New Crowdin updates (#10935)

* New translations ja-JP.yml (Korean)

* New translations ja-JP.yml (German)

* New translations ja-JP.yml (English)

* New translations ja-JP.yml (Korean)

* New translations ja-JP.yml (Norwegian)

* New translations ja-JP.yml (Norwegian)

* New translations ja-JP.yml (Chinese Simplified)
pull/10937/head
syuilo 2023-06-02 09:13:51 +09:00 committed by GitHub
parent 9eaca966a4
commit 3857cd589f
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
5 changed files with 60 additions and 9 deletions

View File

@ -1060,6 +1060,8 @@ cancelReactionConfirm: "Möchtest du deine Reaktion wirklich löschen?"
changeReactionConfirm: "Möchtest du deine Reaktion wirklich ändern?"
later: "Später"
goToMisskey: "Zu Misskey"
additionalEmojiDictionary: "Zusätzliche Emoji-Wörterbücher"
installed: "Installiert"
_initialAccountSetting:
accountCreated: "Dein Konto wurde erfolgreich erstellt!"
letsStartAccountSetup: "Lass uns nun dein Konto einrichten."

View File

@ -1060,6 +1060,8 @@ cancelReactionConfirm: "Really delete your reaction?"
changeReactionConfirm: "Really change your reaction?"
later: "Later"
goToMisskey: "To Misskey"
additionalEmojiDictionary: "Additional emoji dictionaries"
installed: "Installed"
_initialAccountSetting:
accountCreated: "Your account was successfully created!"
letsStartAccountSetup: "For starters, let's set up your profile."

View File

@ -1060,6 +1060,8 @@ cancelReactionConfirm: "리액션을 취소하시겠습니까?"
changeReactionConfirm: "리액션을 변경하시겠습니까?"
later: "나중에"
goToMisskey: "Misskey로"
additionalEmojiDictionary: "이모지 추가 사전"
installed: "설치됨"
_initialAccountSetting:
accountCreated: "계정 생성이 완료되었습니다!"
letsStartAccountSetup: "계정의 초기 설정을 진행합니다."
@ -1080,12 +1082,12 @@ _serverRules:
_accountMigration:
moveFrom: "다른 계정에서 이 계정으로 이사"
moveFromSub: "다른 계정에 대한 별칭을 생성"
moveFromLabel: "기존 계정 #{n}"
moveFromLabel: "기존 계정 #{n}"
moveFromDescription: "다른 계정에서 이 계정으로 팔로워를 가져오려면, 우선 여기에서 별칭을 지정해야 합니다. 반드시 이사하기 전에 지정해야 합니다! 기존 계정을 다음과 같은 형식으로 입력해 주십시오: @person@instance.com"
moveTo: "이 계정에서 다른 계정으로 이사"
moveToLabel: "이사할 계정:"
moveCannotBeUndone: "한 번 이사하면, 두 번 다시 되돌릴 수 없습니다."
moveAccountDescription: "새 계정으로 이전합니다.\n ・팔로워가 새 계정을 자동으로 팔로우 합니다\n ・이 계정에서 팔로우는 모두 해제됩니다\n ・이 계정으로는 노트 작성 등을 할 수 없게 됩니다\n\n팔로워의 이전은 자동이지만, 팔로우는 수동으로 진행해야 합니다. 이전하기 전에 이 계정에서 팔로우를 내보내고, 이전 후에는 즉시 이전한 계정에서 가져오기를 진행하십시오.\n리스트・뮤트・차단에 대해서도 마찬가지이므로 수동으로 이전해야 합니다.\n\n(이 설명은 이 서버(Misskey v13.12.0 이후)의 사양입니다. Mastodon 등의 다른 ActivityPub 소프트웨어에서는 작동이 다를 수 있습니다.)"
moveAccountDescription: "새 계정으로 이전합니다.\n ・팔로워가 새 계정을 자동으로 팔로우 합니다\n ・이 계정에서 팔로우는 모두 해제됩니다\n ・이 계정으로는 노트 작성 등을 할 수 없게 됩니다\n\n팔로워는 자동으로 이전되지만, 팔로우는 수동으로 진행해야 합니다. 이전하기 전에 이 계정에서 팔로우를 내보내고, 이전 후에는 즉시 이전한 계정에서 가져오기를 진행하십시오.\n리스트・뮤트・차단에 대해서도 마찬가지이므로 수동으로 이전해야 합니다.\n\n(이 설명은 이 서버(Misskey v13.12.0 이후)의 사양입니다. Mastodon 등의 다른 ActivityPub 소프트웨어에서는 작동이 다를 수 있습니다.)"
moveAccountHowTo: "계정을 이사하려면 우선 이사갈 계정에서 이 계정에 대한 별칭을 지정해야 합니다.\n별칭을 작성한 다음, 이사갈 계정을 다음과 같이 입력하십시오:\n@username@server.example.com"
startMigration: "이사하기"
migrationConfirm: "정말로 이 계정을 {account} 으로 이전하시겠습니까? 한 번 이전한 다음에는 취소할 수 없으며, 두 번 다시 원래 상태로 복구할 수 없습니다.\n이사할 계정에서 계정 별칭을 지정하였는지 다시 한 번 확인하십시오."

