misskey/locales/nl-NL.yml
syuilo d7982e471c
New Crowdin updates (#13860)
* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-jp.yml (Spanish)

* New translations ja-jp.yml (Italian)

* New translations ja-jp.yml (Japanese, Kansai)

* New translations ja-jp.yml (Indonesian)

* New translations ja-jp.yml (French)

* New translations ja-jp.yml (Czech)

* New translations ja-jp.yml (German)

* New translations ja-jp.yml (Korean)

* New translations ja-jp.yml (Polish)

* New translations ja-jp.yml (Portuguese)

* New translations ja-jp.yml (Vietnamese)

* New translations ja-jp.yml (Romanian)

* New translations ja-jp.yml (Arabic)

* New translations ja-jp.yml (Catalan)

* New translations ja-jp.yml (Dutch)

* New translations ja-jp.yml (Norwegian)

* New translations ja-jp.yml (Russian)

* New translations ja-jp.yml (Slovak)

* New translations ja-jp.yml (Swedish)

* New translations ja-jp.yml (Turkish)

* New translations ja-jp.yml (Ukrainian)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (English)

* New translations ja-jp.yml (Bengali)

* New translations ja-jp.yml (Thai)

* New translations ja-jp.yml (Uzbek)

* New translations ja-jp.yml (Lao)

* New translations ja-jp.yml (Korean (Gyeongsang))

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-jp.yml (Spanish)

* New translations ja-jp.yml (Italian)

* New translations ja-jp.yml (Japanese, Kansai)

* New translations ja-jp.yml (Indonesian)

* New translations ja-jp.yml (Korean)

* New translations ja-jp.yml (Catalan)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (English)

* New translations ja-jp.yml (Thai)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (English)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (Danish)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)
2024-05-27 20:24:15 +09:00

