misskey/locales/lo-LA.yml

468 lines
24 KiB
YAML

---
_lang_: "ພາສາລາວ"
headlineMisskey: "ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໂດຍຫມາຍເຫດ"
introMisskey: "ຍິນດີຕ້ອນຮັບ! Misskey ເປັນແຫຼ່ງເປີດ, ການບໍລິການ microblogging ກະຈາຍ\nສ້າງ \"ບັນທຶກ\" ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງທ່ານກັບທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານ 📡\nດ້ວຍ \"ປະຕິກິລິຍາ\", ທ່ານຍັງສາມາດສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານຢ່າງໄວວາກ່ຽວກັບບັນທຶກຂອງທຸກໆຄົນ 👍\nມາສຳຫຼວດໂລກໃໝ່! 🚀"
poweredByMisskeyDescription: "{name} ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍແພລດຟອມ open source. <b>Misskey</b> (ເອີ້ນວ່າ \"Misskey instance\")"
monthAndDay: "{ເດືອນ}/{ມື້}"
search: "ຄົ້ນຫາ"
notifications: "ການແຈ້ງເຕືອນ"
username: "ຊື່ຜູ້ໃຊ້"
password: "ລະຫັດຜ່ານ"
forgotPassword: "ລືມລະຫັດຜ່ານ"
fetchingAsApObject: "ກຳລັງດຶງຂໍ້ມູນຈາກ fediverse..."
ok: "ຕົກ​ລົງ"
gotIt: "ເຂົ້າໃຈແລ້ວ!"
cancel: "ຍົກເລີກ"
noThankYou: "ບໍ່​ແມ່ນ​ຕອນ​ນີ້"
enterUsername: "ປ້ອນຊື່ຜູ້ໃຊ້"
renotedBy: "Renoted ໂດຍ {ຜູ້ໃຊ້}"
noNotes: "ບໍ່ມີຫມາຍເຫດ"
noNotifications: "ບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນ"
instance: "ອີນສະແຕນ"
settings: "ກຳນົດຄ່າ"
notificationSettings: "ຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ"
basicSettings: "ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ"
otherSettings: "ການຕັ້ງຄ່າອື່ນໆ"
openInWindow: "ເປີດຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຽມ"
profile: "ໂພຼຟາຍ"
timeline: "​ເສັ້ນກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​"
noAccountDescription: "ຜູ້ໃຊ້ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຂຽນໃນຊີວະປະຫວັດຂອງເຂົາເຈົ້າເທື່ອ"
login: "ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ"
loggingIn: "ກຳລັງເຂົ້າສູ່ລະບົບ..."
logout: "ອອກ​ຈາກ​ລະ​ບົບ"
signup: "ລົງ​ທະ​ບຽນ"
uploading: "ການອັບໂຫຼດ..."
save: "ບັນທຶກ"
users: "ຜູ້ໃຊ້ຕ່າງໆ"
addUser: "ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້"
favorite: "ເພີ່ມໃສ່ລາຍການທີ່ມັກ"
favorites: "ລາຍການທີ່ມັກ"
unfavorite: "ລຶບອອກຈາກລາຍການທີ່ມັກ"
favorited: "ເພີ່ມໃສ່ລາຍການທີ່ມັກແລ້ວ"
alreadyFavorited: "ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການທີ່ມັກແລ້ວ."
cantFavorite: "ບໍ່ສາມາດເພີ່ມໃສ່ລາຍການທີ່ມັກໄດ້."
