misskey/locales/pl-PL.yml

1408 lines
54 KiB
YAML
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

---
_lang_: "Polski"
headlineMisskey: "Sieć połączona wpisami"
introMisskey: "Misskey jest serwisem mikroblogowym typu open source.\nMisskey to opensource'owy serwis mikroblogowy, w którym możesz tworzyć \"notatki\", aby dzielić się tym, co się dzieje i opowiadać wszystkim o sobie.\nMożesz również użyć funkcji \"Reakcje\", aby szybko dodać własne reakcje do notatek innych użytkowników👍.\nOdkrywaj nowy świat🚀!"
poweredByMisskeyDescription: "{name} jest jedną z usług działającą na otwartoźródłowej platformie <b>Misskey</b> (określana jako \"instancja Misskey\")."
monthAndDay: "{month}-{day}"
search: "Szukaj"
notifications: "Powiadomienia"
username: "Nazwa użytkownika"
password: "Hasło"
forgotPassword: "Nie pamiętam hasła"
fetchingAsApObject: "Pobieranie z Fediwersum…"
ok: "OK"
gotIt: "Rozumiem!"
cancel: "Anuluj"
noThankYou: "Nie teraz"
enterUsername: "Wprowadź nazwę użytkownika"
renotedBy: "Udostępniono przez {user}"
noNotes: "Brak wpisów"
noNotifications: "Brak powiadomień"
instance: "Instancja"
settings: "Ustawienia"
basicSettings: "Podstawowe ustawienia"
otherSettings: "Pozostałe ustawienia"
openInWindow: "Otwórz w oknie"
profile: "Profil"
timeline: "Oś czasu"
noAccountDescription: "Ten użytkownik nie napisał jeszcze swojej biografii."
login: "Zaloguj się"
loggingIn: "Logowanie"
logout: "Wyloguj się"
signup: "Zarejestruj się"
uploading: "Wysyłanie"
save: "Zapisz"
users: "Użytkownicy"
addUser: "Dodaj użytkownika"
favorite: "Dodaj do ulubionych"
favorites: "Ulubione"
unfavorite: "Usuń z ulubionych"
favorited: "Dodano do ulubionych."
alreadyFavorited: "Już jest w ulubionych."
cantFavorite: "Nie można dodać do ulubionych."
pin: "Przypnij do profilu"
unpin: "Odepnij z profilu"
copyContent: "Skopiuj zawartość"
copyLink: "Skopiuj odnośnik"
delete: "Usuń"
deleteAndEdit: "Usuń i edytuj"
deleteAndEditConfirm: "Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis i zedytować go? Utracisz wszystkie reakcje, udostępnienia i odpowiedzi do tego wpisu."
addToList: "Dodaj do listy"
sendMessage: "Wyślij wiadomość"
copyRSS: "Kopiuj RSS"
copyUsername: "Kopiuj nazwę użytkownika"
searchUser: "Wyszukiwanie użytkowników"
reply: "Odpowiedz"
loadMore: "Załaduj więcej"
showMore: "Załaduj więcej"
showLess: "Zamknij"
youGotNewFollower: "Zaobserwował(a) Cię"
receiveFollowRequest: "Otrzymano prośbę o możliwość obserwacji"
followRequestAccepted: "Zaakceptowano prośbę o możliwość obserwacji"
mention: "Wspomnij"
mentions: "Wspomnienia"
directNotes: "Bezpośrednie wpisy"
importAndExport: "Import i eksport"
import: "Importuj"
export: "Eksportuj"
files: "Pliki"
download: "Pobierz"
driveFileDeleteConfirm: "Czy chcesz usunąć plik \"{name}\"? Zniknie również notatka, do której dołączony jest ten plik."
unfollowConfirm: "Czy na pewno chcesz przestać obserwować {name}?"
exportRequested: "Zażądałeś eksportu. Może to zająć trochę czasu. Po zakończeniu eksportu zostanie on dodany do Twoich \"dysków\"."
importRequested: "Zażądano importu. Może to zająć chwilę."
lists: "Listy"
noLists: "Nie masz żadnych list"
note: "Utwórz wpis"
notes: "Wpisy"
following: "Obserwowani"
followers: "Obserwujący"
followsYou: "Obserwuje Cię"
createList: "Utwórz listę"
manageLists: "Zarządzaj listami"
error: "Błąd"
somethingHappened: "Coś poszło nie tak"
retry: "Spróbuj ponownie"
pageLoadError: "Nie udało się załadować strony"
pageLoadErrorDescription: "Zwykle jest to spowodowane problemem z siecią lub cache przeglądarki. Spróbuj wyczyścić cache i sprawdź jeszcze raz za chwilę."
serverIsDead: "Serwer nie odpowiada. Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie."
youShouldUpgradeClient: "Odśwież stronę, by zaaktualizować klienta."
enterListName: "Nazwa listy"
privacy: "Prywatność"
makeFollowManuallyApprove: "Prośby o możliwość obserwacji wymagają zatwierdzenia"
defaultNoteVisibility: "Domyślna widoczność"
follow: "Obserwuj"
followRequest: "Poproś o możliwość obserwacji"
followRequests: "Prośby o możliwość obserwacji"
unfollow: "Przestań obserwować"
followRequestPending: "Oczekująca prośba o możliwość obserwacji"
enterEmoji: "Wprowadź emoji"
renote: "Udostępnij"
unrenote: "Cofnij udostępnienie"
renoted: "Udostępniono."
cantRenote: "Ten wpis nie może zostać udostępniony."
cantReRenote: "Udostępnienie nie może zostać udostępnione."
quote: "Cytuj"
pinnedNote: "Przypięty wpis"
pinned: "Przypnij do profilu"
you: "Ty"
clickToShow: "Kliknij, aby wyświetlić"
sensitive: "NSFW"
add: "Dodaj"
reaction: "Reakcja"
reactions: "Reakcja"
reactionSetting: "Reakcje do pokazania w wyborniku reakcji"
reactionSettingDescription2: "Przeciągnij aby zmienić kolejność, naciśnij aby usunąć, naciśnij „+” aby dodać"
rememberNoteVisibility: "Zapamiętuj ustawienia widoczności wpisu"
attachCancel: "Usuń załącznik"
markAsSensitive: "Oznacz jako NSFW"
unmarkAsSensitive: "Cofnij NSFW"
enterFileName: "Wprowadź nazwę pliku"
mute: "Wycisz"
unmute: "Cofnij wyciszenie"
block: "Zablokuj"
unblock: "Odblokuj"
suspend: "Zawieś"
unsuspend: "Cofnij zawieszenie"
blockConfirm: "Czy na pewno chcesz zablokować to konto?"
unblockConfirm: "Czy na pewno chcesz odblokować to konto?"
suspendConfirm: "Czy na pewno chcesz zawiesić to konto?"
unsuspendConfirm: "Czy na pewno chcesz cofnąć zawieszenie tego konta?"
selectList: "Wybierz listę"
selectChannel: "Wybierz kanał"
selectAntenna: "Wybierz Antennę"
selectWidget: "Wybierz widżet"
editWidgets: "Edytuj widżety"
editWidgetsExit: "Gotowe"
customEmojis: "Niestandardowe emoji"
emoji: "Emoji"
emojis: "Emoji"
emojiName: "Nazwa emoji"
emojiUrl: "Adres URL emoji"
addEmoji: "Dodaj emoji"
settingGuide: "Proponowana konfiguracja"
cacheRemoteFiles: "Przechowuj zdalne pliki w pamięci podręcznej"
cacheRemoteFilesDescription: "Gdy ta opcja jest wyłączona, zdalne pliki są ładowane bezpośrednio ze zdalnych instancji. Wyłączenie the opcji zmniejszy użycie powierzchni dyskowej, ale zwiększy transfer, ponieważ miniaturki nie będą generowane."
