megjeleníti a gyorsítótárazott jelszavakat
* A kulcsok az Android partnerekhez vannak kapcsolva
This release wouldn't be possible without the work of Vincent Breitmoser (GSoC 2014), mar-v-in (GSoC 2014), Daniel Albert, Art O Cathain, Daniel Haß, Tim Bray, Thialfihar
Ez a kiadás nem jött volna létre Vincent Breitmoser (GSoC 2014), mar-v-in (GSoC 2014), Daniel Albert, Art O Cathain, Daniel Haß, Tim Bray, Thialfihar munkája nélkül
## 2.7
* Purple! (Dominik, Vincent)
* New key view design (Dominik, Vincent)
* New flat Android buttons (Dominik, Vincent)
* API fixes (Dominik)
* Keybase.io import (Tim Bray)
* Lila! (Dominik, Vincent)
* Új kulcsmegtekintés megjelenés (Dominik, Vincent)
* Új lapos Android gombok (Dominik, Vincent)
* API javítások (Dominik)
* Keybase.io importálás (Tim Bray)
## 2.6.1
* Some fixes for regression bugs
* Néhány javítás a regressziós hibáknál
## 2.6
* Key certifications (thanks to Vincent Breitmoser)
* Support for GnuPG partial secret keys (thanks to Vincent Breitmoser)
* New design for signature verification
* Custom key length (thanks to Greg Witczak)
* Fix share-functionality from other apps
* Kulcstanúsítványok (köszönet: Vincent Breitmoser)
* Támogatás a GnuPG részleges titkos kulcsokhoz (köszönet: Vincent Breitmoser)
* Új felhasználói felület az aláírás ellenőrzéséhez
* Egyéni kulcshossz (köszönet: Greg Witczak)
* Javított megosztási funkcionalitás más alkalmazásokkal
## 2.5
* Fix decryption of symmetric OpenPGP messages/files
* Refactored key edit screen (thanks to Ash Hughes)
* New modern design for encrypt/decrypt screens
* OpenPGP API version 3 (multiple api accounts, internal fixes, key lookup)
* Javítva a szimmetrikus OpenPGP üzenetek vagy fájlok visszafejtése
* Átalakított kulcsszerkesztés képernyő (köszönet: Ash Hughes)
* Új modern felhasználói felület a titkosítás és visszafejtés képernyőknél
* OpenPGP API 3-as verzió (több API fiók, belső javítások, kulcskeresés)
## 2.4
Thanks to all applicants of Google Summer of Code 2014 who made this release feature rich and bug free!
Besides several small patches, a notable number of patches are made by the following people (in alphabetical order):
Köszönet az összes Google Summer of Code 2014 pályázójának, akik ezt a kiadást funkciógazdaggá és hibamentessé tették!
Számos kis javítócsomag mellett a következő személyek jelentős mennyiségű javítócsomagot készítenek (betűrendben):
Daniel Hammann, Daniel Haß, Greg Witczak, Miroojin Bakshi, Nikhil Peter Raj, Paul Sarbinowski, Sreeram Boyapati, Vincent Breitmoser.
* New unified key list
* Colorized key fingerprint
* Support for keyserver ports
* Deactivate possibility to generate weak keys
* Much more internal work on the API
* Certify user ids
* Keyserver query based on machine-readable output
* Lock navigation drawer on tablets
* Suggestions for emails on creation of keys
* Search in public key lists
* And much more improvements and fixes…
* Új egységes kulcslista
* Színezett kulcsujjlenyomat
* Támogatás a kulcskiszolgáló portokhoz
* Annak a lehetőségnek a kikapcsolása, hogy gyenge kulcsokat állítson elő
* Sokkal több belső munka az API-n
* Felhasználói azonosítók tanúsítása