pin: "ປັກໝຸດໄປຫາໂປຣໄຟລ໌"
unpin: "ຖອດປັກໝຸດອອກຈາກໂປຣໄຟລ໌"
copyContent: "ຄັດລອກເນື້ອຫາ"
copyLink: "ສຳເນົາລິ້ງ"
delete: "ລຶບ"
deleteAndEdit: "ລົບ​ແລະ​ແກ້​ໄຂ​"
deleteAndEditConfirm: "ເຈົ້າ​ແນ່​ໃຈ​ບໍ່? ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລຶບບັນທຶກນີ້ແລະແກ້ໄຂມັນ ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການໂຕ້ຕອບ, ບັນທຶກ, ແລະການຕອບກັບທັງໝົດ"
addToList: "ເພີ່ມໃສ່ລາຍຊື່"
addToAntenna: "ເພີ່ມໃສ່ເສົາອາກາດ"
sendMessage: "ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ"
copyRSS: "ສຳເນົາ RSS"
copyUsername: "ສຳເນົາຊື່ຜູ້ໃຊ້"
copyUserId: "ສຳເນົາ ID ຜູ້ໃຊ້"
copyNoteId: "ສຳເນົາ ID ບັນທຶກ"
copyFileId: "ສຳເນົາ ID ໄຟລ໌"
copyFolderId: "ສຳເນົາ ID ໂຟນເດີ"
copyProfileUrl: "ສຳເນົາ URL ໂປຣໄຟລ໌"
searchUser: "ຄົ້ນຫາຜູ້ໃຊ້"
reply: "ຕອບ​ໄປ​ທີ"
loadMore: "ໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ"
showMore: "ໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ"
showLess: "ປິດ"
youGotNewFollower: "ໄດ້ຕິດຕາມທ່ານ"
receiveFollowRequest: "ປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ໄດ້ຮັບ"
followRequestAccepted: "ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຍອມຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ"
mention: "ໄດ້ກ່າວມາ"
mentions: "ກ່າວເຖິງ"
directNotes: "ໂດຍກົງຫມາຍເຫດ"
importAndExport: "ນໍາເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ"
import: "ນຳເຂົ້າ"
export: "ນຳອອກ"
files: "ໄຟລ໌"
download: "ດາວໂຫລດ"
driveFileDeleteConfirm: "ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຕ້ອງການລຶບໄຟລ໌ \"{name}\"? ບັນທຶກທີ່ມີໄຟລ໌ແນບນີ້ຈະຖືກລຶບຖິ້ມ"
unfollowConfirm: "ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຕ້ອງການເຊົາຕິດຕາມ {name}?"
exportRequested: "ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍການສົ່ງອອກ ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາບາງເວລາ ແລະມັນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ drive ຂອງທ່ານເມື່ອມັນສຳເລັດແລ້ວ"
importRequested: "ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍການນໍາເຂົ້າ ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາບາງເວລາ"
lists: "ລາຍການ"
noLists: "ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ການ​ໃດໆ​"
note: "ບັນທຶກ"
notes: "ບັນທຶກ"
following: "ກຳລັງຕິດຕາມ"
followers: "ຜູ້ຕິດຕາມ"
followsYou: "ຕິດ​ຕາມ​ເຈົ້າ"
createList: "ສ້າງລາຍຊື່"
manageLists: "ການບໍລິຫານບັນຊີລາຍການ"
error: "ຂໍ້ຜິດພາດ"
somethingHappened: "​ອຸຍ, ມີ​ບາງ​ຢ່າງ​ຜິ​ດ​ພາດ"
retry: "ລອງໃຫມ່"
pageLoadError: "ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການໂຫລດໜ້ານີ້"