flagAsBot: "To konto jest botem"
flagAsBotDescription: "Jeżeli ten kanał jest kontrolowany przez jakiś program, ustaw tę opcję. Jeżeli włączona, będzie działać jako flaga informująca innych programistów, aby zapobiegać nieskończonej interakcji z różnymi botami i dostosowywać wewnętrzne systemy Misskey, traktując konto jako bota."
flagAsCat: "To konto jest kotem"
flagAsCatDescription: "Przełącz tę opcję, aby konto było oznaczone jako kot."
flagShowTimelineReplies: "Pokazuj odpowiedzi na osi czasu"
autoAcceptFollowed: "Automatycznie przyjmuj prośby o możliwość obserwacji od użytkowników, których obserwujesz"
addAccount: "Dodaj konto"
reloadAccountsList: "Odśwież listę kont"
loginFailed: "Nie udało się zalogować"
showOnRemote: "Zobacz na zdalnej instancji"
general: "Ogólne"
wallpaper: "Tapeta"
setWallpaper: "Ustaw tapetę"
removeWallpaper: "Usuń tapetę"
searchWith: "Szukaj: {q}"
youHaveNoLists: "Nie masz żadnej listy"
followConfirm: "Czy na pewno chcesz zaobserwować {name}?"
proxyAccount: "Konto proxy"
proxyAccountDescription: "Opis konta pełnomocniczego"
host: "Host"
selectUser: "Wybierz użytkownika"
recipient: "Odbiorca"
annotation: "Komentarze"
federation: "Federacja"
instances: "Instancja"
registeredAt: "Zarejestrowano"
latestRequestReceivedAt: "Ostatnie żądanie otrzymano o"
latestStatus: "Najnowszy status"
storageUsage: "Użycie pamięci"
charts: "Wykresy"
perHour: "co godzinę"
perDay: "co dzień"
stopActivityDelivery: "Przestań przesyłać aktywności"
blockThisInstance: "Zablokuj tę instancję"
operations: "Działania"
software: "Oprogramowanie"
version: "Wersja"
metadata: "Metadane"
withNFiles: "{n} plik(i)"
monitor: "Monitor"
jobQueue: "Kolejka zadań"
cpuAndMemory: "CPU i pamięć"
network: "Sieć"
disk: "Dysk"
instanceInfo: "Informacje o instancji"
statistics: "Statystyki"
clearQueue: "Wyczyść kolejkę"
clearQueueConfirmTitle: "Czy na pewno chcesz wyczyścić kolejkę?"
clearQueueConfirmText: "Wszystkie niewysłane wpisy z kolejki nie zostaną wysłane. Zwykle to nie jest konieczne."
clearCachedFiles: "Wyczyść pamięć podręczną"
clearCachedFilesConfirm: "Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie zdalne pliki z pamięci podręcznej?"
blockedInstances: "Zablokowane instancje"
blockedInstancesDescription: "Wypisz nazwy hostów instancji, które powinny zostać zablokowane. Wypisane instancje nie będą mogły dłużej komunikować się z tą instancją."
muteAndBlock: "Wycisz / Zablokuj"
mutedUsers: "Wyciszeni użytkownicy"
blockedUsers: "Zablokowani użytkownicy"
noUsers: "Brak użytkowników"
editProfile: "Edytuj profil"
noteDeleteConfirm: "Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis?"
pinLimitExceeded: "Nie możesz przypiąć więcej wpisów."
intro: "Zakończono instalację Misskey! Utwórz konto administratora."
done: "Gotowe"
processing: "Przetwarzanie"
preview: "Podgląd"
default: "Domyślne"
defaultValueIs: "Domyślne: {value}"
noCustomEmojis: "Brak emoji"
noJobs: "Brak zadań"
federating: "Federowanie"
blocked: "Zablokowano"
suspended: "Zawieszono"
all: "Wszystkie"
subscribing: "Subskrybowanie"
publishing: "Publikowanie"
notResponding: "Nie odpowiada"
instanceFollowing: "Obserwowani na instancji"
instanceFollowers: "Obserwujący na instancji"
instanceUsers: "Użytkownicy tej instancji"
changePassword: "Zmień hasło"
security: "Bezpieczeństwo"
retypedNotMatch: "Wejście nie zgadza się."
currentPassword: "Obecne hasło"
newPassword: "Nowe hasło"
newPasswordRetype: "Powtórz nowe hasło"
attachFile: "Załącz pliki"
more: "Więcej!"
featured: "Wyróżnione"
usernameOrUserId: "Nazwa lub id użytkownika"
noSuchUser: "Nie znaleziono użytkownika"
lookup: "Zapytania"
announcements: "Ogłoszenia"
imageUrl: "Adres URL obrazka"
remove: "Usuń"
removed: "Pomyślnie usunięto"
removeAreYouSure: "Czy na pewno chcesz usunąć „{x}”?"
deleteAreYouSure: "Czy na pewno chcesz usunąć „{x}”?"
resetAreYouSure: "Czy na pewno chcesz zresetować?"
saved: "Zapisano"
messaging: "Wiadomości"
upload: "Wyślij"
keepOriginalUploading: "Zachowaj oryginalny obraz"
fromDrive: "Z dysku"
fromUrl: "Z adresu URL"
uploadFromUrl: "Wyślij z adresu URL"
uploadFromUrlDescription: "Adres URL pliku, który chcesz wysłać"
uploadFromUrlRequested: "Zażądano wysłania"
uploadFromUrlMayTakeTime: "Wysyłanie może chwilę potrwać."
explore: "Eksploruj"
messageRead: "Przeczytano"
noMoreHistory: "Nie ma dalszej historii"
startMessaging: "Rozpocznij czat"
nUsersRead: "przeczytano przez {n}"
agreeTo: "Wyrażam zgodę na {0}"
agreeBelow: "Zaakceptuj poniżej"
start: "Rozpocznij"
home: "Strona główna"
remoteUserCaution: "Te informacje mogą nie być aktualne, ponieważ użytkownik pochodzi ze zdalnej instancji."
activity: "Aktywność"
images: "Zdjęcia"
image: "Zdjęcia"
birthday: "Data urodzenia"
yearsOld: "{age} lat"
registeredDate: "Zarejestrowano"
location: "Lokalizacja"
theme: "Motywy"
themeForLightMode: "Motyw używany w trybie jasnym"
themeForDarkMode: "Motyw używany w trybie ciemnym"
light: "Jasny"
dark: "Ciemny"
lightThemes: "Jasny motyw"
darkThemes: "Ciemny motyw"
syncDeviceDarkMode: "Synchronizuj ciemny motyw z ustawieniami urządzenia"
drive: "Dysk"
fileName: "Nazwa pliku"
selectFile: "Wybierz plik"
selectFiles: "Wybierz pliki"
selectFolder: "Wybierz folder"
selectFolders: "Wybierz foldery"
renameFile: "Zmień nazwę pliku"
folderName: "Nazwa katalogu"
createFolder: "Utwórz katalog"
renameFolder: "Zmień nazwę katalogu"
deleteFolder: "Usuń ten katalog"
addFile: "Dodaj plik"
emptyDrive: "Dysk jest pusty"
emptyFolder: "Ten katalog jest pusty"
unableToDelete: "Nie można usunąć"
inputNewFileName: "Wprowadź nową nazwę pliku"
inputNewDescription: "Proszę wpisać nowy napis"
inputNewFolderName: "Wprowadź nową nazwę katalogu"
circularReferenceFolder: "Katalog docelowy jest podkatalogiem katalogu, który chcesz przenieść."