504 lines
18 KiB
YAML

---
_lang_: "Nederlands"
headlineMisskey: "Netwerk verbonden door notities"
introMisskey: "Welkom! Misskey is een open source, gedecentraliseerde microblogdienst.\nMaak \"notities\" om je gedachten te delen met iedereen om je heen. 📡\nMet \"reacties\" kun je ook snel je mening geven over berichten van anderen. 👍\nLaten we een nieuwe wereld verkennen! 🚀"
poweredByMisskeyDescription: "{name} is één van de services die door het open source platform <b>Misskey</b> wordt geleverd (het wordt ook wel een \"Misskey server genmoemd\")."
monthAndDay: "{day} {month}"
search: "Zoeken"
notifications: "Meldingen"
username: "Gebruikersnaam"
password: "Wachtwoord"
forgotPassword: "Wachtwoord vergeten"
fetchingAsApObject: "Ophalen vanuit de Fediverse"
ok: "Ok"
gotIt: "Begrepen"
cancel: "Annuleren"
noThankYou: "Nee, bedankt"
enterUsername: "Voer een gebruikersnaam in"
renotedBy: "Hergedeeld door {user}"
noNotes: "Geen notities"
noNotifications: "Geen meldingen"
instance: "Server"
settings: "Instellingen"
notificationSettings: "Notificatie instellingen"
basicSettings: "Basisinstellingen"
otherSettings: "Overige instellingen"
openInWindow: "In een venster openen"
profile: "Profiel"
timeline: "Tijdlijn"
noAccountDescription: "Deze gebruiker heeft nog geen bio geschreven"
login: "Inloggen"
loggingIn: "Aan het inloggen"
logout: "Afmelden"
signup: "Registreren"
uploading: "Bezig met uploaden"
save: "Opslaan"
users: "Gebruikers"
addUser: "Toevoegen gebruiker"
favorite: "Favorieten"
favorites: "Toevoegen aan favorieten"
unfavorite: "Verwijderen uit favorieten"
favorited: "Toegevoegd aan favorieten."
alreadyFavorited: "Al toegevoegd aan favorieten"
cantFavorite: "Kon niet toevoegen aan favorieten"
pin: "Vastmaken aan profielpagina"
unpin: "Losmaken van profielpagina"
copyContent: "Kopiëren inhoud"
copyLink: "Kopiëren link"
copyLinkRenote: ""
delete: "Verwijderen"
deleteAndEdit: "Verwijderen en bewerken"
deleteAndEditConfirm: "Weet je zeker dat je deze notitie wilt verwijderen en dan bewerken? Je verliest alle reacties, herdelingen en antwoorden erop."
addToList: "Aan lijst toevoegen"
addToAntenna: "Voeg toe aan antenne"
sendMessage: "Verstuur bericht"
copyRSS: "Kopieer RSS"
copyUsername: "Kopiëren gebruikersnaam "
copyUserId: "Kopieer gebruiker ID"
copyNoteId: "Kopieer notitie ID"
copyFileId: "Kopieer veld ID"
copyFolderId: "Kopieer folder ID"
copyProfileUrl: "Kopieer profiel URL"
searchUser: "Zoeken een gebruiker"
reply: "Antwoord"
loadMore: "Laad meer"
showMore: "Toon meer"
showLess: "Sluiten"
youGotNewFollower: "volgde jou"
receiveFollowRequest: "Volgverzoek ontvangen"
followRequestAccepted: "Volgverzoek geaccepteerd"
mention: "Vermelding"
mentions: "Vermeldingen"
directNotes: "Directe notities"
importAndExport: "Import / export"
import: "Import"
export: "Export"
files: "Bestanden"
download: "Downloaden"
driveFileDeleteConfirm: "Weet je zeker dat je het bestand \"{name}\" wilt verwijderen? Notities met dit bestand als bijlage worden ook verwijderd."
unfollowConfirm: "Weet je zeker dat je {name} wilt ontvolgen?"
exportRequested: "Je hebt een export aangevraagd. Dit kan een tijdje duren. Het wordt toegevoegd aan je Drive zodra het is voltooid."
importRequested: "Je hebt een import aangevraagd. Dit kan even duren."
lists: "Lijsten"
noLists: "Je hebt geen lijsten"
note: "Notitie"
notes: "Notities"
following: "Volgend"
followers: "Volgers"
followsYou: "Volgt jou"
createList: "Creëer lijst"
manageLists: "Beheren lijsten"
error: "Fout"
somethingHappened: "Er is iets misgegaan."
retry: "Probeer opnieuw"
pageLoadError: "Pagina laden mislukt"