pageLoadErrorDescription: "ປົກກະຕິແລ້ວມັນເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດເຄືອຂ່າຍ ຫຼື cache ຂອງຕົວທ່ອງເວັບ ລອງລຶບລ້າງແຄດແລ້ວລອງໃໝ່ພາຍຫຼັງສອງສາມນາທີ"
serverIsDead: "ເຊີບເວີນີ້ບໍ່ຕອບສະໜອງ ກະລຸນາລໍຖ້າຈັກໜ່ອຍແລ້ວລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ"
youShouldUpgradeClient: "ເພື່ອເບິ່ງໜ້ານີ້, ກະລຸນາໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ເພື່ອອັບເດດລູກຄ້າຂອງທ່ານ"
enterListName: "ໃສ່ຊື່ສຳລັບລາຍຊື່"
privacy: "ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ"
makeFollowManuallyApprove: "ປະຕິບັດຕາມການຮ້ອງຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະນຸມັດ"
defaultNoteVisibility: "ເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ"
follow: "ກຳລັງຕິດຕາມ"
followRequest: "ສົ່ງ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ປະ​ຕິ​ບ​ຕາມ​"
followRequests: "ປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ"
unfollow: "ເຊົາຕິດຕາມ"
followRequestPending: "ປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ລໍຖ້າຢູ່"
enterEmoji: "ປ້ອນອີໂມຈິ"
renote: "Renote"
unrenote: "ເລີກ Renote"
renoted: "ເກັບບັນທຶກໄວ້"
cantRenote: "ໂພສນີ້ບໍ່ສາມາດຖືກບັນທຶກໄວ້ຄືນໃໝ່ໄດ້"
cantReRenote: "ບໍ່ສາມາດບັນທຶກຄືນໃໝ່ໄດ້"
quote: "ລວມຂໍ້ຄວາມອ້າງອີງ"
inChannelRenote: "ຊ່ອງພຽງແຕ່ Renote"
inChannelQuote: "ຊ່ອງເທົ່ານັ້ນ Quote"
pinnedNote: "ບັນທຶກທີ່ປັກໝຸດໄວ້"
pinned: "ປັກໝຸດໄປຫາໂປຣໄຟລ໌"
you: "ເຈົ້າ"
clickToShow: "ກົດເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ"
sensitive: "NSFW"
add: "ເພີ່ມ"
reaction: "ປະຕິກິລິຍາ"
reactions: "ປະຕິກິລິຍາ"
attachCancel: "ເອົາໄຟລ໌ແນບ"
mute: "ປີດສຽງ"
unmute: "ເປີດສຽງ"
block: "ບ໋ອກ"
unblock: "ຍົກເລີກກາຮົບລັອກ"
suspend: "ລະງັບ"
unsuspend: "ເຊົາ​ລະ​ງັບ"
selectList: "ເລືອກບັນຊີລາຍການ"
editList: "ແກ້ໄຂລາຍຊື່"
selectChannel: "ເລືອກຊ່ອງ"
selectAntenna: "ເລືອກເສົາອາກາດ"
editAntenna: "ແກ້ໄຂເສົາອາກາດ"
selectWidget: "ເລືອກວິກເຈັດ"
editWidgets: "ແກ້ໄຂ Widget"
editWidgetsExit: "ສຳເລັດແລ້ວ"
customEmojis: "ອີໂມຈິແບບກຳນົດເອງ"
emoji: "ອີໂມຈິ"
emojis: "ອີໂມຈິ"
emojiName: "ຊື່ Emoji"
emojiUrl: "URL ອີໂມຈິ"
addEmoji: "ຕື່ມອີໂມຈິ"
settingGuide: "ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນະນໍາ"
flagAsBot: "ໝາຍບັນຊີນີ້ເປັນບັອດ"
flagAsCat: "ໝາຍບັນຊີນີ້ເປັນແມວ"
flagAsCatDescription: "ເປີດໃຊ້ຕົວເລືອກນີ້ເພື່ອໝາຍບັນຊີນີ້ເປັນແມວ"
flagShowTimelineReplies: "ສະແດງການຕອບກັບໃນທາມລາຍ"
flagShowTimelineRepliesDescription: "ສະແດງການຕອບກັບຂອງຜູ້ໃຊ້ຕໍ່ກັບບັນທຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ອື່ນໃນທາມລາຍຖ້າເປີດໃຊ້ງານ"
autoAcceptFollowed: "ອະນຸມັດອັດຕະໂນມັດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານກຳລັງຕິດຕາມຢູ່"
addAccount: "ເພີ່ມບັນຊີ"
loginFailed: "ການເຂົ້າສູ່ລະບົບບໍ່ສຳເລັດ"
showOnRemote: "ເບິ່ງຢູ່ໃນຕົວຢ່າງໄລຍະໄກ"
general: "ທົ່ວໄປ"
wallpaper: "ພາບພື້ນຫລັງ"
setWallpaper: "ຕັ້ງເປັນພາບພື້ນຫຼັງ"
removeWallpaper: "ລຶບຮູບວໍເປເປີອອກ"
searchWith: "ຊອກຫາ: {q}"
youHaveNoLists: "ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ການ​ໃດໆ​"
proxyAccount: "ບັນຊີພຣັອກຊີ"
host: "ໂຮດສ"
selectUser: "ເລືອກຜູ້ໃຊ້"
recipient: "ເຖິງ"
annotation: "ຄຳເຫັນ"
federation: "ສະຫະພັນ"
instances: "ອີນສະແຕນ"
registeredAt: "ລົງທະບຽນຢູ່"
storageUsage: "ບ່ອນ​ຈັດ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນທີ່ໃຊ້"
charts: "ອັນດັບເພງ"
perHour: "ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ"
perDay: "ຕໍ່​ມື້"
stopActivityDelivery: "ຢຸດເຊົາການສົ່ງກິດຈະກໍາ"
blockThisInstance: "ຂັດຂວາງຕົວຢ່າງນີ້"
operations: "ການດຳເນີນງານ"
software: "ຊອບແວ"
version: "ສະບັບ"
metadata: "Metadata"
withNFiles: "{n} ໄຟລ໌(s)"
monitor: "ຈໍພາບ"
jobQueue: "ຄິວວຽກ"
cpuAndMemory: "CPU ແລະ ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ"
network: "ເຄືອຂ່າຍ"
disk: "ດິສກ໌"
instanceInfo: "ອີນສະແຕນ"
statistics: "ສະຖິຕິ"
clearQueue: "ລ້າງຄິວ"
clearCachedFiles: "ລຶບລ້າງແຄສ"
noUsers: "ບໍ່ພົບຜູ້ໃຊ້"
editProfile: "ແກ້ໄຂໂປຣໄຟລ໌"
done: "ສຳເລັດ"
processing: "ກຳລັງປະມວນຜົນ"
preview: "ສະແດງເປັນຕົວຢ່າງ"
default: "ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ"
defaultValueIs: "ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ: {value}"
noCustomEmojis: "ບໍ່ມີອີໂມຈິ"
noJobs: "ບໍ່ມີຊິ້ນວຽກ"
federating: "ສະຫະພັນ"
blocked: "ບລັອກແລ້ວ "
suspended: "ໂຈະ"
all: "ທັງໝົດ"
subscribing: "ສະໝັກສະມາຊິກແລັວ"
publishing: "ການ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່"
notResponding: "ບໍ່ຕອບສະໜອງ"
instanceFollowing: "ກຳລັງຕິດຕາມສຸດຕົວຢ່າງ"
instanceFollowers: "ຜູ້ຕິດຕາມຕົວຢ່າງ"
instanceUsers: "ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ຂອງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ນີ້​"
changePassword: "ປ່ຽນ​ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ"
security: "ຄວາມປອດໄພ"
retypedNotMatch: "ວັດສະດຸປ້ອນບໍ່ກົງກັນ"
currentPassword: "ລະຫັດຜ່ານປະຈຸບັນ"
newPassword: "ລະຫັດຜ່ານໃໝ່"
newPasswordRetype: "ໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ"
attachFile: "ແນບໄຟລ໌"
more: "ເພີ່ມເຕີມ!"
featured: "ໄຮໄລທ໌"
usernameOrUserId: "ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ຫຼື id ຜູ້ໃຊ້"
noSuchUser: "ບໍ່ພົບຜູ້ໃຊ້"
lookup: "ຄົ້ນ​ຫາ"
announcements: "ປະກາດ"
imageUrl: "URL ຮູບພາບ"
remove: "ລຶບ"
removed: "ລຶບແລ້ວ"
resetAreYouSure: "ຣີ​ເຊັດບໍ?"