hasChildFilesOrFolders: "Ponieważ ten katalog nie jest pusty, nie może być usunięty."
copyUrl: "Skopiuj adres URL"
rename: "Zmień nazwę"
avatar: "Awatar"
banner: "Baner"
whenServerDisconnected: "Po utracie połączenia z serwerem"
disconnectedFromServer: "Utracono połączenie z serwerem."
reload: "Odśwież"
doNothing: "Ignoruj"
reloadConfirm: "Czy chcesz odświeżyć oś czasu?"
watch: "Śledź"
unwatch: "Przestań śledzić"
accept: "Akceptuj"
reject: "Odrzuć"
normal: "Normalny"
instanceName: "Nazwa instancji"
instanceDescription: "Opis instancji"
maintainerName: "Administrator"
maintainerEmail: "E-mail administratora"
tosUrl: "Adres URL regulaminu"
thisYear: "Rok"
thisMonth: "Miesiąc"
today: "Dziś"
dayX: "{day}"
monthX: "{month}"
yearX: "{year}"
pages: "Strony"
integration: "Integracja"
connectService: "Połącz"
disconnectService: "Rozłącz"
enableLocalTimeline: "Włącz lokalną oś czasu"
enableGlobalTimeline: "Włącz globalną oś czasu"
disablingTimelinesInfo: "Administratorzy i moderatorzy będą zawsze mieć dostęp do wszystkich osi czasu, nawet gdy są one wyłączone."
registration: "Zarejestruj się"
enableRegistration: "Włącz rejestrację nowych użytkowników"
invite: "Zaproś"
driveCapacityPerLocalAccount: "Powierzchnia dyskowa na lokalnego użytkownika"
driveCapacityPerRemoteAccount: "Powierzchnia dyskowa na zdalnego użytkownika"
inMb: "W megabajtach"
bannerUrl: "Adres URL banera"
backgroundImageUrl: "Adres URL tła"
basicInfo: "Podstawowe informacje"
pinnedUsers: "Przypięty użytkownik"
pinnedUsersDescription: "Wypisz po jednej nazwie użytkownika w wierszu. Podani użytkownicy zostaną przypięci pod kartą „Eksploruj”."
pinnedPages: "Przypięte strony"
pinnedPagesDescription: "Wprowadź ścieżki stron które chcesz przypiąć na głównej stronie instancji, oddzielone znakiem nowego wiersza."
pinnedClipId: "ID przypiętego klipu"
pinnedNotes: "Przypięty wpis"
hcaptcha: "hCaptcha"
enableHcaptcha: "Włącz hCaptcha"
hcaptchaSiteKey: "Klucz strony"
hcaptchaSecretKey: "Tajny klucz"
recaptcha: "reCAPTCHA"
enableRecaptcha: "Włącz reCAPTCHA"
recaptchaSiteKey: "Klucz strony"
recaptchaSecretKey: "Tajny klucz"
turnstile: "Turnstile"
enableTurnstile: "Włącz Turnstile"
turnstileSiteKey: "Klucz strony"
turnstileSecretKey: "Tajny klucz"
avoidMultiCaptchaConfirm: "Używanie wielu Captchy może spowodować zakłócenia. Czy chcesz wyłączyć inną Captchę? Możesz zostawić wiele jednocześnie, klikając Anuluj."
antennas: "Anteny"
manageAntennas: "Zarządzaj Antenami"
name: "Nazwa"
antennaSource: "Źródło Anteny"
antennaKeywords: "Słowa kluczowe do obserwacji"
antennaExcludeKeywords: "Wykluczone słowa kluczowe"
antennaKeywordsDescription: "Oddziel spacjami dla warunku AND, albo wymuś koniec linii dla warunku OR"
notifyAntenna: "Powiadamiaj o nowych wpisach"
withFileAntenna: "Filtruj tylko wpisy z załączonym plikiem"
enableServiceworker: "Włącz ServiceWorker"
antennaUsersDescription: "Wypisz po jednej nazwie użytkownika w linii"
caseSensitive: "Wielkość liter ma znaczenie"
withReplies: "Uwzględnij odpowiedzi"
connectedTo: "Następujące konta są połączone"
notesAndReplies: "Wpisy i odpowiedzi"
withFiles: "Media"
silence: "Wycisz"
silenceConfirm: "Czy na pewno chcesz wyciszyć tego użytkownika?"
unsilence: "Cofnij wyciszenie"
unsilenceConfirm: "Czy na pewno chcesz cofnąć wyciszenie tego użytkownika?"
popularUsers: "Popularni użytkownicy"
recentlyUpdatedUsers: "Ostatnio aktywni użytkownicy"
recentlyRegisteredUsers: "Ostatnio zarejestrowani użytkownicy"
recentlyDiscoveredUsers: "Ostatnio odkryci użytkownicy"
exploreUsersCount: "Jest {count} użytkowników"
exploreFediverse: "Eksploruj Fediwersum"
popularTags: "Tagi na czasie"
userList: "Listy"
about: "Informacje"
aboutMisskey: "O Misskey"
administrator: "Admin"
token: "Token"
2fa: "Klucz 2FA "
totp: "Klucz aplikacji uwierzytelniającej (totp)"
totpDescription: "Opis klucza czasowego"
moderator: "Moderator"
moderation: "Moderacja"
nUsersMentioned: "{n} wspomnianych użytkowników"
securityKeyAndPasskey: "Klucz bezpieczeństwa i klucze Passkey"
securityKey: "Klucz bezpieczeństwa"
lastUsed: "Ostatnio używane"
lastUsedAt: "Ostatnio używane w"
unregister: "Cofnij rejestrację"
passwordLessLogin: "Skonfiguruj logowanie bez użycia hasła"
passwordLessLoginDescription: "Opis logowania bez użycia hasła"
resetPassword: "Zresetuj hasło"
newPasswordIs: "Nowe hasło to „{password}”"
reduceUiAnimation: "Ogranicz animacje w UI"
share: "Udostępnij"
notFound: "Nie znaleziono"
notFoundDescription: "Nie ma strony odpowiadającej określonemu adresowi URL."
uploadFolder: "Domyślne położenie wysłanych"
cacheClear: "Wyczyść pamięć podręczną"
markAsReadAllNotifications: "Oznacz wszystkie powiadomienia jako przeczytane"
markAsReadAllUnreadNotes: "Oznacz wszystkie wpisy jako przeczytane"
markAsReadAllTalkMessages: "Oznacz wszystkie wiadomości jako przeczytane"
help: "Pomoc"
inputMessageHere: "Wprowadź wiadomość tutaj"
close: "Zamknij"
invites: "Zaproś"
members: "Członkowie"
transfer: "Transfer"
title: "Tytuł"
text: "Tekst"
enable: "Włącz"
next: "Dalej"
retype: "Wprowadź ponownie"
noteOf: "Wpisy {user}"
quoteAttached: "Zacytowano"
quoteQuestion: "Czy na pewno chcesz umieścić cytat?"
