misskey/locales/no-NO.yml

730 lines
21 KiB
YAML

---
_lang_: "Norsk Bokmål"
headlineMisskey: "Et nettverk forbundet med Notes"
introMisskey: "Velkommen! Misskey er en desentralisert mikrobloggtjeneste med åpen kildekode.\nOpprett \"Notes\" for å dele tankene dine med alle rundt deg. 📡\nMed \"reaksjoner\" kan du også raskt gi uttrykk for hva du synes om alles Notes. 👍\nLa oss utforske en ny verden! 🚀"
monthAndDay: "{day}-{month}"
search: "Søk"
notifications: "Varsler"
username: "Brukernavn"
password: "Passord"
forgotPassword: "Glemt passord"
fetchingAsApObject: "Henter fra Fediverse..."
ok: "OK"
gotIt: "Skjønner"
cancel: "Avbryt"
noThankYou: "Ikke nå"
enterUsername: "Skriv inn brukernavn"
renotedBy: "Renotes av {user}"
noNotes: "Ingen Notes"
noNotifications: "Ingen varsler"
instance: "Server"
settings: "Innstillinger"
notificationSettings: "Varslingsinnstillinger"
basicSettings: "Grunnleggende innstillinger"
otherSettings: "Andre innstillinger"
openInWindow: "Åpne i vindu"
profile: "Profil"
timeline: "Tidslinje"
noAccountDescription: "Denne brukeren har ikke skrevet sin biografi ennå."
login: "Logg inn"
loggingIn: "Logget inn"
logout: "Logg ut"
signup: "Bli med"
uploading: "Laster opp"
save: "Lagre"
users: "Brukere"
addUser: "Legg til bruker"
favorite: "Legg til i favoritter"
favorites: "Favoritter"
unfavorite: "Fjern fra favoritter"
favorited: "Lagt til i favoritter."
alreadyFavorited: "Allerede lagt til i favoritter."
cantFavorite: "Kunne ikke legge til i favoritter."
pin: "Fest til profil"
unpin: "Fjern fra profil"
copyContent: "Kopier innhold"
copyLink: "Kopier lenke"
delete: "Slett"
deleteAndEdit: "Slett og rediger"
deleteAndEditConfirm: "Er du sikker på at du vil slette denne Noten og redigere den? Du vil miste alle reaksjoner, Renotes og svar på den."
addToList: "Legg til i liste"
sendMessage: "Send en melding"
copyRSS: "Kopier RSS"
copyUsername: "Kopier brukernavn"
searchUser: "Søk brukere"
reply: "Svar"
loadMore: "Vis mer"
showMore: "Vis mer"
showLess: "Lukk"
youGotNewFollower: "fulgte deg"
followRequestAccepted: "Følgeforespørsel akseptert"
importAndExport: "Importer og eksporter"
import: "Importer"
export: "Eksporter"
files: "Filer"
download: "Nedlastinger"
driveFileDeleteConfirm: "Er du sikker på at du vil slette \"{name}\"? Det vil også forsvinne fra alt innhold som bruker det."
unfollowConfirm: "Er du sikker på at du vil slutte å følge {name}?"
importRequested: "Du har bedt om import. Dette kan ta en stund."
lists: "Lister"
noLists: "Ingen lister"
note: "Note"
notes: "Notes"
following: "Følger"
followers: "Følgere"
followsYou: "Følger deg"
createList: "Opprett liste"
error: "Feil"
somethingHappened: "En feil har oppstått"
retry: "Prøv igjen"
pageLoadError: "Kunne ikke hente side."
serverIsDead: "Denne serveren svarer ikke. Vennligst vent en stund og prøv igjen."
enterListName: "Skriv inn et navn på listen"
privacy: "Personvern"
defaultNoteVisibility: "Standard synlighet"
follow: "Følg"
followRequest: "Følgeforespørsel"
followRequests: "Følgeforespørsel"
unfollow: "Avfølg"
followRequestPending: "Venter på godkjenning"
enterEmoji: "Skriv inn en emoji"
renote: "Renote"
renoted: "Renotet."