* Kulcskiszolgáló lekérdezések a számítógép által olvasható kimenet alapján
* Navigációs oldalablak zárolása táblagépeken
* Javaslatok az e-mailekre kulcsok létrehozásánál
* Keresés a nyilvános kulcslistákban
* És sokkal több továbbfejlesztés és javítás…
## 2.3.1
* Hotfix for crash when upgrading from old versions
* Gyorsjavítás az összeomláshoz, amikor régi verziókról frissít
## 2.3
* Remove unnecessary export of public keys when exporting secret key (thanks to Ash Hughes)
* Fix setting expiry dates on keys (thanks to Ash Hughes)
* More internal fixes when editing keys (thanks to Ash Hughes)
* Querying keyservers directly from the import screen
* Fix layout and dialog style on Android 2.2-3.0
* Fix crash on keys with empty user ids
* Fix crash and empty lists when coming back from signing screen
* Bouncy Castle (cryptography library) updated from 1.47 to 1.50 and build from source
* Fix upload of key from signing screen
* Nyilvános kulcsok szükségtelen exportálásának eltávolítása, amikor titkos kulcsot exportál (köszönet: Ash Hughes)
* Javítva a lejárati dátumok beállítása a kulcsoknál (köszönet: Ash Hughes)
* Több belső javítás, amikor kulcsokat szerkeszt (köszönet: Ash Hughes)
* Kulcskiszolgálók közvetlen lekérdezése az importálás képernyőről
* Elrendezés és párbeszédablak stílusának javítása Android 2.2-3.0 verziókon
* Javítva az összeomlás az üres felhasználói azonosítókkal rendelkező kulcsoknál
* Összeomlás és üres listák javítása, amikor visszatér az aláírás képernyőről
* Bouncy Castle (kriptográfiai programkönyvtár) frissítve 1.47-ről 1.50-re, és lefordítás forrásból
* Javítva a kulcs feltöltése az aláíró képernyőről
## 2.2
* New design with navigation drawer
* New public key list design
* New public key view
* Bug fixes for importing of keys
* Key cross-certification (thanks to Ash Hughes)
* Handle UTF-8 passwords properly (thanks to Ash Hughes)
* First version with new languages (thanks to the contributors on Transifex)
* Sharing of keys via QR Codes fixed and improved
* Package signature verification for API
* Új felhasználói felület navigációs oldalablakkal
* Új nyilvános kulcs lista felhasználói felület
* Új nyilvános kulcs nézet
* Hibajavítások kulcsok importálásánál
* Kulcs kereszttanúsítványa (köszönet: Ash Hughes)
* UTF-8 jelszavak megfelelő kezelése (köszönet: Ash Hughes)
* Első verzió új nyelvekkel (köszönet a Transifex közreműködőinek)
* Kulcsok QR-kódokon keresztüli megosztásának javítása és továbbfejlesztése
* Csomagaláírás ellenőrzése az API-hoz
## 2.1.1
* API Updates, preparation for K-9 Mail integration
* API frissítések, előkészítés a K-9 Mail integrációhoz
## 2.1
* Lots of bug fixes
* New API for developers
* PRNG bug fix by Google
* Rengeteg hibajavítás
* Új API a fejlesztőknek
* PRNG hibajavítás a Google-tól
## 2.0
* Complete redesign
* Share public keys via QR codes, NFC beam
* Sign keys
* Upload keys to server
* Fixes import issues
* New AIDL API
* Teljes újratervezés
* Nyilvános kulcsok megosztása QR-kódokon és NFC jelen keresztül
* Kulcsok aláírása
* Kulcsok feltöltése a kiszolgálóra
* Importálási problémák javítása
* Új AIDL API