View File

@ -25,7 +25,7 @@ otherSettings: "Andre innstillinger"
openInWindow: "Åpne i vindu"
profile: "Profil"
timeline: "Tidslinje"
noAccountDescription: "Denne brukeren har ikke skrevet sin bio ennå."
noAccountDescription: "Denne brukeren har ikke skrevet sin biografi ennå."
login: "Logg inn"
loggingIn: "Logget inn"
logout: "Logg ut"
@ -81,6 +81,7 @@ pageLoadError: "Kunne ikke hente side."
serverIsDead: "Denne serveren svarer ikke. Vennligst vent en stund og prøv igjen."
enterListName: "Skriv inn et navn på listen"
privacy: "Personvern"
defaultNoteVisibility: "Standard synlighet"
follow: "Følg"
followRequest: "Følgeforespørsel"
followRequests: "Følgeforespørsel"
@ -92,6 +93,8 @@ renoted: "Renotet."
cantRenote: "Dette innlegget kan ikke renotes."
cantReRenote: "En Renote kan ikke renotes."
quote: "Sitat"
inChannelRenote: "Renote kun for kanal"
inChannelQuote: "Sitat kun for kanal"
pinnedNote: "Festet Note"
pinned: "Fest til profil"
you: "Du"
@ -145,14 +148,18 @@ instances: "Servere"
registeredAt: "Registrerte seg"
latestRequestReceivedAt: "Siste forespørsel mottatt"
latestStatus: "Siste status"
charts: "Diagrammer"
perHour: "Per time"
perDay: "Per dag"
stopActivityDelivery: "Slutt å sende aktiviteter"
blockThisInstance: "Blokker denne serveren"
operations: "Operasjoner"
software: "Programvare"
version: "Versjon"
metadata: "Metadata"
withNFiles: "{n} fil(er)"
network: "Nettverk"
instanceInfo: "Serverinformasjon"
statistics: "Statistikk"
clearQueue: "Tøm kø"
clearQueueConfirmTitle: "Er du sikker på at du vil tømme køen?"
@ -167,6 +174,8 @@ noteDeleteConfirm: "Er du sikker på at du vil slette denne Noten?"
pinLimitExceeded: "Du kan ikke feste flere."
intro: "Installasjonen av Misskey er ferdig! Vennligst opprett en administratorkonto."
done: "Ferdig"
default: "Standard"
defaultValueIs: "Standard: {value}"
noCustomEmojis: "Det er ingen emoji"
noJobs: "Det er ingen jobber"
blocked: "Blokkert"
@ -175,10 +184,13 @@ all: "Alle"
notResponding: "Svarer ikke"
changePassword: "Endre passord"
security: "Sikkerhet"
retypedNotMatch: "Inngangene stemmer ikke overens."
currentPassword: "Nåværende passord"
newPassword: "Nytt passord"
newPasswordRetype: "Nytt passord (gjenta)"
attachFile: "Legg ved filer"
more: "Mer!"
noSuchUser: "Bruker ikke funnet"
announcements: "Kunngjøringer"
remove: "Slett"
removed: "Vellykket slettet"
@ -188,9 +200,15 @@ saved: "Lagret"
upload: "Laste opp"
keepOriginalUploading: "Behold originalbildet"
fromUrl: "Fra URL"
uploadFromUrl: "Last opp fra en URL"
uploadFromUrlDescription: "URL til filen du vil laste opp"
explore: "Utforsk"
messageRead: "Lest"
agree: "Jeg godtar"
nUsersRead: "lest av {n}"
agreeTo: "Jeg godtar {0}"
agree: "Godta"
agreeBelow: "Jeg godtar følgende"
basicNotesBeforeCreateAccount: "Viktige merknader"
termsOfService: "Vilkår for bruk"
home: "Hjem"
activity: "Aktivitet"
@ -198,8 +216,12 @@ images: "Bilder"
image: "Bilde"
birthday: "Bursdag"
yearsOld: "{age} år gammel"
theme: "Temaer"
light: "Lys"