cantRenote: "Dette innlegget kan ikke renotes."
cantReRenote: "En Renote kan ikke renotes."
quote: "Sitat"
inChannelRenote: "Renote kun for kanal"
inChannelQuote: "Sitat kun for kanal"
pinnedNote: "Festet Note"
pinned: "Fest til profil"
you: "Du"
clickToShow: "Klikk for å vise"
add: "Legg til"
reaction: "Reaksjon"
reactions: "Reaksjoner"
reactionSetting: "Reaksjoner som vises i reaksjonsvelgeren"
reactionSettingDescription2: "Dra for å endre rekkefølgen, klikk for å slette, trykk \"+\" for å legge til."
rememberNoteVisibility: "Husk innstillingene for synlighet av Notes"
attachCancel: "Fjern vedlegg"
enterFileName: "Skriv inn filnavn"
mute: "Skjul"
unmute: "Vis"
renoteMute: "Skjul Renotes"
renoteUnmute: "Vis Renotes"
block: "Blokker"
unblock: "Opphev blokkering"
suspend: "Suspender"
blockConfirm: "Er du sikker på at du vil blokke denne kontoen?"
unblockConfirm: "Er du sikker på at du vil oppheve blokkeringen av denne kontoen?"
suspendConfirm: "Er du sikker på at du vil suspendere denne kontoen?"
selectList: "Velg en liste"
selectChannel: "Velg en kanal"
selectAntenna: "Velg en antenne"
selectWidget: "Velg en widget"
editWidgets: "Rediger widgeter"
editWidgetsExit: "Ferdig"
emoji: "Emoji"
emojis: "Emojier"
addEmoji: "Legg til emoji"
settingGuide: "Anbefalte innstillinger"
flagAsBot: "Merk denne kontoen som en bot"
flagAsBotDescription: "Aktiver dette alternativet hvis denne kontoen styres av et program. Hvis det er aktivert, vil det fungere som et flagg for andre utviklere for å forhindre endeløse interaksjonskjeder med andre roboter og justere Misskeys interne systemer til å behandle denne kontoen som en bot."
flagAsCat: "Merk denne kontoen som en katt"
flagAsCatDescription: "Aktiver dette alternativet for å merke denne kontoen som en katt."
flagShowTimelineReplies: "Vis svar i tidslinje"
addAccount: "Legg til konto"
reloadAccountsList: "Last inn kontoliste på nytt"
loginFailed: "Kunne ikke logge inn"
general: "Generelt"
searchWith: "Søk: {q}"
youHaveNoLists: "Du har ingen lister"
followConfirm: "Er du sikker på at du vil følge {name}?"
host: "Vert"
selectUser: "Velg en bruker"
recipient: "Mottaker"
annotation: "Kommentarer"
federation: "Føderasjon"
instances: "Servere"
registeredAt: "Registrerte seg"
latestRequestReceivedAt: "Siste forespørsel mottatt"
latestStatus: "Siste status"
charts: "Diagrammer"
perHour: "Per time"
perDay: "Per dag"
stopActivityDelivery: "Slutt å sende aktiviteter"
blockThisInstance: "Blokker denne serveren"
operations: "Operasjoner"
software: "Programvare"
version: "Versjon"
metadata: "Metadata"
withNFiles: "{n} fil(er)"
network: "Nettverk"
instanceInfo: "Serverinformasjon"
statistics: "Statistikk"
clearQueue: "Tøm kø"
clearQueueConfirmTitle: "Er du sikker på at du vil tømme køen?"
blockedInstances: "Blokkerte severe"
blockedInstancesDescription: "Skriv opp vertsnavnene til serverne du vil blokkere, atskilt med linjeskift. Serverne i listen vil ikke lenger kunne kommunisere med denne serveren."