saved: "ບັນທຶກແລ້ວ"
messaging: "ແຊ໋ດ"
upload: "ອັບໂຫຼດ"
keepOriginalUploading: "ຮັກສາຮູບພາບຕົ້ນສະບັບ"
fromDrive: "ຈາກ Drive"
fromUrl: "ຈາກ URL"
uploadFromUrl: "ອັບໂຫຼດຈາກ URL"
uploadFromUrlDescription: "URL ຂອງໄຟລ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອັບໂຫລດ"
uploadFromUrlRequested: "ຮ້ອງຂໍການອັບໂຫລດ"
explore: "ສຳຫຼວດ"
messageRead: "ອ່ານແລ້ວ"
startMessaging: "ເລີ່ມການສົນທະນາໃໝ່"
nUsersRead: "ອ່ານໂດຍ {n}"
agree: "ຍອມຮັບ"
termsOfService: "ເງື່ອນໄຂການບໍລິການ"
start: "ເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ເລີຍ"
home: "ໜ້າຫຼັກ"
activity: "ກິດຈະກຳ"
images: "ຮູບພາບ"
image: "ຮູບພາບ"
birthday: "ວັນເກີດ"
yearsOld: "{age} ປີ"
registeredDate: "ວັນທີ່ເປັນສະມາຊິກ"
location: "ທີ່ຕັ້ງ"
theme: "ແທ໋ມ"
themeForLightMode: "ຮູບແບບສີສັນເພື່ອໃຊ້ໃນໂໝດແສງ"
themeForDarkMode: "ຮູບແບບສີສັນທີ່ຈະໃຊ້ຢູ່ໃນໂໝດມືດ"
light: "ສະຫວ່າງ"
dark: "ມືດ"
lightThemes: "ຊຸດຮູບແບບສະຫວ່າງ"
darkThemes: "ຮູບແບບສີສັນມືດ"
syncDeviceDarkMode: "ຊິງຄ໌ໂໝດມືດກັບການຕັ້ງຄ່າທົ່ວອຸປະກອນ"
drive: "ຂັບ"
fileName: "ຊື່ໄຟລ໌"
selectFile: "ເລືອກໄຟລ໌"
selectFiles: "ເລືອກໄຟລ໌"
selectFolder: "ເລືອກໂຟລເດີ"
selectFolders: "ເລືອກໂຟລເດີ"
renameFile: "ປ່ຽນຊື່ໄຟລ໌"
folderName: "ຊື່ໂຟນເດີ"
createFolder: "​ສ້າງ​ໂຟ​ລ​ເດີ"
renameFolder: "ປ່ຽນຊື່ໂຟນເດີນີ້"
deleteFolder: "ລົບໂຟ​ລ​ເດີ​"
addFile: "ເພີ່ມໄຟລ໌"
emptyDrive: "Drive ຂອງທ່ານຫວ່າງເປົ່າ"
emptyFolder: "ໂຟນເດີນີ້ເປົ່າຫວ່າງ"
unableToDelete: "ບໍ່​ສາ​ມາດລົບໄດ້"
inputNewFileName: "ໃສ່ຊື່ໄຟລ໌ໃໝ່"
inputNewDescription: "ໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃໝ່"
inputNewFolderName: "ໃສ່ຊື່ໂຟນເດີໃໝ່"
circularReferenceFolder: "ໂຟນເດີປາຍທາງແມ່ນໂຟນເດີຍ່ອຍຂອງໂຟນເດີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຍ້າຍ"
rename: "ປ່ຽນຊື່"
doNothing: "ບໍ່ສົນໃຈ"
watch: "ເບິ່ງ"
unwatch: "ຢຸດເບິ່ງ"
accept: "ອະນຸຍາດ"
reject: "ປະຕິເສດ"
normal: "ປົກກະຕິ"
instanceName: "ຊື່ເຊີເວີ້"
instanceDescription: "ຄໍາອະທິບາຍຕົວຢ່າງ"
maintainerName: "ຜູ້ດູແລ"
maintainerEmail: "ອີເມວ admin"
tosUrl: "ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ URL"
thisYear: "ປີນີ້"
thisMonth: "ເດືອນນີ້"
today: "ມື້ນີ້"
dayX: "ວັນ {day}"
monthX: "ເດືອນ {month}"
yearX: "ປີ {year}"
pages: "ໜ້າ"
integration: "ຄວາມສຳພັນຂອງ"
connectService: "ເຊື່ອມຕໍ່"
disconnectService: "ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່"
enableLocalTimeline: "ເປີດໃຊ້ທາມລາຍທ້ອງຖິ່ນ"
enableGlobalTimeline: "ເປີດໃຊ້ທາມລາຍທົ່ວໂລກ"