dark: "Mørk"
lightThemes: "Lyse temaer"
darkThemes: "Mørke temaer"
syncDeviceDarkMode: "Synkroniser mørkmodus med enhetens innstillinger"
fileName: "Filnavn"
selectFile: "Velg en fil"
selectFiles: "Velg filer"
@ -213,6 +235,9 @@ deleteFolder: "Slett denne mappen"
addFile: "Legg til en fil"
emptyFolder: "Denne mappen er tom"
unableToDelete: "Kan ikke slette"
inputNewFileName: "Skriv inn et nytt filnavn"
inputNewDescription: "Skriv inn ny bildetekst"
inputNewFolderName: "Skriv inn et nytt mappenavn"
circularReferenceFolder: "Målmappen er en undermappe til mappen du ønsker å flytte."
hasChildFilesOrFolders: "Siden denne mappen ikke er tom, kan den ikke slettes."
copyUrl: "Kopier URL"
@ -251,13 +276,23 @@ turnstile: "Turnstile"
enableTurnstile: "Aktiver Turnstile"
antennas: "Antenner"
name: "Navn"
antennaSource: "Antennekilde"
notifyAntenna: "Varsle om nye Notes"
withFileAntenna: "Bare Notes med filer"
notesAndReplies: "Notes og svar"
popularUsers: "Populære brukere"
exploreUsersCount: "Det finnes {count} brukere"
exploreFediverse: "Utforsk Fediverse"
userList: "Lister"
about: "Infomasjon"
about: "Informasjon"
aboutMisskey: "Om Misskey"
newPasswordIs: "Det nye passordet er \"{password}\"."
share: "Del"
notFound: "Ikke funnet"
markAsReadAllNotifications: "Merk alle varsler som lest"
markAsReadAllUnreadNotes: "Merk alle Notes som lest"
help: "Hjelp"
inputMessageHere: "Skriv inn melding her"
close: "Lukk"
invites: "Inviter"
members: "Medlemmer"
@ -265,6 +300,10 @@ title: "Tittel"
text: "Tekst"
next: "Neste"
retype: "Gjenta"
quoteAttached: "Sitat"
noMessagesYet: "Ingen meldinger ennå"
newMessageExists: "Det er nye meldinger"
onlyOneFileCanBeAttached: "Du kan bare legge ved én fil i en melding"
invitations: "Inviter"
available: "Tilgjengelig"
unavailable: "Utilgjengelig"
@ -564,6 +603,7 @@ _time:
day: "Dager"
_timelineTutorial:
title: "Hvordan bruke Misskey"
step2_2: "Hva med å skrive en selvpresentasjon, eller bare \"Hei {name}!\" hvis du ikke har lyst?"
_2fa:
renewTOTPCancel: "Avbryt"
_weekday:
@ -576,6 +616,7 @@ _weekday:
saturday: "Lørdag"
_widgets:
profile: "Profil"
instanceInfo: "Serverinformasjon"
notifications: "Varsler"
timeline: "Tidslinje"
calendar: "Kalender"
@ -611,6 +652,7 @@ _postForm:
_profile:
name: "Navn"
username: "Brukernavn"
description: "Biografi"
metadataContent: "Innhold"
_exportOrImport:
followingList: "Følg"
@ -652,12 +694,14 @@ _pages:
button: "Knapp"
_notification:
youWereFollowed: "fulgte deg"
unreadAntennaNote: "Antenne {name}"
achievementEarned: "Prestasjon låst opp"
_types:
follow: "Følg"
follow: "Nye følgere"
reply: "Svar"
renote: "Renote"
quote: "Sitat"
reaction: "Reaksjon"
renote: "Renotes"
quote: "Sitater"
reaction: "Reaksjoner"
_actions:
reply: "Svar"
renote: "Renote"

View File

@ -1060,6 +1060,7 @@ cancelReactionConfirm: "要取消回应吗?"
changeReactionConfirm: "要更改回应吗?"
later: "一会再说"
goToMisskey: "去往Misskey"
installed: "已安装"
_initialAccountSetting:
accountCreated: "账户创建完成了!"
letsStartAccountSetup: "来进行帐户的初始设置吧。"