noMessagesYet: "Nie napisano jeszcze wiadomości"
newMessageExists: "Masz nową wiadomość"
onlyOneFileCanBeAttached: "Możesz załączyć tylko jeden plik do wiadomości"
signinRequired: "Proszę się zalogować"
invitations: "Zaproś"
invitationCode: "Kod zaproszenia"
checking: "Sprawdzam"
available: "Dostępna"
unavailable: "Niedostępna"
usernameInvalidFormat: "może zawierać litery, cyfry i podkreślniki."
tooShort: "Zbyt krótka"
tooLong: "Zbyt długa"
weakPassword: "Słabe hasło"
normalPassword: "Dobre hasło"
strongPassword: "Silne hasło"
passwordMatched: "Pasuje"
passwordNotMatched: "Hasła nie pasują do siebie"
signinWith: "Zaloguj się z {x}"
signinFailed: "Nie udało się zalogować. Wprowadzona nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe."
or: "Lub"
language: "Język"
uiLanguage: "Język wyświetlania UI"
aboutX: "O {x}"
emojiStyle: "Styl emoji"
native: "Natywny"
disableDrawer: "Nie używaj menu w stylu szuflady"
noHistory: "Brak historii"
signinHistory: "Historia logowania"
doing: "Przetwarzanie..."
category: "Kategoria"
tags: "Tagi"
docSource: "Źródło tego dokumentu"
createAccount: "Utwórz konto"
existingAccount: "Istniejące konto"
regenerate: "Wygeneruj ponownie"
fontSize: "Rozmiar czcionki"
noFollowRequests: "Nie masz żadnych oczekujących próśb o możliwość obserwacji"
openImageInNewTab: "Otwórz obraz w nowej karcie"
dashboard: "Kokpit"
local: "Lokalne"
remote: "Zdalny"
total: "Łącznie"
weekOverWeekChanges: "Cotygodniowo"
dayOverDayChanges: "Codziennie"
appearance: "Wygląd"
clientSettings: "Ustawienia klienta"
accountSettings: "Ustawienia konta"
promotion: "Promowane"
promote: "Promuj"
numberOfDays: "Liczba dni"
hideThisNote: "Ukryj ten wpis"
showFeaturedNotesInTimeline: "Pokazuj wyróżnione wpisy w osi czasu"
objectStorage: "Pamięć obiektowa"
useObjectStorage: "Używaj pamięci obiektowej"
objectStorageBaseUrl: "Podstawowy URL"
objectStorageBucket: "Bucket"
objectStorageBucketDesc: "Podaj nazwę „wiadra” używaną przez konfigurowaną usługę."
objectStoragePrefix: "Prefiks"
objectStoragePrefixDesc: "Pliki będą przechowywane w katalogu z tym prefiksem."
objectStorageEndpoint: "Punkt końcowy"
objectStorageEndpointDesc: "Pozostaw puste jeżeli używasz AWS S3, w innym wypadku określ punkt końcowy jako '<host>' lub '<host>:<port>' zgodnie z instrukcjami usługi, której używasz."
objectStorageRegion: "Region"
objectStorageRegionDesc: "Określ region, np. 'xx-east-1'. Jeżeli usługa której używasz nie zawiera rozróżnienia regionów, pozostaw to pustym lub wprowadź 'us-east-1'."
objectStorageUseSSL: "Użyj SSL"
objectStorageUseSSLDesc: "Wyłącz, jeżeli nie zamierzasz używać HTTPS dla połączenia z API"
objectStorageUseProxy: "Połącz przez proxy"
objectStorageUseProxyDesc: "Wyłącz, jeżeli nie zamierzasz używać proxy dla połączenia z pamięcią blokową"
serverLogs: "Dziennik zdarzeń"
deleteAll: "Usuń wszystkie"
showFixedPostForm: "Wyświetlaj formularz tworzenia wpisu w górnej części osi czasu"
newNoteRecived: "Masz nowy wpis"
sounds: "Dźwięk"
sound: "Dźwięki"
listen: "Słuchaj"
none: "Brak"
showInPage: "Pokaż na stronie"
popout: "Popout"
volume: "Głośność"
masterVolume: "Głośność główna"
details: "Szczegóły"
chooseEmoji: "Wybierz emoji"
unableToProcess: "Nie udało się dokończyć działania."
recentUsed: "Ostatnio używane"
install: "Zainstaluj"
uninstall: "Odinstaluj"
installedApps: "Autoryzowane aplikacje"
nothing: "Nie ma tu niczego"
installedDate: "Autoryzowano"
lastUsedDate: "Ostatnie użycie"
state: "Stan"
sort: "Sortuj"
ascendingOrder: "Rosnąco"
descendingOrder: "Malejąco"
scratchpad: "Brudnopis"
scratchpadDescription: "Brudnopis zawiera eksperymentalne środowisko dla AiScript. Możesz pisać, wykonywać i sprawdzać wyniki w interakcji z Misskey."
output: "Wyjście"
script: "Skrypt"
disablePagesScript: "Wyłącz AiScript na Stronach"
updateRemoteUser: "Aktualizuj zdalne dane o użytkowniku"
deleteAllFiles: "Usuń wszystkie pliki"
deleteAllFilesConfirm: "Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie pliki?"
removeAllFollowing: "Przestań obserwować"
removeAllFollowingDescription: "Przestań obserwować wszystkie konta z {host}. Wykonaj to, jeżeli instancja już nie istnieje."
userSuspended: "To konto zostało zawieszone."
userSilenced: "Ten użytkownik został wyciszony."
yourAccountSuspendedTitle: "To konto jest zawieszone"
yourAccountSuspendedDescription: "To konto zostało zawieszone z powodu złamania regulaminu serwera lub innych podobnych. Skontaktuj się z administratorem, jeśli chciałbyś poznać bardziej szczegółowy powód. Proszę nie zakładać nowego konta."
tokenRevoked: "Token odrzucony"
tokenRevokedDescription: "Opis odrzuconego tokena"
accountDeleted: "Konto usunięte"
accountDeletedDescription: "Opis konta usuniętego"
menu: "Menu"
divider: "Rozdzielacz"
addItem: "Dodaj element"
relays: "Przekaźniki"
addRelay: "Dodaj przekaźnik"
inboxUrl: "Adres URL skrzynki nadawczej"
addedRelays: "Dodane przekaźniki"
serviceworkerInfo: "Musi być włączone dla powiadomień push."
deletedNote: "Usunięty wpis"
invisibleNote: "Niewidzialny wpis"
enableInfiniteScroll: "Włącz nieskończone przewijanie"
visibility: "Widoczność"
poll: "Ankieta"
useCw: "Ukryj zawartość"
enablePlayer: "Otwórz odtwarzacz wideo"
disablePlayer: "Zamknij odtwarzacz wideo"
expandTweet: "Rozwiń tweet"
themeEditor: "Edytor motywu"
description: "Opis"
describeFile: "Dodaj podpis"
enterFileDescription: "Wprowadź napis"
author: "Autor"
leaveConfirm: "Są niezapisane zmiany. Czy chcesz je odrzucić?"