muteAndBlock: "Skjul og blokker"
mutedUsers: "Skjulte brukere"
blockedUsers: "Blokkerte brukere"
noUsers: "Det er ingen brukere"
editProfile: "Rediger profil"
noteDeleteConfirm: "Er du sikker på at du vil slette denne Noten?"
pinLimitExceeded: "Du kan ikke feste flere."
intro: "Installasjonen av Misskey er ferdig! Vennligst opprett en administratorkonto."
done: "Ferdig"
default: "Standard"
defaultValueIs: "Standard: {value}"
noCustomEmojis: "Det er ingen emoji"
noJobs: "Det er ingen jobber"
blocked: "Blokkert"
suspended: "Suspendert"
all: "Alle"
notResponding: "Svarer ikke"
changePassword: "Endre passord"
security: "Sikkerhet"
retypedNotMatch: "Inngangene stemmer ikke overens."
currentPassword: "Nåværende passord"
newPassword: "Nytt passord"
newPasswordRetype: "Nytt passord (gjenta)"
attachFile: "Legg ved filer"
more: "Mer!"
noSuchUser: "Bruker ikke funnet"
announcements: "Kunngjøringer"
remove: "Slett"
removed: "Vellykket slettet"
removeAreYouSure: "Er du sikker på at du vil fjerne \"{x}\"?"
deleteAreYouSure: "Er du sikker på at du vil slette \"{x}\"?"
saved: "Lagret"
upload: "Laste opp"
keepOriginalUploading: "Behold originalbildet"
fromUrl: "Fra URL"
uploadFromUrl: "Last opp fra en URL"
uploadFromUrlDescription: "URL til filen du vil laste opp"
explore: "Utforsk"
messageRead: "Lest"
nUsersRead: "lest av {n}"
agreeTo: "Jeg godtar {0}"
agree: "Godta"
agreeBelow: "Jeg godtar følgende"
basicNotesBeforeCreateAccount: "Viktige merknader"
termsOfService: "Vilkår for bruk"
home: "Hjem"
activity: "Aktivitet"
images: "Bilder"
image: "Bilde"
birthday: "Bursdag"
yearsOld: "{age} år gammel"
theme: "Temaer"
light: "Lys"
dark: "Mørk"
lightThemes: "Lyse temaer"
darkThemes: "Mørke temaer"
syncDeviceDarkMode: "Synkroniser mørkmodus med enhetens innstillinger"
fileName: "Filnavn"
selectFile: "Velg en fil"
selectFiles: "Velg filer"
selectFolder: "Velg en mappe"
selectFolders: "Velg mapper"
renameFile: "Endre filnavn"
folderName: "Mappenavn"
createFolder: "Opprett en mappe"
renameFolder: "Endre mappenavn"
deleteFolder: "Slett denne mappen"
addFile: "Legg til en fil"
emptyFolder: "Denne mappen er tom"
unableToDelete: "Kan ikke slette"
inputNewFileName: "Skriv inn et nytt filnavn"
inputNewDescription: "Skriv inn ny bildetekst"
inputNewFolderName: "Skriv inn et nytt mappenavn"
circularReferenceFolder: "Målmappen er en undermappe til mappen du ønsker å flytte."
hasChildFilesOrFolders: "Siden denne mappen ikke er tom, kan den ikke slettes."
copyUrl: "Kopier URL"
rename: "Endre navn"
avatar: "Avatar"
banner: "Banner"
doNothing: "Ignorer"
accept: "Tillatt"
reject: "Avslå"
instanceName: "Servernavn"
instanceDescription: "Serverbeskrivelse"
thisYear: "År"
thisMonth: "Måned"
today: "I dag"
dayX: "{day}"
monthX: "{month}"
yearX: "{year}"
pages: "Sider"
integration: "Integrasjon"
enableLocalTimeline: "Aktiver lokal tidslinje"
enableGlobalTimeline: "Aktiver global tidslinje"
disablingTimelinesInfo: "Administratorer og Moderatorer vil alltid ha tilgang til alle tidslinjer, selv om de ikke er aktivert."