disablingTimelinesInfo: "ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ ແລະຜູ້ຄວບຄຸມຈະມີການເຂົ້າເຖິງທຸກກຳນົດເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ເປີດໃຊ້ງານກໍຕາມ"
registration: "ລົງທະບຽນ"
enableRegistration: "ເປີດໃຊ້ການລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້ໃໝ່"
invite: "ເຊີນ"
driveCapacityPerLocalAccount: "ຄວາມອາດສາມາດຂັບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທ້ອງຖິ່ນ"
driveCapacityPerRemoteAccount: "ໄດຣຟ໌ຄວາມອາດສາມາດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທາງໄກ"
basicInfo: "ຂໍ້ມຸນເບື້ອງຕົ້ນ"
pinnedNotes: "ບັນທຶກທີ່ປັກໝຸດໄວ້"
hcaptchaSiteKey: "ກະແຈໄຊທ໌"
hcaptchaSecretKey: "ກະແຈລັບ"
recaptcha: "reCAPTCHA"
enableRecaptcha: "ເປີດໃຊ້ງານລີແຄ໋ບຈາ"
recaptchaSiteKey: "ກະແຈໄຊທ໌"
recaptchaSecretKey: "ກະແຈລັບ"
turnstileSiteKey: "ກະແຈໄຊທ໌"
turnstileSecretKey: "ກະແຈລັບ"
name: "ຊື່"
userList: "ລາຍການ"
about: "ກ່ຽວກັບ"
aboutMisskey: "ກ່ຽວກັບ Misskey"
administrator: "ຜູ້ບໍລິຫານ"
token: "ໂທເຄັນ"
share: "ແບ່ງປັນ"
notFound: "ບໍ່ພົບ"
cacheClear: "ລຶບລ້າງແຄສ"
help: "ຊ່ວຍເຫຼືອ"
close: "ປິດ"
invites: "ເຊີນ"
members: "ສະມາຊິກ"
transfer: "ໂອນຍ້າຍ"
title: "ຫົວຂໍ້"
text: "ຂໍ້ຄວາມ"
enable: "ເປີດໃຊ້"
next: "ຕໍ່ໄປ"
retype: "ເຂົ້າໄປອີກຄັ້ງ"
quoteAttached: "ວົງຢືມ"
invitations: "ເຊີນ"
unavailable: "ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ໄດ້"
language: "ພາສາ"
aboutX: "ກ່ຽວກັບ {x}"
emojiStyle: "ຮູບແບບອີໂມຈິ"
native: "ພາ​ສາ​ແມ່"
noHistory: "​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ການ​ຢູ່​ບ່ອນ​ນີ້"
doing: "ກຳລັງປະມວນຜົນ..."
category: "ຫມວດຫມູ່"
tags: "ແທ໋ກ"
createAccount: "ສ້າງບັນຊີ"
existingAccount: "ທີ່ມີຢູ່"
dashboard: "ໜ້າປັດ"
local: "ທ້ອງຖິ່ນ"
numberOfDays: "ຈຳນວນມື້"
objectStorageBucket: "Bucket"
objectStoragePrefix: "Prefix"
objectStorageEndpoint: "Endpoint"
objectStorageRegion: "ພາກ​ພື້ນ"
deleteAll: "ລຶບທັງໝົດ"
sounds: "ສຽງ"
sound: "ສຽງ"
none: "ບໍ່ມີ"
volume: "ລະດັບສຽງ"
details: "ລາຍລະອຽດ"
install: "ຕິດຕັ້ງ"
uninstall: "ຖອນການຕິດຕັ້ງ"
state: "ສະຖານະ"
sort: "ຈັດຮຽງໂດຍ"
ascendingOrder: "ນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່"
descendingOrder: "ໃຫຍ່ຫານ້ອຍ"
output: "ຜົນຜະລິດ"
script: "ບົດ​ຄວາມ"
menu: "ເມນູ"
rearrange: "ຈັດລຽງຄືນ"
poll: "ການພູນ"
description: "ລາຍລະອຽດ"
author: "ຜູ້ຂຽນ"
manage: "ການຈັດການ"
plugins: "ປລັ໋ກອີນ"
width: "ກວ້າງ"
height: "ຄວາມສູງ"
large: "ໃຫຍ່."