pageLoadErrorDescription: "Dit wordt normaal gesproken veroorzaakt door netwerkfouten of door de cache van de browser. Probeer de cache te wissen en probeer het na een tijdje wachten opnieuw."
serverIsDead: "De server reageert niet. Wacht even en probeer het opnieuw."
youShouldUpgradeClient: "Werk je client bij om deze pagina te zien."
enterListName: "Voer de naam van de lijst in"
privacy: "Privacy"
makeFollowManuallyApprove: "Volgverzoeken vergen een goedkeuring"
defaultNoteVisibility: "Standaard zichtbaarheid"
follow: "Volgen"
followRequest: "Verzoek om te mogen volgen"
followRequests: "Volgverzoeken"
unfollow: "Ontvolgen"
followRequestPending: "Wachten op goedkeuring volgverzoek"
enterEmoji: "Voer een emoji in"
renote: "Herdelen"
unrenote: "Stop herdelen"
renoted: "Herdeeld"
cantRenote: "Dit bericht kan niet worden herdeeld"
cantReRenote: "Een herdeling kan niet worden herdeeld"
quote: "Quote"
pinnedNote: "Vastgemaakte notitie"
pinned: "Vastmaken aan profielpagina"
you: "Jij"
clickToShow: "Klik om te bekijken"
sensitive: "NSFW"
add: "Toevoegen"
reaction: "Reacties"
reactions: "Reacties"
reactionSettingDescription2: "Sleep om opnieuw te ordenen, Klik om te verwijderen, Druk op \"+\" om toe te voegen"
rememberNoteVisibility: "Vergeet niet de notitie zichtbaarheidsinstellingen"
attachCancel: "Verwijder bijlage"
markAsSensitive: "Markeren als NSFW"
unmarkAsSensitive: "Geen NSFW"
enterFileName: "Invoeren bestandsnaam"
mute: "Dempen"
unmute: "Stop dempen"
block: "Blokkeren"
unblock: "Deblokkeren"
suspend: "Opschorten"
unsuspend: "Heractiveren"
blockConfirm: "Weet je zeker dat je dit account wil blokkeren?"
unblockConfirm: "Ben je zeker dat je deze account wil blokkeren?"
suspendConfirm: "Ben je zeker dat je deze account wil suspenderen?"
unsuspendConfirm: "Ben je zeker dat je deze account wil opnieuw aanstellen?"
selectList: "Kies een lijst."
selectAntenna: "Kies een antenne"
selectWidget: "Kies een widget"
editWidgets: "Bewerk widgets"
editWidgetsExit: "Klaar"
customEmojis: "Maatwerk emoji"
emoji: "Emoji"
emojis: "Emoji"
emojiName: "Naam emoji"
emojiUrl: "URL emoji"
addEmoji: "Toevoegen emoji"
settingGuide: "Aanbevolen instellingen"
cacheRemoteFiles: "Externe bestanden cachen"
flagAsBot: "Markeer dit account als een robot."
flagAsBotDescription: "Als dit account van een programma wordt beheerd, zet deze vlag aan. Het aanzetten helpt andere ontwikkelaars om bijvoorbeeld onbedoelde feedback loops te doorbreken of om Misskey meer geschikt te maken."
flagAsCat: "Markeer dit account als een kat."
flagAsCatDescription: "Zet deze vlag aan als je wilt aangeven dat dit account een kat is."
flagShowTimelineReplies: "Toon antwoorden op de tijdlijn."
flagShowTimelineRepliesDescription: "Als je dit vlag aanzet, toont de tijdlijn ook antwoorden op andere en niet alleen jouw eigen notities."
autoAcceptFollowed: "Accepteer verzoeken om jezelf te volgen vanzelf als je de verzoeker al volgt."
addAccount: "Account toevoegen"
loginFailed: "Aanmelding mislukt."
showOnRemote: "Toon op de externe instantie."
general: "Algemeen"
wallpaper: "Achtergrond"
setWallpaper: "Achtergrond instellen"
removeWallpaper: "Achtergrond verwijderen"
searchWith: "Zoeken: {q}"
youHaveNoLists: "Je hebt geen lijsten"
followConfirm: "Weet je zeker dat je {name} wilt volgen?"
proxyAccount: "Proxy account"
proxyAccountDescription: "Een proxy-account is een account dat onder bepaalde voorwaarden fungeert als externe volger voor gebruikers. Als een gebruiker bijvoorbeeld een externe gebruiker aan de lijst toevoegt, wordt de activiteit van de externe gebruiker niet aan de server geleverd als geen lokale gebruiker die gebruiker volgt, dus het proxy-account volgt in plaats daarvan."