registration: "Registrer"
enableRegistration: "Aktiver registrering av nye brukere"
invite: "Inviter"
basicInfo: "Grunnleggende informasjon"
pinnedUsers: "Festede brukrere"
pinnedUsersDescription: "Liste over brukernavn atskilt med linjeskift som skal festes i \"Utforsk\" fanen."
pinnedPages: "Festede sider"
pinnedNotes: "Festet Note"
hcaptcha: "hCaptcha"
enableHcaptcha: "Aktiver hCaptcha"
recaptcha: "reCAPTCHA"
enableRecaptcha: "Aktiver reCAPTCHA"
turnstile: "Turnstile"
enableTurnstile: "Aktiver Turnstile"
antennas: "Antenner"
name: "Navn"
antennaSource: "Antennekilde"
notifyAntenna: "Varsle om nye Notes"
withFileAntenna: "Bare Notes med filer"
notesAndReplies: "Notes og svar"
popularUsers: "Populære brukere"
exploreUsersCount: "Det finnes {count} brukere"
exploreFediverse: "Utforsk Fediverse"
userList: "Lister"
about: "Informasjon"
aboutMisskey: "Om Misskey"
newPasswordIs: "Det nye passordet er \"{password}\"."
share: "Del"
notFound: "Ikke funnet"
markAsReadAllNotifications: "Merk alle varsler som lest"
markAsReadAllUnreadNotes: "Merk alle Notes som lest"
help: "Hjelp"
inputMessageHere: "Skriv inn melding her"
close: "Lukk"
invites: "Inviter"
members: "Medlemmer"
title: "Tittel"
text: "Tekst"
next: "Neste"
retype: "Gjenta"
quoteAttached: "Sitat"
noMessagesYet: "Ingen meldinger ennå"
newMessageExists: "Det er nye meldinger"
onlyOneFileCanBeAttached: "Du kan bare legge ved én fil i en melding"
invitations: "Inviter"
available: "Tilgjengelig"
unavailable: "Utilgjengelig"
tooShort: "For kort"
tooLong: "For langt"
weakPassword: "Svakt passord"
normalPassword: "Gjennomsnittlig passord"
strongPassword: "Sterkt passord"
signinWith: "Logg inn med {x}"
signinFailed: "Kunne ikke logge inn. Det oppgitte brukernavnet eller passordet er feil."
or: "eller"
language: "Språk"
aboutX: "Om {x}"
category: "Kategori"
createAccount: "Opprett konto"
openImageInNewTab: "Åpne bilder i ny fane"
clientSettings: "Klientinnstillinger"
accountSettings: "Kontoinnstillinger"
objectStorageRegion: "Region"
objectStorageUseSSL: "Bruk SSL"
objectStorageUseProxy: "Bruk Proxy"
deleteAll: "Slett alt"
newNoteRecived: "Det er nye Notes"
listen: "Lytt"
none: "Ingen"
volume: "Volum"
chooseEmoji: "Velg emoji"
recentUsed: "Sist brukte"
install: "Installer"
uninstall: "Avinstaller"
nothing: "Ingenting"
deleteAllFiles: "Slett alle filer"
deleteAllFilesConfirm: "Er du sikker på at du vil slette alle filer?"
userSuspended: "Denne brukeren har blitt suspendert."
accountDeleted: "Kontoen blir slettet"
accountDeletedDescription: "Denne kontoen har blitt slettet."