manage: "Zarządzanie"
plugins: "Wtyczki"
preferencesBackups: "Kopia zapasowa ustawień"
deck: "Tablica"
undeck: "oddkouj"
useBlurEffectForModal: "Używaj efektu rozmycia w modalach"
useFullReactionPicker: "Używaj pełnowymiarowego wybornika reakcji"
width: "Szerokość"
height: "Wysokość"
large: "Duże"
medium: "Średnie"
small: "Małe"
generateAccessToken: "Generuj token dostępu"
permission: "Uprawnienia"
enableAll: "Włącz wszystko"
disableAll: "Wyłącz wszystko"
tokenRequested: "Przydziel dostęp do konta"
pluginTokenRequestedDescription: "Ta wtyczka będzie mogła korzystać z ustawionych tu uprawnień."
notificationType: "Rodzaj powiadomień"
edit: "Edytuj"
emailServer: "Serwer poczty e-mail"
enableEmail: "Włącz dostarczanie wiadomości e-mail"
emailConfigInfo: "Wykorzystywany do potwierdzenia adresu e-mail w trakcie rejestracji, lub gdy zapomnisz hasła"
email: "Adres e-mail"
emailAddress: "Adres e-mail"
smtpConfig: "Konfiguracja serwera SMTP"
smtpHost: "Host"
smtpPort: "Port"
smtpUser: "Nazwa użytkownika"
smtpPass: "Hasło"
emptyToDisableSmtpAuth: "Pozostaw adres e-mail i hasło puste, aby wyłączyć weryfikację SMTP"
smtpSecureInfo: "Wyłącz, jeżeli używasz STARTTLS"
testEmail: "Przetestuj dostarczanie wiadomości e-mail"
wordMute: "Wyciszenie słowa"
instanceMute: "Wyciszone instancje"
userSaysSomething: "{name} powiedział(-a) coś"
makeActive: "Aktywuj"
display: "Wyświetlanie"
copy: "Kopiuj"
metrics: "Pomiary"
overview: "Przegląd"
logs: "Dzienniki"
delayed: "Opóźnione"
database: "Baza danych"
channel: "Kanały"
create: "Utwórz"
notificationSetting: "Ustawienia powiadomień"
notificationSettingDesc: "Wybierz rodzaj powiadomień do wyświetlania"
useGlobalSetting: "Użyj globalnych ustawień"
useGlobalSettingDesc: "Jeżeli włączone, zostaną wykorzystane ustawienia powiadomień Twojego konta. Jeżeli wyłączone, mogą zostać wykonane oddzielne konfiguracje."
other: "Inne"
regenerateLoginToken: "Generuj token logowania ponownie"
regenerateLoginTokenDescription: "Regeneruje token używany wewnętrznie podczas logowania. Zazwyczaj nie jest to konieczne. Po regeneracji wszystkie urządzenia zostaną wylogowane."
setMultipleBySeparatingWithSpace: "Możesz ustawić wiele, oddzielając je spacjami."
fileIdOrUrl: "ID pliku albo URL"
behavior: "Zachowanie"
sample: "Przykład"
abuseReports: "Zgłoszenia"
reportAbuse: "Zgłoś"
reportAbuseOf: "Zgłoś {name}"
fillAbuseReportDescription: "Wypełnij szczegóły zgłoszenia. Jeżeli dotyczy ono określonego wpisu, uwzględnij jego adres URL."
abuseReported: "Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Dziękujemy."
reporteeOrigin: "Pochodzenie zgłoszonego"
reporterOrigin: "Pochodzenie zgłaszającego"
forwardReport: "Przekaż zgłoszenie do innej instancji"
send: "Wyślij"
abuseMarkAsResolved: "Oznacz zgłoszenie jako rozwiązane"
openInNewTab: "Otwórz w nowej karcie"
openInSideView: "Otwórz w bocznym widoku"
defaultNavigationBehaviour: "Domyślne zachowanie nawigacji"
editTheseSettingsMayBreakAccount: "Edycja tych ustawień może uszkodzić Twoje konto."
instanceTicker: "Informacje o wpisach instancji"
waitingFor: "Oczekiwanie na {x}"
random: "Losowe"
system: "System"
switchUi: "Przełącz interfejs użytkownika"
desktop: "Pulpit"
clip: "Klip"
createNew: "Utwórz nowy"
optional: "Nieobowiązkowe"
createNewClip: "Utwórz nowy klip"
unclip: "Odczep"
confirmToUnclipAlreadyClippedNote: "Ten wpis jest już częścią klipu \"{name}\". Czy chcesz ją usunąć z tego klipu?"
public: "Publiczny"
private: "Prywatne"
i18nInfo: "Misskey jest tłumaczone na wiele języków przez wolontariuszy. Możesz pomóc na {link}."
manageAccessTokens: "Zarządzaj tokenami dostępu"
accountInfo: "Informacje o koncie"
notesCount: "Liczba wpisów"
repliesCount: "Liczba wysłanych odpowiedzi"
renotesCount: "Liczba wysłanych udostępnień"
repliedCount: "Liczba otrzymanych odpowiedzi"
renotedCount: "Liczba otrzymanych udostępnień"
followingCount: "Liczba obserwowanych kont"
followersCount: "Liczba obserwujących"
sentReactionsCount: "Liczba wysłanych reakcji"
receivedReactionsCount: "Liczba otrzymanych reakcji"
pollVotesCount: "Liczba wysłanych głosów w ankietach"
pollVotedCount: "Liczba otrzymanych głosów w ankietach"
yes: "Tak"
no: "Nie"
driveFilesCount: "Liczba plików na dysku"
driveUsage: "Użycie przestrzeni dyskowej"
noCrawle: "Odrzuć indeksowanie przez crawlery"
noCrawleDescription: "Proś wyszukiwarki internetowe, aby nie indeksowały Twojego profilu, wpisów, stron itd."
lockedAccountInfo: "Dopóki nie ustawisz widoczności wpisu na \"Obserwujący\", twoje wpisy będą mogli widzieć wszyscy, nawet jeśli ustawisz manualne zatwierdzanie obserwujących."
alwaysMarkSensitive: "Oznacz domyślnie jako NSFW"
loadRawImages: "Wyświetlaj zdjęcia w załącznikach w całości zamiast miniatur"
disableShowingAnimatedImages: "Nie odtwarzaj animowanych obrazów"
verificationEmailSent: "Wiadomość weryfikacyjna została wysłana. Odwiedź uwzględniony odnośnik, aby ukończyć weryfikację."
notSet: "Nie ustawiono"
emailVerified: "Adres e-mail został potwierdzony"
noteFavoritesCount: "Liczba polubionych wpisów"
pageLikesCount: "Liczba otrzymanych polubień stron"
pageLikedCount: "Liczba polubionych stron"
contact: "Kontakt"
useSystemFont: "Używaj domyślnej czcionki systemu"
clips: "Klipy"
experimentalFeatures: "Eksperymentalne funkcje"
developer: "Programista"
makeExplorable: "Pokazuj konto na stronie „Eksploruj”"
makeExplorableDescription: "Jeżeli wyłączysz tę opcję, Twoje konto nie będzie wyświetlać się w sekcji „Eksploruj”."
showGapBetweenNotesInTimeline: "Pokazuj odstęp między wpisami na osi czasu."
duplicate: "Duplikuj"
left: "Lewo"
center: "Wyśsrodkuj"
wide: "Szerokie"
narrow: "Wąskie"
reloadToApplySetting: "To ustawienie zostanie zastosowane po odświeżeniu strony. Chcesz odświeżyć?"