## 1.0.8
* Basic keyserver support
* Alapszintű kulcskiszolgáló támogatás
* App2sd
* More choices for passphrase cache: 1, 2, 4, 8, hours
* Translations: Norwegian Bokmål (thanks, Sander Danielsen), Chinese (thanks, Zhang Fredrick)
* Bugfixes
* Optimizations
* Több lehetőség a jelszógyorsítótárra: 1, 2, 4, 8 óra
* Fordítások: norvég bokmål (Köszönet: Sander Danielsen), kínai (köszönet: Zhang Fredrick)
* Hibajavítások
* Optimalizálások
## 1.0.7
* Fixed problem with signature verification of texts with trailing newline
* More options for passphrase cache time to live (20, 40, 60 mins)
* Javítva a lezáró új sorral rendelkező szövegek aláírás-ellenőrzésének problémája
* Több lehetőség a jelszógyorsítótár élettartamára (20, 40, 60 perc)
## 1.0.6
* Account adding crash on Froyo fixed
* Secure file deletion
* Option to delete key file after import
* Stream encryption/decryption (gallery, etc.)
* New options (language, force v3 signatures)
* Interface changes
* Bugfixes
* Javítva a fiókhozzáadási összeomlás Froyon
* Biztonságos fájltörlés
* Lehetőség a kulcsfájl törlésére importálás után
* Adatfolyam titkosítása és visszafejtése (galéria, stb.)
* Új beállítások (nyelv, v3 aláírások kényszerítése)
* Felületi változások
* Hibajavítások
## 1.0.5
* German and Italian translation
* Much smaller package, due to reduced BC sources
* New preferences GUI
* Layout adjustment for localization
* Signature bugfix
* Német és olasz fordítás
* Sokkal kisebb csomag a csökkentett BC források miatt
* Új beállítások felhasználói felület
* Elrendezésjavítás a honosításhoz
* Aláírás hibajavítás
## 1.0.4
* Fixed another crash caused by some SDK bug with query builder
* Javítva egy másik összeomlás, amelyet néhány SDK hiba okozott a lekérdezés-összeállítóval
## 1.0.3
* Fixed crashes during encryption/signing and possibly key export
* Javítva a titkosítás vagy visszafejtés alatti összeomlások és lehetséges kulcsimportálás
## 1.0.2
* Filterable key lists
* Smarter pre-selection of encryption keys
* New Intent handling for VIEW and SEND, allows files to be encrypted/decrypted out of file managers
* Fixes and additional features (key preselection) for K-9 Mail, new beta build available
* Szűrhető kulcslisták
* Titkosító kulcsok intelligensebb előre kiválasztása
* Új Intent kezelés VIEW és SEND esetén, lehetővé téve a fájlok titkosítását vagy visszafejtését a fájlkezelőkön kívül
* Javítások és további funkciók (kulcs előre kiválasztása) a K-9 Mailnél, új béta verzió érhető el
## 1.0.1
* GMail account listing was broken in 1.0.0, fixed again
* A GMail fiók felsorolása törött volt az 1.0.0-ban, újra javítva
## 1.0.0
* K-9 Mail integration, APG supporting beta build of K-9 Mail
* Support of more file managers (including ASTRO)
* Slovenian translation
* New database, much faster, less memory usage
* Defined Intents and content provider for other apps
* Bugfixes
* K-9 Mail integráció, a K-9 Mail APG támogatott béta verziója
* Több fájlkezelő támogatása (beleértve az ASTRO fájlkezelőt)
* Szlovén fordítás
* Új adatbázis: sokkal gyorsabb, kevesebb memóriahasználat
* Intentek és tartalomszolgáltató meghatározás más alkalmazásokhoz
* Hibajavítások