host: "Server"
selectUser: "Kies een gebruiker"
recipient: "Ontvanger"
annotation: "Reacties"
federation: "Federatie"
instances: "Server"
registeredAt: "Geregistreerd op"
latestRequestReceivedAt: "Laatste aanvraag ontvangen"
latestStatus: "Laatste status"
storageUsage: "Gebruikte opslagruimte"
charts: "Grafieken"
perHour: "Per uur"
perDay: "Per dag"
stopActivityDelivery: "Stop met versturen activiteiten"
blockThisInstance: "Blokkeer deze server"
operations: "Verwerkingen"
software: "Software"
version: "Versie"
metadata: "Metadata"
withNFiles: "{n} bestand(en)"
monitor: "Monitor"
jobQueue: "Job Queue"
cpuAndMemory: "CPU en geheugen"
network: "Netwerk"
disk: "Schijfruimte"
instanceInfo: "Serverinformatie"
statistics: "Statistieken"
clearQueue: "Wachtrij wissen"
clearQueueConfirmTitle: "Weet je zeker dat je de wachtrji leeg wil maken?"
clearQueueConfirmText: "Niet-bezorgde biljetten die nog in de wachtrij staan, worden niet gefedereerd. Meestal is deze operatie niet nodig."
clearCachedFiles: "Cache opschonen"
clearCachedFilesConfirm: "Weet je zeker dat je alle externe bestanden in de cache wilt verwijderen?"
blockedInstances: "Geblokkeerde servers"
blockedInstancesDescription: "Maak een lijst van de servers die moeten worden geblokkeerd, gescheiden door regeleinden. Geblokkeerde servers kunnen niet meer communiceren met deze server."
muteAndBlock: "Gedempt en geblokkeerd"
mutedUsers: "Gedempte gebruikers"
blockedUsers: "Geblokkeerde gebruikers"
noUsers: "Er zijn geen gebruikers."
editProfile: "Bewerk Profiel"
noteDeleteConfirm: "Ben je zeker dat je dit bericht wil verwijderen?"
pinLimitExceeded: "Je kunt geen berichten meer vastprikken"
intro: "Installatie van Misskey geëindigd! Maak nu een beheerder aan."
done: "Klaar"
processing: "Bezig met verwerken"
preview: "Voorbeeld"
default: "Standaard"
defaultValueIs: "Standaard: {value}"
noCustomEmojis: "Er zijn geen emojis"
noJobs: "Er zijn geen taken"
federating: "Federeren"
blocked: "Geblokkeerd"
suspended: "Opgeschort"
all: "Alle"
subscribing: "Abonneren"
publishing: "Publiceren"
notResponding: "Reageert niet"
instanceFollowing: "Volgend op server"
instanceFollowers: "Volgers op server"
instanceUsers: "Gebruikers van deze server"
changePassword: "Wachtwoord wijzigen"
security: "Beveiliging"
retypedNotMatch: "Invoer komt niet overeen"
currentPassword: "Huidig wachtwoord"
newPassword: "Nieuwe wachtwoord"
newPasswordRetype: "Nieuw wachtwoord (herhalen)"
attachFile: "Bestanden toevoegen"
more: "Meer!"
featured: "Uitgelicht"
usernameOrUserId: "Gebruikersnaam of id"
noSuchUser: "Gebruiker niet gevonden"
lookup: "Opzoeken"
announcements: "Aankondigingen"
imageUrl: "AfbeeldingsURL"
remove: "Verwijderen"
removed: "Succesvol verwijderd"
removeAreYouSure: "Weet je zeker dat je \"{x}\" wil verwijderen?"
deleteAreYouSure: "Weet je zeker dat je \"{x}\" wil verwijderen?"
resetAreYouSure: "Resetten?"
saved: "Opgeslagen"
messaging: "Chat"
upload: "Uploaden"
keepOriginalUploading: "Origineel beeld behouden."
keepOriginalUploadingDescription: "Bewaar de originele versie bij het uploaden van afbeeldingen. Indien uitgeschakeld, wordt bij het uploaden een alternatieve versie voor webpublicatie genereert."
fromDrive: "Van schijf"
fromUrl: "Van URL"
uploadFromUrl: "Uploaden vanaf een URL"
uploadFromUrlDescription: "URL van het bestand dat je wil uploaden"
uploadFromUrlRequested: "Uploadverzoek"
uploadFromUrlMayTakeTime: "Het kan even duren voordat het uploaden voltooid is."
explore: "Verkennen"
messageRead: "Lezen"
noMoreHistory: "Er is geen verdere geschiedenis"
startMessaging: "Start een gesprek"
nUsersRead: "gelezen door {n}"