needReloadToApply: "To ustawienie zostanie zastosowane po odświeżeniu strony"
showTitlebar: "Pokazuj pasek tytułowy"
clearCache: "Wyczyść pamięć podręczną"
onlineUsersCount: "{n} osób jest online"
nUsers: "{n} użytkowników"
nNotes: "{n} wpisów"
sendErrorReports: "Wyślij raporty o błędach"
myTheme: "Mój motyw"
backgroundColor: "Tło"
accentColor: "Akcent"
textColor: "Tekst"
saveAs: "Zapisz jako…"
advanced: "Zaawansowane"
value: "Wartość"
createdAt: "Utworzono"
updatedAt: "Zaktualizowano"
saveConfirm: "Zapisać zmiany?"
deleteConfirm: "Na pewno usunąć?"
invalidValue: "Nieprawidłowa wartość."
registry: "Rejestr"
closeAccount: "Zamknij konto"
currentVersion: "Bieżąca wersja"
latestVersion: "Najnowsza wersja"
youAreRunningUpToDateClient: "Korzystasz z najnowszej wersji klienta."
newVersionOfClientAvailable: "Nowsza wersja klienta jest dostępna."
usageAmount: "Użycie"
capacity: "Pojemność"
inUse: "Użyto"
editCode: "Edytuj kod"
apply: "Zastosuj"
receiveAnnouncementFromInstance: "Otrzymuj powiadomienia e-mail z tej instancji"
emailNotification: "Powiadomienia e-mail"
publish: "Publikuj"
inChannelSearch: "Szukaj na kanale"
useReactionPickerForContextMenu: "Otwórz wybornik reakcji prawym kliknięciem"
typingUsers: "{users} pisze(-ą)..."
jumpToSpecifiedDate: "Przejdź do określonej daty"
showingPastTimeline: "Obecnie wyświetla starą oś czasu"
clear: "Wróć"
markAllAsRead: "Oznacz wszystkie jako przeczytane"
goBack: "Wróć"
unlikeConfirm: "Na pewno chcesz usunąć polubienie?"
fullView: "Pełny widok"
quitFullView: "Opuść pełny widok"
addDescription: "Dodaj opis"
userPagePinTip: "Możesz wyświetlać wpisy w tym miejscu po wybraniu \"Przypnij do profilu\" z menu pojedyńczego wpisu"
notSpecifiedMentionWarning: "Ten wpis zawiera wzmianki o użytkownikach niezawartych jako odbiorcy"
info: "Informacje"
userInfo: "Informacje o użykowniku"
unknown: "Nieznane"
onlineStatus: "Status online"
hideOnlineStatus: "Ukryj status online"
hideOnlineStatusDescription: "Ukrywanie statusu online ogranicza wygody niektórych funkcji, tj. wyszukiwanie"
online: "Online"
active: "Aktywny"
offline: "Offline"
notRecommended: "Nie zalecane"
botProtection: "Zabezpieczenie przed botami"
instanceBlocking: "Zablokowane instancje"
selectAccount: "Wybierz konto"
switchAccount: "Przełącz konto"
enabled: "Właczono"
disabled: "Wyłączono"
quickAction: "Szybkie działania"
user: "Użytkownicy"
administration: "Zarządzanie"
accounts: "Konta"
switch: "Przełącz"
noMaintainerInformationWarning: "Informacje o administratorze nie są skonfigurowane."
noBotProtectionWarning: "Zabezpieczenie przed botami nie jest skonfigurowane."
configure: "Skonfiguruj"
postToGallery: "Opublikuj w galerii"
gallery: "Galeria"
recentPosts: "Ostatnie wpisy"
popularPosts: "Popularne wpisy"
shareWithNote: "Udostępnij z wpisem"
ads: "Reklamy"
expiration: "Ankieta kończy się"
memo: "Notatki"
priority: "Priorytet"
high: "Wysoki"
middle: "Średnie"
low: "Niski"
emailNotConfiguredWarning: "Nie podano adresu e-mail"
ratio: "Stosunek"
previewNoteText: "Pokaż podgląd"
customCss: "Własny CSS"
customCssWarn: "Używaj tego ustawienia tylko wtedy, gdy wiesz co ono robi. Nieprawidłowe wpisy mogą spowodować, że klient przestanie działać poprawnie."
global: "Globalna"
squareAvatars: "Wyświetlaj kwadratowe awatary"
sent: "Wyślij"
received: "Otrzymane"
searchResult: "Wyniki wyszukiwania"
hashtags: "Hashtag"
troubleshooting: "Rozwiązywanie problemów"
useBlurEffect: "Użyj efektów rozmycia w UI"
learnMore: "Dowiedz się więcej"
misskeyUpdated: "Misskey zostało zaktualizowane!"
whatIsNew: "Pokaż zmiany"
translate: "Przetłumacz"
translatedFrom: "Przetłumaczone z {x}"
accountDeletionInProgress: "Trwa usuwanie konta"
usernameInfo: "Nazwa, która identyfikuje Twoje konto spośród innych na tym serwerze. Możesz użyć alfabetu (a~z, A~Z), cyfr (0~9) lub podkreślników (_). Nazwy użytkownika nie mogą być później zmieniane."
aiChanMode: "Tryb Ai"
keepCw: "Zostaw ostrzeżenia o zawartości"
pubSub: "Konta Pub/Sub"
resolved: "Rozwiązane"
unresolved: "Nierozwiązane"
breakFollow: "Usuń obserwującego"
itsOn: "Włączone"
itsOff: "Wyłączone"
unread: "Nieodczytane"
filter: "Filtr"
controlPanel: "Panel sterowania"
manageAccounts: "Zarządzaj kontami"
makeReactionsPublic: "Ustawić historię reakcji jako publiczną"
makeReactionsPublicDescription: "To spowoduje, że lista wszystkich Twoich dotychczasowych reakcji będzie publicznie widoczna."
classic: "Klasyczny"
muteThread: "Wycisz wątek"
unmuteThread: "Wyłącz wyciszenie wątku"
ffVisibility: "Widoczność obserwowanych/obserwujących"
ffVisibilityDescription: "Pozwala skonfigurować, kto może zobaczyć, kogo obserwujesz i kto Cię obserwuje."
continueThread: "Pokaż kontynuację wątku"
deleteAccountConfirm: "Spowoduje to nieodwracalne usunięcie Twojego konta. Kontynuować?"
incorrectPassword: "Nieprawidłowe hasło."
voteConfirm: "Potwierdzić swój głos na \"{choice}\"?"
hide: "Ukryj"
useDrawerReactionPickerForMobile: "Wyświetlaj wybornik reakcji jako szufladę na urządzeniach mobilnych"
welcomeBackWithName: "Witaj z powrotem, {name}"
clickToFinishEmailVerification: "Kliknij [{ok}], aby zakończyć weryfikację e-mail."
overridedDeviceKind: "Typ urządzenia"
smartphone: "Smartfon"
tablet: "Tablet"
auto: "Automatycznie"
size: "Rozmiar"
numberOfColumn: "Liczba kolumn"
searchByGoogle: "Szukaj"
period: "Ankieta kończy się"
indefinitely: "Nigdy"
tenMinutes: "10 minut"
oneHour: "1 godzina"
oneDay: "1 dzień"
oneWeek: "1 tydzień"
oneMonth: "jeden miesiąc"
failedToFetchAccountInformation: "Nie udało się uzyskać informacji o koncie"
file: "Pliki"
recommended: "Zalecane"
check: "Zweryfikuj"
deleteAccount: "Usuń konto"
document: "Dokumentacja"
numberOfPageCache: "Ilość stron w cache"
logoutConfirm: "Czy na pewno chcesz się wylogować?"