View File

@ -1,16 +1,16 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
[//]: # (MEGJEGYZÉS: minden mondatot külön sorba írjon, a Transifex minden sort a saját fordítási mezőjébe tesz!)
## How do I activate OpenKeychain in K-9 Mail?
To use OpenKeychain with K-9 Mail, you want to follow these steps:
1. Open K-9 Mail and long-tap on the account you want to use OpenKeychain with.
2. Select "Account settings", scroll to the very bottom and click "Cryptography".
3. Click on "OpenPGP Provider" and select OpenKeychain from the list.
## Hogyan aktiválhatom az OpenKeychaint a K-9 Mailben?
Az OpenKeychain K-9 Maillel történő használatához kövesse ezeket a lépéseket:
1. Nyissa meg a K-9 Mailt, és nyomjon hosszan arra a fiókra, amelyet az OpenKeychainnel szeretne használni.
2. Válassza a „Fiók beállításai” lehetőséget, görgessen le a legaljára, és kattintson a „Kriptográfia” menüpontra.
3. Kattintson az „OpenPGP szolgáltató” lehetőségre, és válassza ki az OpenKeychaint a listából.
## I found a bug in OpenKeychain!
Please report the bug using the [issue tracker of OpenKeychain](https://github.com/openpgp-keychain/openpgp-keychain/issues).
## Találtam egy hibát az OpenKeychain alkalmazásban!
Jelentse be a hibát az [OpenKeychain hibakövetőjének](https://github.com/openpgp-keychain/openpgp-keychain/issues) használatával.
## Contribute
If you want to help us developing OpenKeychain by contributing code [follow our small guide on Github](https://github.com/openpgp-keychain/openpgp-keychain#contribute-code).
## Közreműködés
Ha kód beküldésével szeretne segíteni nekünk az OpenKeychain fejlesztésében, akkor [kövesse a Githubon lévő kis útmutatónkat](https://github.com/openpgp-keychain/openpgp-keychain#contribute-code).
## Translations
Help translating OpenKeychain! Everybody can participate at [OpenKeychain on Transifex](https://www.transifex.com/projects/p/open-keychain/).
## Fordítások
Segítsen lefordítani az OpenKeychain alkalmazást! Mindenki részt vehet az [OpenKeychain Transifex oldalán](https://www.transifex.com/projects/p/open-keychain/).

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTA: Si prega di mettere ogni frase in una propria linea, Transifex mette ogni riga nel proprio campo di traduzione!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,9 +1,12 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* クリップボードからの鍵のインポートを改善
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search
* Fixed potential API security issue
* Ledger Nano S のサポート
* Web Key Directory (WKD) 検索のサポート
* APIのセキュリティ上問題となりうる部分を修正
## 5.0
* Improved Autocrypt support

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,17 +1,20 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* 클립보드로 부터 가져오기 개선
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search
* Fixed potential API security issue
* Ledger Nano S 지원
* Web Key Directory (WKD) 검색 지원
* 잠재적인 API 보안 문제 수정
## 5.0
* Improved Autocrypt support
* Autocrypt 지원 개선
## 4.9
* Curve25519 support
* Improved support for security tokens
* Curve25519 지원
* 보안 토큰 지원 개선
## 4.8
@ -40,45 +43,45 @@
## 4.4
* New key status displays detailed information why a key is considered insecure or defective
* 새로운 키 상태가 안전하지 않거나 결함이 있을때 자세한 사항을 표시 합니다.
## 4.3
* 대형 키 지원 향상
* Fix import of Gpg4win files with broken encodings
* 손상된 인코딩이 포함된 Gpg4win 파일 가져오기 수정
## 4.2
* Experimental support for Elliptic Curve Encryption with Security Tokens
* Redesigned key import screen
* Design improvements to key lists
* Support for keyserver onion addresses
* 보안 토큰을 사용한 타원 곡선 암호화에 대한 실험적 지원
* 키 가져오기 화면 재디자인
* 키 목록 표시 개선
* 키서버 onion 주소 지원
## 4.1
* Better detection of emails and other content when opened
* 이메일 및 기타 콘텐츠 감지를 개선
## 4.0
* Experimental support for Security Tokens over USB
* Allow password changing of stripped keys
* USB를 통한 보안 토큰에 대한 실험적 지원
* 간략화 된 키에 대한 암호 변경 허가
## 3.9
* Detection and handling of text data
* Performance improvements
* UI improvements for Security Token handling
* 텍스트 데이터의 감지와 처리
* 성능 개선
* 보안 토큰 처리에 대한 UI 개선
## 3.8
* 키 편집 재설계
* Choose remember time individually when entering passwords
* 암호를 입력 할 때 개별적으로 시간 기억 선택
* Facebook 키 들여오기