medium: "ປານກາງ"
small: "ເລັກ"
permission: "ການອະນຸຍາດ"
notificationType: "​ປະເພດການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ"
edit: "ແກ້ໄຂ"
email: "ອີເມວ"
smtpHost: "ໂຮດສ"
smtpUser: "ຊື່ຜູ້ໃຊ້"
smtpPass: "ລະຫັດຜ່ານ"
clearCache: "ລຶບລ້າງແຄສ"
info: "ກ່ຽວກັບ"
user: "ຜູ້ໃຊ້ຕ່າງໆ"
administration: "ການຈັດການ"
middle: "ປານກາງ"
searchByGoogle: "ຄົ້ນຫາ"
file: "ໄຟລ໌"
replies: "ຕອບ​ໄປ​ທີ"
renotes: "Renote"
_role:
_priority:
middle: "ປານກາງ"
_email:
_follow:
title: "ໄດ້ຕິດຕາມທ່ານ"
_theme:
description: "ລາຍລະອຽດ"
keys:
mention: "ໄດ້ກ່າວມາ"
renote: "Renote"
_sfx:
note: "ບັນທຶກ"
notification: "ການແຈ້ງເຕືອນ"
chat: "ແຊ໋ດ"
_2fa:
renewTOTPCancel: "ບໍ່​ແມ່ນ​ຕອນ​ນີ້"
_widgets:
profile: "ໂພຼຟາຍ"
instanceInfo: "ອີນສະແຕນ"
notifications: "ການແຈ້ງເຕືອນ"
timeline: "​ເສັ້ນກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​"
activity: "ກິດຈະກຳ"
federation: "ສະຫະພັນ"
jobQueue: "ຄິວວຽກ"
_userList:
chooseList: "ເລືອກບັນຊີລາຍການ"
_cw:
show: "ໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ"
_visibility:
home: "ໜ້າຫຼັກ"
followers: "ຜູ້ຕິດຕາມ"
_profile:
name: "ຊື່"
username: "ຊື່ຜູ້ໃຊ້"
_exportOrImport:
followingList: "ກຳລັງຕິດຕາມ"
muteList: "ປີດສຽງ"
blockingList: "ບ໋ອກ"
userLists: "ລາຍການ"
_charts:
federation: "ສະຫະພັນ"
_timelines:
home: "ໜ້າຫຼັກ"
_play:
script: "ບົດ​ຄວາມ"
summary: "ລາຍລະອຽດ"
_pages:
blocks:
image: "ຮູບພາບ"
_notification:
youWereFollowed: "ໄດ້ຕິດຕາມທ່ານ"
_types:
follow: "ກຳລັງຕິດຕາມ"
mention: "ໄດ້ກ່າວມາ"
renote: "Renote"
quote: "ລວມຂໍ້ຄວາມອ້າງອີງ"
reaction: "ປະຕິກິລິຍາ"
_actions:
reply: "ຕອບ​ໄປ​ທີ"
renote: "Renote"
_deck:
_columns:
notifications: "ການແຈ້ງເຕືອນ"
tl: "​ເສັ້ນກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​"
list: "ລາຍການ"
channel: "ຊ່ອງ"
mentions: "ກ່າວເຖິງ"
_webhookSettings:
name: "ຊື່"
_moderationLogTypes:
suspend: "ລະງັບ"