lastActiveDate: "Ostatnio użyte w"
statusbar: "Pasek stanu"
pleaseSelect: "Wybierz opcję"
reverse: "Odwróć"
colored: "Kolorowe"
label: "Etykieta"
type: "Typ"
speed: "Prędkość"
localOnly: "Lokalne tylko"
failedToUpload: "Przesyłanie nie powiodło się"
cannotUploadBecauseInappropriate: "Nie można przesłać tego pliku, ponieważ jego części zostały wykryte jako potencjalnie nieodpowiednie."
cannotUploadBecauseNoFreeSpace: "Przesyłanie nie powiodło się z powodu braku miejsca na dysku."
beta: "Beta"
enableAutoSensitive: "Automatyczne oznaczanie NSFW"
enableAutoSensitiveDescription: "Umożliwia automatyczne wykrywanie i oznaczanie zawartości NSFW za pomocą uczenia maszynowego. Nawet jeśli ta opcja jest wyłączona, może być włączona w całej instancji."
navbar: "Pasek nawigacyjny"
account: "Konta"
move: "Przenieś"
pushNotification: "Powiadomienia"
subscribePushNotification: "Włącz powiadomienia"
unsubscribePushNotification: "Wyłącz powiadomienia push"
pushNotificationAlreadySubscribed: "Powiadomienia push są włączone"
pushNotificationNotSupported: "Przeglądarka lub instancja nie obsługuje powiadomień push"
sendPushNotificationReadMessage: "Usuń powiadomienia push po przeczytaniu powiadomień i wiadomości."
sendPushNotificationReadMessageCaption: "Chwilowo pojawi się powiadomienie \"{emptyPushNotificationMessage}\". Może wzrosnąć zużycie baterii urządzenia."
loggedInAsBot: "Jesteś obecnie zalogowany/a jako bot"
like: "Polub"
show: "Wyświetlanie"
color: "Kolor"
youFollowing: "Śledzeni"
icon: "Awatar"
replies: "Odpowiedz"
renotes: "Udostępnij"
_role:
priority: "Priorytet"
_priority:
low: "Niski"
middle: "Średnie"
high: "Wysoki"
_sensitiveMediaDetection:
description: "Zmniejsza wysiłek związany z moderacją serwera dzięki automatycznemu rozpoznawaniu zawartości NSFW za pomocą uczenia maszynowego. To nieznacznie zwiększy obciążenie serwera."
setSensitiveFlagAutomatically: "Oznacz jako NSFW"
_emailUnavailable:
used: "Ten adres e-mail jest już używany"
format: "Format tego adresu e-mail jest nieprawidłowy"
disposable: "Nie można używać jednorazowych adresów e-mail"
mx: "Ten serwer e-mail jest nieprawidłowy"
smtp: "Ten serwer e-mail nie odpowiada"
_ffVisibility:
public: "Publiczne"
followers: "Widoczne tylko dla obserwujących"
private: "Prywatne"
_signup:
almostThere: "Prawie na miejscu"
emailAddressInfo: "Podaj swój adres e-mail. Nie zostanie on upubliczniony."
emailSent: "E-mail z potwierdzeniem został wysłany na Twój adres e-mail ({email}). Kliknij dołączony link, aby dokończyć tworzenie konta."
_accountDelete:
accountDelete: "Usuń konto"
mayTakeTime: "Ponieważ usuwanie konta jest procesem wymagającym dużej ilości zasobów, jego ukończenie może zająć trochę czasu, w zależności od ilości utworzonej zawartości i liczby przesłanych plików."
sendEmail: "Po zakończeniu usuwania konta na adres e-mail zarejestrowany na tym koncie zostanie wysłana wiadomość e-mail."
requestAccountDelete: "Poproś o usunięcie konta"
started: "Usuwanie się rozpoczęło."
inProgress: "Usuwanie jest obecnie w toku"
_ad:
back: "Wróć"
reduceFrequencyOfThisAd: "Pokazuj tę reklamę rzadziej"
hide: "Nigdy nie pokazuj"
_forgotPassword:
enterEmail: "Wpisz adres e-mail użyty do rejestracji. Zostanie do niego wysłany link, za pomocą którego możesz zresetować hasło."
ifNoEmail: "Jeżeli nie podano adresu e-mail podczas rejestracji, skontaktuj się z administratorem zamiast tego."
contactAdmin: "Jeżeli Twoja instancja nie obsługuje adresów e-mail, skontaktuj się zamiast tego z administratorem, aby zresetować hasło."
_gallery:
my: "Moja galeria"
liked: "Polubione wpisy"
like: "Polub"
unlike: "Cofnij polubienie"
_email:
_follow:
title: "Zaobserwował(a) Cię"
_receiveFollowRequest:
title: "Otrzymano prośbę o możliwość obserwacji"
_plugin:
install: "Zainstaluj wtyczki"
installWarn: "Nie instaluj niezaufanych wtyczek."
manage: "Zarządzanie wtyczkami"
viewSource: "Zobacz źródło"
_preferencesBackups:
list: "Utworzone kopie zapasowe"
saveNew: "Zapisz nową kopię zapasową"
loadFile: "Załaduj z pliku"
apply: "Zastosuj do tego urządzenia"
save: "Zapisz zmiany"
inputName: "Proszę podać nazwę dla tej kopii zapasowej"
cannotSave: "Zapisanie nie powiodło się"
nameAlreadyExists: "Kopia zapasowa o nazwie \"{name}\" już istnieje. Proszę podać inną nazwę."
applyConfirm: "Czy na pewno chcesz zastosować kopię zapasową \"{name}\" na tym urządzeniu? Istniejące ustawienia tego urządzenia zostaną nadpisane."
saveConfirm: "Zapisać kopię zapasową jako {name}?"
deleteConfirm: "Usunąć kopię zapasową {name}?"
renameConfirm: "Zmienić nazwę kopii zapasowej z \"{old}\" na \"{new}\"?"
createdAt: "Utworzony w: {date} {time}"
updatedAt: "Zaktualizowano w: {date} {time}"
cannotLoad: "Ładowanie nie powiodło się"
invalidFile: "Nieprawidłowy format pliku"
_registry:
scope: "Zakres"
key: "Klucz"
keys: "Klucz"
domain: "Domena"
createKey: "Utwórz klucz"
_aboutMisskey:
about: "Misskey jest oprogramowanie open source rozwijanym przez syuilo od 2014."
contributors: "Główni twórcy"
allContributors: "Wszyscy twórcy"
source: "Kod źródłowy"
translation: "Tłumacz Misskey"
donate: "Przekaż darowiznę na Misskey"
morePatrons: "Naprawdę doceniam wsparcie ze strony wielu niewymienionych tu osób. Dziękuję! 🥰"
patrons: "Wspierający"
_instanceTicker:
none: "Nigdy nie pokazuj"
remote: "Pokaż dla zdalnych użytkowników"
always: "Zawsze pokazuj"
_serverDisconnectedBehavior:
reload: "Automatycznie odśwież"
dialog: "Pokazuj okno ostrzeżenia"
quiet: "Pokazuj nieirytujące ostrzeżenia"
_channel:
create: "Utwórz kanał"
edit: "Edytuj kanał"
setBanner: "Ustaw baner"
removeBanner: "Usuń baner"
featured: "Na czasie"
owned: "Własny"
following: "Śledzeni"
usersCount: "{n} uczestnicy"
notesCount: "{n} wpisy"
_menuDisplay:
top: "Góra"
hide: "Ukryj"
_wordMute:
muteWords: "Słowo do wyciszenia"
muteWordsDescription2: "Otocz słowa kluczowe ukośnikami, aby używać wyrażeń regularnych."