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (Ter info: Zet iedere zin op een eigen regel, Transifex zet iedere regel in zijn eigen vertalingsveld!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Ondersteuning voor Ledger Nano S
* Ondersteuning voor Web Key Directory (WKD) naslag

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (Ter info: Zet iedere zin op een eigen regel, Transifex zet iedere regel in zijn eigen vertalingsveld!)
## 5.2
* Importeren van sleutel vanuit toetsenbord verbeterd
## 5.1
* Ondersteuning voor Ledger Nano S
* Ondersteuning voor zoeken in Web Key Directory (WKD)

View File

@ -1,9 +1,9 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
Advanced screen allows you to
* share key in non-recommended ways
* edit identities
* edit subkeys
* examine certificates in detail
Zaawansowany ekran pozwala na
* udostępnienie klucza w niezalecany sposób
* edytowanie tożsamości
* edytowanie pod-kluczy
* szczegółowo zbadać certyfikaty
Only proceed if you know what you are doing!
Kontynuuj, jeśli wiesz, co robisz!

View File

@ -2,7 +2,7 @@
[https://www.openkeychain.org](https://www.openkeychain.org)
[OpenKeychain](https://www.openkeychain.org) is an OpenPGP implementation for Android.
[OpenKeychain](https://www.openkeychain.org) jest implementacją OpenPGP dla Androida.
Licencja: GPLv3+
@ -12,7 +12,7 @@ Licencja: GPLv3+
* Dominik Schürmann (Opiekun projektu)
* Vincent Breitmoser
## Top Contributors
## Najlepsi Współtwórcy
* Adithya Abraham Philip
* Andrea Torlaschi
* Arnaud Fontaine
@ -23,7 +23,7 @@ Licencja: GPLv3+
* Tim Bray
* Tobias Erthal
## Occasional Contributors
## Okazjonalni Współtwórcy
* Alex Fong Jie Wen
* Andrea Torlaschi
* Art O Cathain

View File

@ -5,7 +5,7 @@ Bez potwierdzenia nie masz pewności czy klucz odpowiada danej osobie.
Najłatwiejszą drogą potwierdzenia klucza jest zeskanowanie kodu QR lub wysłanie go przez NFC
To confirm keys between more than two persons, we suggest using the key exchange method available for your keys.
## Key Status
## Stan klucza
<img src="status_signature_verified_cutout_24dp"/>
Confirmed: You have already confirmed this key, e.g., by scanning the QR Code.

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search
@ -10,7 +13,7 @@
## 4.9
* Curve25519 support
* Wsparcie dla Curve25519
* Improved support for security tokens
## 4.8
@ -98,7 +101,7 @@
* Experimental feature: link keys to Github, Twitter accounts
* Experimental feature: key confirmation via phrases
* Experimental feature: dark theme
* API: Version 9
* API: Wersja 9
## 3.5
@ -106,13 +109,13 @@
* Key revocation on key deletion
* Improved checks for insecure cryptography
* Fix: Don't close OpenKeychain after first time wizard succeeds
* API: Version 8
* API: Wersja 8
## 3.4
* Anonymous key download over Tor
* Proxy support
* Wsparcie proxy
* Better YubiKey error handling

View File

@ -1,7 +1,7 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## Jak mogę aktywować OpenKeychain w K-9 Mail?
To use OpenKeychain with K-9 Mail, you want to follow these steps:
Aby używać OpenKeychain z K-9 Mail, wykonaj następujące kroki:
1. Open K-9 Mail and long-tap on the account you want to use OpenKeychain with.
2. Select "Account settings", scroll to the very bottom and click "Cryptography".
3. Click on "OpenPGP Provider" and select OpenKeychain from the list.
@ -9,7 +9,7 @@ To use OpenKeychain with K-9 Mail, you want to follow these steps:
## Znalazłem błąd w OpenKeychain!
Please report the bug using the [issue tracker of OpenKeychain](https://github.com/openpgp-keychain/openpgp-keychain/issues).
## Contribute
## Współtwórz
If you want to help us developing OpenKeychain by contributing code [follow our small guide on Github](https://github.com/openpgp-keychain/openpgp-keychain#contribute-code).
## Tłumacze