menu: "Meny"
poll: "Avstemning"
description: "Beskrivelse"
author: "Forfatter"
height: "Høyde"
large: "Stor"
small: "Liten"
notificationType: "Varseltype"
edit: "Rediger"
email: "E-post"
smtpHost: "Vert"
smtpUser: "Brukernavn"
smtpPass: "Passord"
userSaysSomething: "{name} sa noe"
copy: "Kopier"
channel: "Kanaler"
create: "Opprett"
notificationSetting: "Varslingsinnstillinger"
other: "Andre"
behavior: "Oppførsel"
sample: "Eksempel"
abuseReports: "Rappoter"
reportAbuse: "Rappoter"
send: "Send"
openInNewTab: "Åpne i ny fane"
waitingFor: "Venter på {x}"
random: "Tilfeldig"
system: "System"
desktop: "Skrivebord"
i18nInfo: "Misskey oversettes til flere språk av frivillige. Du kan hjelpe til på {link}."
followingCount: "Følger"
followersCount: "Følgere"
yes: "Ja"
no: "Nei"
contact: "Kontakt"
developer: "Utvikler"
makeExplorable: "Gjør konto synlig i \"Utforsk\""
makeExplorableDescription: "Hvis du slår av dette, vises ikke kontoen din i \"Utforsk\" delen."
left: "Venstre"
nNotes: "{n} Notes"
saveAs: "Lagre som"
value: "Verdi"
deleteConfirm: "Vil du slette?"
invalidValue: "Verdien er ugyldig."
closeAccount: "Avslutt konto"
emailNotification: "E-postvarsler"
inChannelSearch: "Søk i kanal"
clear: "Tøm"
markAllAsRead: "Merk alt som lest"
addDescription: "Legg til beskrivelse"
info: "Infomasjon"
unknown: "Ukjent"
selectAccount: "Velg konto"
user: "Brukere"
accounts: "Kontoer"
switch: "Bytt"
gallery: "Galleri"
ads: "Annonser"
memo: "Notat"
high: "Høy"
low: "Lav"
sent: "Sendt"
received: "Mottatt"
learnMore: "Les mer"
misskeyUpdated: "Misskey har blitt oppdatert!"
translate: "Oversett"
translatedFrom: "Oversatt fra {x}"
unread: "Ulest"
manageAccounts: "Administrer konto"
classic: "Klassisk"
muteThread: "Skjul denne tråden"
unmuteThread: "Vis denne tråden"
continueThread: "Vis fortsettelse av tråden"
hide: "Skjul"
smartphone: "Smarttelefon"
tablet: "Nettbrett"
auto: "Automatisk"
size: "Størrelse"
searchByGoogle: "Søk"
tenMinutes: "10 minutter"
oneHour: "1 time"
oneDay: "1 dag"
oneWeek: "1 uke"
oneMonth: "1 måned"
file: "Filer"
recommended: "Anbefalt"
check: "Sjekk"
deleteAccount: "Slett konto"
document: "Dokumenter"
logoutConfirm: "Vil du logge ut?"
pleaseSelect: "Velg et alternativ"
type: "Type"
beta: "Beta"
account: "Konto"
move: "Flytt"
pushNotification: "Push-varsler"
tools: "Verktøy"
like: "Liker!"
unlike: "Liker ikke"
numberOfLikes: "Likerklikk"
show: "Vis"
neverShow: "Ikke vis igjen"
remindMeLater: "Kanskje senere"
didYouLikeMisskey: "Likte du Misskey?"
roles: "Roller"
role: "Rolle"
color: "Farge"
youCannotCreateAnymore: "Du kan ikke opprette flere."
cannotPerformTemporary: "Midlertidig utilgjengelig"
achievements: "Prestasjoner"
thisPostMayBeAnnoyingCancel: "Avbryt"
exploreOtherServers: "Utforsk andre severe"
letsLookAtTimeline: "La oss se på tidslinje"
cannotBeChangedLater: "Du kan ikke endre senere."
likeOnly: "Bare liker"
retryAllQueuesConfirmTitle: "Vil du prøve igjen akkurat nå?"
video: "Video"
videos: "Videoer"
continue: "Fortsett"
youFollowing: "Følger"
options: "Alternativ"
icon: "Avatar"
replies: "Svar"
renotes: "Renote"
_initialAccountSetting:
theseSettingsCanEditLater: "Du kan endre disse innstillingene senere."