agreeTo: "Ik stem in met {0}"
start: "Aan de slag"
home: "Startpagina"
remoteUserCaution: "Aangezien deze gebruiker van een externe server afkomstig is, kan de weergegeven informatie onvolledig zijn."
activity: "Activiteit"
images: "Afbeeldingen"
image: "Afbeeldingen"
birthday: "Geboortedatum"
yearsOld: "{age} jaar"
registeredDate: "Inschrijvingsdatum"
location: "Locatie"
theme: "Thema's"
themeForLightMode: "Thema voor gebruik in de lichte modus"
themeForDarkMode: "Thema voor gebruik in de donkere modus"
light: "Licht"
dark: "Donker"
lightThemes: "Licht thema's"
darkThemes: "Donkere thema's"
syncDeviceDarkMode: "Synchroniseer donkere modus met je apparaatinstellingen"
drive: "Schijf"
fileName: "Bestandsnaam"
selectFile: "Kies een bestand"
selectFiles: "Selecteer bestanden"
selectFolder: "Kies een map"
selectFolders: "Kies mappen"
renameFile: "Wijzig bestandsnaam"
folderName: "Mapnaam"
createFolder: "Map aanmaken"
renameFolder: "Map hernoemen"
deleteFolder: "Map verwijderen"
addFile: "Bestand toevoegen"
emptyDrive: "Jouw Drive is leeg."
emptyFolder: "Deze map is leeg"
unableToDelete: "Kan niet worden verwijderd"
inputNewFileName: "Voer een nieuwe naam in"
inputNewDescription: "Voer hier het onderschrift in"
inputNewFolderName: "Naam invoeren voor nieuwe map"
circularReferenceFolder: "De bestemmingsmap is een submap van de map die je wilt verplaatsen."
hasChildFilesOrFolders: "Omdat deze map niet leeg is, kan die niet worden verwijderd."
copyUrl: "URL kopiëren"
rename: "Hernoemen"
avatar: "Avatar"
banner: "Banner"
whenServerDisconnected: "Wanneer de verbinding met de server wordt onderbroken"
disconnectedFromServer: "Verbinding met de server onderbroken."
reload: "Verversen"
doNothing: "Negeren"
reloadConfirm: "Weet je zeker dat je je tijdlijn wil verversen?"
watch: "Volgen"
unwatch: "Niet meer volgen"
accept: "Accepteren"
reject: "Weigeren"
normal: "Normaal"
instanceName: "Naam van de server"
instanceDescription: "Beschrijving van de server"
maintainerName: "Onderhouder"
maintainerEmail: "E-mailadres beheerder"
tosUrl: "URL gebruiksvoorwaarden"
thisYear: "Jaar"
thisMonth: "Maand"
today: "Vandaag"
dayX: "{day}"
monthX: "{month}"
yearX: "{year}"
pages: "Pagina's"
integration: "Integraties"
connectService: "Verbinden"
disconnectService: "Verbinding verbreken"
enableLocalTimeline: "Inschakelen lokale tijdlijn"
enableGlobalTimeline: "Inschakelen globale tijdlijn "
disablingTimelinesInfo: "Beheerders en moderators hebben altijd toegang tot alle tijdlijnen, ook als ze niet actief zijn."
registration: "Registreren"
enableRegistration: "Inschakelen registratie nieuwe gebruikers "
invite: "Uitnodigen"
driveCapacityPerLocalAccount: "Opslagruimte per lokale gebruiker"
driveCapacityPerRemoteAccount: "Opslagruimte per externe gebruiker"
inMb: "in megabytes"
bannerUrl: "Banner URL"
backgroundImageUrl: "URL afbeelding"
basicInfo: "Basisinformatie"
pinnedUsers: "Vastgeprikte gebruikers"
pinnedPages: "Vastgeprikte pagina's"
pinnedNotes: "Vastgemaakte notitie"
hcaptcha: "hCaptcha"
enableHcaptcha: "Inschakelen hCaptcha"
hcaptchaSiteKey: "Site sleutel"
hcaptchaSecretKey: "Geheime sleutel"
mcaptchaSiteKey: "Site sleutel"
mcaptchaSecretKey: "Geheime sleutel"
recaptcha: "reCAPTCHA"
enableRecaptcha: "Inschakelen reCAPTCHA"
recaptchaSiteKey: "Site sleutel"
recaptchaSecretKey: "Geheime sleutel"
turnstile: "Tourniquet"
enableTurnstile: "Inschakelen tourniquet"
turnstileSiteKey: "Site sleutel"
turnstileSecretKey: "Geheime sleutel"
antennas: "Antennes"
manageAntennas: "Antennes beheren"
name: "Naam"
antennaSource: "Bron antenne"
antennaKeywords: "Sleutelwoorden"
antennaExcludeKeywords: "Blokkeerwoorden"