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTA: coloque cada frase em sua própria linha, o Transifex coloca cada linha em seu próprio campo de tradução!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Suporte para Ledger Nano S
* Suporte para busca Web Key Directory (WKD)

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Улучшен импорт ключей из буфера обмена
## 5.1
* Поддержка Ledger Nano S
* Поддержка поиска Web Key Directory (WKD)

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: #
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,4 +1,4 @@
[//]: # (NOTERING: Var vänlig och sätt varje mening på sin egen rad, Transifex sätter varje rad i sitt eget fält för översättningar!)
[//]: # (NOTERING: Var vänlig och sätt varje mening på sin egna rad, Transifex sätter varje rad i sitt eget fält för översättningar!)
Avancerade panelen låter dig
* dela nyckel på icke-rekommenderade sätt

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTERING: Var vänlig och sätt varje mening på sin egen rad, Transifex sätter varje rad i sitt eget fält för översättningar!)
## 5.2
* Förbättrad nyckel importera från urklipp
## 5.1
* Stöd för Ledger Nano S
* Stöd för Web Key Directory (WKD) sökning
@ -22,12 +25,12 @@
* Förbättrad import från urklipp
* Ny nyckelskaparguide för säkerhetstoken
* Removed password cache "time to live" setting
* Bortttaget lösenord cache "tid att leva" inställning
## 4.6
* Import your keys using our new Secure Wi-Fi Transfer mechanism
* Importera dina nycklar med vår nya Secure Wi-Fi Transfer-mekanism
## 4.5
@ -51,10 +54,10 @@
## 4.2
* Experimental support for Elliptic Curve Encryption with Security Tokens
* Redesigned key import screen
* Design improvements to key lists
* Support for keyserver onion addresses
* Experimentellt stöd för elliptisk kurvkryptering med säkerhetstoken
* Omgjord nyckelimportskärm
* Design förbättringar till nyckellistor
* Stöd för nyckelservrar med onion-adresser
## 4.1
@ -105,7 +108,7 @@
* Nyckelåterkallelse vid nyckelradering
* Förbättrade kontroller för osäker kryptografi
* Fix: Don't close OpenKeychain after first time wizard succeeds
* Åtgärd: Stäng inte OpenKeychain efter första gången guiden lyckas
* API: Version 8
@ -113,14 +116,14 @@
* Anonym nyckelhämtning över Tor
* Proxy stöd
* Better YubiKey error handling
* Bättre YubiKey-felhantering
## 3.3
* Ny dekrypteringsfönster
* Decryption of multiple files at once
* Better handling of YubiKey errors
* Dekryptering av flera filer samtidigt
* Bättre hantering av YubiKey-fel
## 3.2
@ -131,8 +134,8 @@
* Förbättrade guiden för skapande av nyckel
* Åtgärda kontakter som saknas efter synkronisering
* Kräver Android 4
* Redesigned key screen
* Simplify crypto preferences, better selection of secure ciphers
* Omgjort nyckelskärm
* Förenkla krypteringspreferenser, bättre val av säkra ciffrar
* API: Detached signatures, free selection of signing key,...
* Korrigering: Vissa giltiga nycklar visades som återkallade eller förfallna
* Acceptera inte signaturer av undernycklar som har förfallit eller återkallats

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (NOTE: Please put every sentence in its own line, Transifex puts every line in its own translation field!)
## 5.2
* Improved key import from clipboard
## 5.1
* Support for Ledger Nano S
* Support Web Key Directory (WKD) search

View File

@ -1,5 +1,8 @@
[//]: # (Увага: Будь ласка розміщуйте кожне речення у окремому рядку, Transifex розмістить кожен рядок у відповідному полі для перекладу!)