_achievements:
_types:
_notes10:
title: "Noen Notes"
_notes100:
title: "Mange Notes"
_notes500:
title: "Dekket i Notes"
_notes1000:
title: "Et fjell av Notes"
_notes5000:
title: "Overfylte Notes"
_notes10000:
title: "Super Notes"
_notes20000:
title: "Trenger... mer... Notes..."
_notes30000:
title: "Notes Notes Notes!"
_notes40000:
title: "Note fabrikk"
_notes50000:
title: "Planet av Notes"
_notes100000:
flavor: "Du har jammen mye å si."
_noteFavorited1:
title: "Stjernekikker"
_myNoteFavorited1:
title: "Jeg vil gjerne få en stjerne"
_following50:
title: "Mange venner"
_following100:
title: "100 venner"
_following300:
title: "For mange venner"
_followers10:
title: "Følg meg!"
_followers100:
title: "Populær"
_postedAtLateNight:
flavor: "Det er på tide å gå til sengs."
_driveFolderCircularReference:
title: "Rundskrivreferanse"
_reactWithoutRead:
title: "Leste du det virkelig?"
_clickedClickHere:
title: "Klikk her"
description: "Du har klikket her"
_justPlainLucky:
title: "Rett og slett heldig"
_setNameToSyuilo:
description: "Du satte navnet ditt til \"syuilo\""
_passedSinceAccountCreated1:
title: "Ett års jubileum"
description: "Det har gått ett år siden kontoen din ble opprettet"
_passedSinceAccountCreated2:
title: "To års jubileum"
description: "Det har gått to år siden kontoen din ble opprettet"
_passedSinceAccountCreated3:
title: "Tre års jubileum"
description: "Det har gått tre år siden kontoen din ble opprettet"
_loggedInOnBirthday:
title: "Gratulerer med dagen"
description: "Du logget inn på bursdagen din"
_loggedInOnNewYearsDay:
title: "Godt nytt år"
description: "Du logget inn på årets første dag"
_cookieClicked:
description: "Du klikket på kjeksen"
flavor: "Er du på riktig nettsted?"
_brainDiver:
title: "Brain Diver"
flavor: "Misskey-Misskey La-Tu-Ma"
_role:
options: "Alternativ"
_priority:
low: "Lav"
high: "Høy"
_emailUnavailable:
used: "Allerede brukt"
_accountDelete:
accountDelete: "Slett konto"
_ad:
hide: "Ikke vis"
_gallery:
like: "Liker!"
unlike: "Liker ikke"
_email:
_follow:
title: "fulgte deg"
_preferencesBackups:
saveNew: "Lagre som ny"
cannotSave: "Kunne ikke lagre"
_registry:
key: "Nøkkel"
keys: "Nøkler"
_aboutMisskey:
about: "Misskey er programvare med åpen kildekode som har blitt utviklet av syuilo siden 2014."
translation: "Oversett Misskey"
_instanceTicker:
none: "Ikke vis"
always: "Alltid vis"
_channel:
create: "Opprett kanal"
edit: "Rediger kanal"
featured: "Populært"
following: "Følger"
nameAndDescription: "Navn og beskrivelse"
_menuDisplay:
hide: "Skjul"
_wordMute:
soft: "Myk"
hard: "Hard"
_theme:
description: "Beskrivelse"
color: "Farge"
key: "Nøkkel"
keys:
link: "Lenke"
renote: "Renote"
_sfx:
note: "Notes"
notification: "Varsler"
_ago:
future: "Fremitid"
justNow: "Akkurat nå"
secondsAgo: "{n}s siden"
minutesAgo: "{n}m siden"
hoursAgo: "{n}t siden"
daysAgo: "{n}d siden"
weeksAgo: "{n} uker siden"
monthsAgo: "{n} måneder siden"
yearsAgo: "{n} år siden"
invalid: "Ingenting"
_time:
second: "Sekunder"
minute: "Minutter"
hour: "Timer"
day: "Dager"
_timelineTutorial:
title: "Hvordan bruke Misskey"
step2_2: "Hva med å skrive en selvpresentasjon, eller bare \"Hei {name}!\" hvis du ikke har lyst?"