withReplies: "Antwoorden toevoegen"
connectedTo: "De volgende accounts zijn verbonden"
notesAndReplies: "Berichten en reacties"
withFiles: "Bestanden toevoegen"
silence: "Dempen"
silenceConfirm: "Weet je zeker dat je deze gebruiker wil dempen?"
unsilence: "Dempen uitschakelen"
unsilenceConfirm: "Weet je zeker dat je deze gebruiker niet meer wil dempen?"
popularUsers: "Populaire gebruikers"
recentlyUpdatedUsers: "Recent actieve gebruikers"
recentlyRegisteredUsers: "Recent geregistreerde gebruikers"
recentlyDiscoveredUsers: "Nieuw ontdekte gebruikers "
exploreUsersCount: "Er zijn {count} gebruikers"
exploreFediverse: "Ontdek de Fediverse"
popularTags: "Populaire tags"
userList: "Lijsten"
about: "Over"
aboutMisskey: "Over Misskey"
administrator: "Beheerder"
token: "Token"
moderator: "Moderator"
moderation: "Moderatie"
nUsersMentioned: "Vermeld door {n} gebruikers"
securityKey: "Beveiligingssleutel"
lastUsed: "Laatst gebruikt"
unregister: "Uitschrijven"
passwordLessLogin: "Inloggen zonder wachtwoord"
resetPassword: "Wachtwoord terugzetten"
newPasswordIs: "Het nieuwe wachtwoord is „{password}”."
reduceUiAnimation: "Verminder beweging in de UI"
share: "Delen"
notFound: "Niet gevonden"
uploadFolder: "Standaardmap voor uploaden"
markAsReadAllNotifications: "Markeer alle meldingen als gelezen"
markAsReadAllUnreadNotes: "Markeer alle berichten als gelezen"
markAsReadAllTalkMessages: "Markeer alle berichten als gelezen"
help: "Help"
inputMessageHere: "Voer hier je bericht in"
close: "Sluiten"
invites: "Uitnodigen"
invitations: "Uitnodigen"
sound: "Geluid"
smtpHost: "Server"
smtpUser: "Gebruikersnaam"
smtpPass: "Wachtwoord"
clearCache: "Cache opschonen"
info: "Over"
user: "Gebruikers"
muteThread: "Discussies dempen "
unmuteThread: "Dempen van discussie ongedaan maken"
hide: "Verbergen"
searchByGoogle: "Zoeken"
cropImage: "Afbeelding bijsnijden"
cropImageAsk: "Bijsnijdengevraagd"
file: "Bestanden"
pushNotification: "Pushberichten"
subscribePushNotification: "Push meldingen inschakelen"
unsubscribePushNotification: "Pushberichten uitschakelen"
pushNotificationAlreadySubscribed: "Pushberichtrn al ingeschakeld"
windowMaximize: "Maximaliseren"
windowRestore: "Herstellen"
loggedInAsBot: "Momenteel als bot ingelogd"
icon: "Avatar"
replies: "Antwoord"
renotes: "Herdelen"
_delivery:
stop: "Opgeschort"
_type:
none: "Publiceren"
_email:
_follow:
title: "volgde jou"
_theme:
keys:
mention: "Vermelding"
renote: "Herdelen"
_sfx:
note: "Notities"
notification: "Meldingen"
_2fa:
renewTOTPCancel: "Nee, bedankt"
_widgets:
profile: "Profiel"
instanceInfo: "Serverinformatie"
notifications: "Meldingen"
timeline: "Tijdlijn"
activity: "Activiteit"
federation: "Federatie"
jobQueue: "Job Queue"
_userList:
chooseList: "Kies een lijst."
_cw:
show: "Laad meer"
_visibility:
home: "Startpagina"
followers: "Volgers"
_profile:
name: "Naam"
username: "Gebruikersnaam"
_exportOrImport:
followingList: "Volgend"
muteList: "Dempen"
blockingList: "Blokkeren"
userLists: "Lijsten"
excludeMutingUsers: "Negeer gedempte gebruikers"
excludeInactiveUsers: "Negeer inactieve gebruikers"
_charts:
federation: "Federatie"
_timelines:
home: "Startpagina"
_pages:
blocks:
image: "Afbeeldingen"
_notification:
youWereFollowed: "volgde jou"
unreadAntennaNote: "Antenne {name}"
_types:
follow: "Volgend"
mention: "Vermelding"
renote: "Herdelen"
quote: "Quote"
reaction: "Reacties"
_actions:
reply: "Antwoord"
renote: "Herdelen"
_deck:
_columns:
notifications: "Meldingen"
tl: "Tijdlijn"
antenna: "Antennes"
list: "Lijsten"
mentions: "Vermeldingen"
_webhookSettings:
name: "Naam"
_moderationLogTypes:
suspend: "Opschorten"
resetPassword: "Wachtwoord terugzetten"