_2fa:
renewTOTPCancel: "Avbryt"
_weekday:
sunday: "Søndag"
monday: "Mandag"
tuesday: "Tirsdag"
wednesday: "Onsdag"
thursday: "Torsdag"
friday: "Fredag"
saturday: "Lørdag"
_widgets:
profile: "Profil"
instanceInfo: "Serverinformasjon"
notifications: "Varsler"
timeline: "Tidslinje"
calendar: "Kalender"
trends: "Populært"
clock: "Klokke"
activity: "Aktivitet"
photos: "Bilder"
federation: "Føderasjon"
button: "Knapp"
aiscriptApp: "AiScript App"
userList: "Brukerliste"
_userList:
chooseList: "Velg liste"
_cw:
hide: "Skjul"
show: "Vis mer"
_poll:
noOnlyOneChoice: "Trenger minst to valger."
choiceN: "Valg {n}"
noMore: "Du kan ikke legge til flere."
deadlineTime: "Timer"
votesCount: "{n} stemmer"
vote: "Stem"
showResult: "Vis resultatet"
voted: "Stemt"
closed: "Avsluttet"
_visibility:
home: "Hjem"
followers: "Følgere"
_postForm:
_placeholders:
a: "Hva skjer?"
_profile:
name: "Navn"
username: "Brukernavn"
description: "Biografi"
metadataContent: "Innhold"
_exportOrImport:
followingList: "Følg"
muteList: "Skjul"
blockingList: "Blokker"
userLists: "Lister"
_charts:
federation: "Føderasjon"
filesIncDec: "Forskjell på antall filer"
_instanceCharts:
users: "Forskjell på antall brukere"
ff: "Forskjell på antall Følg/Følgere"
files: "Forskjell på antall filer"
_timelines:
home: "Hjem"
_play:
new: "Opprett Play"
edit: "Rediger Play"
featured: "Populært"
title: "Tittel"
summary: "Beskrivelse"
_pages:
invalidNameText: "Pass på at sidetittelen ikke er tom"
like: "Liker"
unlike: "Liker ikke"
my: "Mine sider"
featured: "Populært"
contents: "Innhold"
title: "Tittel"
url: "Side URL"
hideTitleWhenPinned: "Skjul sidetittel når festet til profil"
fontSerif: "Serif"
fontSansSerif: "Sans Serif"
selectType: "Velg type"
blocks:
text: "Tekst"
section: "Seksjon"
image: "Bilde"
button: "Knapp"
_notification:
youWereFollowed: "fulgte deg"
unreadAntennaNote: "Antenne {name}"
achievementEarned: "Prestasjon låst opp"
_types:
follow: "Nye følgere"
reply: "Svar"
renote: "Renotes"
quote: "Sitater"
reaction: "Reaksjoner"
_actions:
reply: "Svar"
renote: "Renote"
_deck:
swapLeft: "Flytt til venstre"
swapRight: "Flytt til høyre"
swapUp: "Flytt opp"
swapDown: "Flytt ned"
profile: "Profil"
newProfile: "Ny profil"
deleteProfile: "Slett profil"
_columns:
notifications: "Varsler"
tl: "Tidslinje"
antenna: "Antenner"
list: "Lister"
channel: "Kanaler"
direct: "Direkte"
_webhookSettings:
name: "Navn"
_moderationLogTypes:
suspend: "Suspender"