soft: "Łagodny"
hard: "Twardy"
mutedNotes: "Wyciszone wpisy"
_instanceMute:
title: "Ukrywa wpisy z wymienionych instancji."
heading: "Lista instancji do wyciszenia"
_theme:
explore: "Przeglądaj motywy"
install: "Zainstaluj motyw"
manage: "Zarządzanie motywami"
code: "Kod motywu"
description: "Opis"
installed: "Zainstalowano {name}"
installedThemes: "Zainstalowane motywy"
builtinThemes: "Wbudowane motywy"
alreadyInstalled: "Motyw jest już zainstalowany"
invalid: "Format motywu jest nieprawidłowy."
make: "Utwórz motyw"
base: "Podstawowy"
addConstant: "Dodaj stałą"
constant: "Stała"
defaultValue: "Domyślna wartość"
color: "Kolor"
refProp: "Nawiąż do właściwości"
refConst: "Nawiąż do stałej"
key: "Klucz"
func: "Funkcje"
funcKind: "Rodzaj funkcji"
argument: "Argument"
basedProp: "Nawiązana właściwość"
alpha: "Przezroczystość"
darken: "Ściemnij"
lighten: "Rozjaśnij"
inputConstantName: "Wprowadź nazwę stałej"
importInfo: "Jeżeli wprowadzisz tu kod motywu, możesz zaimportować go w edytorze motywu"
deleteConstantConfirm: "Czy na pewno chcesz usunąć stała {const}?"
keys:
accent: "Akcent"
bg: "Tło"
fg: "Tekst"
focus: "Skupienie"
indicator: "Wskaźnik"
panel: "Panel"
shadow: "Cień"
header: "Nagłówek"
navBg: "Tło paska bocznego"
navFg: "Tekst paska bocznego"
navHoverFg: "Tekst paska bocznego (zbliżenie)"
navActive: "Tekst paska bocznego (aktywny)"
navIndicator: "Wskaźnik paska bocznego"
link: "Odnośnik"
hashtag: "Hashtag"
mention: "Wspomnij"
mentionMe: "Wspomnienia (ja)"
renote: "Udostępnij"
modalBg: "Tło modalu"
divider: "Rozdzielacz"
scrollbarHandle: "Uchwyt paska przewijania"
scrollbarHandleHover: "Uchwyt paska przewijania (po najechaniu)"
dateLabelFg: "Tekst z datą"
infoBg: "Tło informacji"
infoFg: "Tekst informacji"
infoWarnBg: "Tło ostrzeżenia"
infoWarnFg: "Tekst ostrzeżenia"
cwBg: "Tło CW"
cwFg: "Tekst CW"
cwHoverBg: "Tło CW (po najechaniu)"
toastBg: "Tło powiadomień"
toastFg: "Tekst powiadomień"
buttonBg: "Tło przycisku"
buttonHoverBg: "Tło przycisku (po najechaniu)"
inputBorder: "Obramowanie pola wejścia"
listItemHoverBg: "Tło elementu listy (po najechaniu)"
driveFolderBg: "Tło folderu na dysku"
wallpaperOverlay: "Nakładka tapety"
badge: "Odznaka"
messageBg: "Tło czatu"
accentDarken: "Akcent (ciemniejszy)"
accentLighten: "Akcent (jaśniejszy)"
fgHighlighted: "Wyróżniony tekst"
_sfx:
note: "Wpisy"
noteMy: "Mój wpis"
notification: "Powiadomienia"
chat: "Wiadomości"
chatBg: "Rozmowy (tło)"
antenna: "Anteny"
channel: "Powiadomienia kanału"
_ago:
future: "W przyszłości"
justNow: "Przed chwilą"
secondsAgo: "{n} sek. temu"
minutesAgo: "{n} min. temu"
hoursAgo: "{n} godz. temu"
daysAgo: "{n} dni temu"
weeksAgo: "{n} tyg. temu"
monthsAgo: "{n} mies. temu"
yearsAgo: "{n} lat temu"
invalid: "Nie ma tu niczego"
_time:
second: "sekunda"
minute: "minuta"
hour: "godz."
day: "dzień"
_2fa:
alreadyRegistered: "Zarejestrowałeś już urządzenie do uwierzytelniania dwuskładnikowego."
step1: "Najpierw, zainstaluj aplikację uwierzytelniającą (taką jak {a} lub {b}) na swoim urządzeniu."
step2: "Następnie, zeskanuje kod QR z ekranu."
step3: "Wprowadź token podany w aplikacji, aby ukończyć konfigurację."
step4: "Od teraz, przy każdej próbie logowania otrzymasz prośbę o token logowania."
removeKeyConfirm: "Usunąć kopię zapasową {name}?"
renewTOTPConfirm: "Spowoduje to, że kody weryfikacyjne z poprzedniej aplikacji przestaną działać"
renewTOTPOk: "Rekonfiguruj"
renewTOTPCancel: "Nie teraz"
_permissions:
"read:account": "Wyświetl informacje o swoim koncie"
"write:account": "Edytuj swoje informacje o koncie"
"read:blocks": "Zobacz listę osób, które zablokowałeś(-aś)"
"write:blocks": "Edytuj listę osób, które zablokowałeś(-aś)"
"read:drive": "Dostęp do plików i katalogów ze Twojego dysku"
"write:drive": "Edycja i usuwanie plików i katalogów z Twojego dysku."
"read:favorites": "Wyświetlanie Twojej listy ulubionych."
"write:favorites": "Edycja Twojej listy ulubionych."
"read:following": "Wyświetlanie informacji o obserwowanych"
"write:following": "Obserwowanie lub cofanie obserwacji innych kont"
"read:messaging": "Zobacz swoje czaty"
"write:messaging": "Tworzenie lub usuwanie wiadomości czatu"
"read:mutes": "Wyświetlanie listy osób, które wyciszyłeś(-aś)"
"write:mutes": "Edycja listy osób, które wyciszyłeś(-aś)"
"write:notes": "Tworzenie lub usuwanie wpisów"
"read:notifications": "Wyświetlanie powiadomień"
"write:notifications": "Działanie na powiadomieniach"
"read:reactions": "Wyświetlanie reakcji"
"write:reactions": "Edycja reakcji"
"write:votes": "Głosowanie w ankiecie"
"read:pages": "Wyświetlanie Twoich stron"
"write:pages": "Edycja lub usuwanie Twoich stron"
"read:page-likes": "Wyświetlanie polubień na stronach"
"write:page-likes": "Edycja polubień na stronach"
"read:user-groups": "Wyświetlanie grup użytkownika"
"write:user-groups": "Edycja lub usuwanie grup użytkownika"
"read:channels": "Zobacz swoje kanały"
"write:channels": "Edytuj swoje kanały"
"read:gallery": "Zobacz swoją galerię"
"write:gallery": "Edytuj swoją galerię"
"read:gallery-likes": "Wyświetlanie listy polubionych postów w galerii"
"write:gallery-likes": "Edytowanie listy polubionych postów w galerii"
_auth:
shareAccessTitle: "Przyznawanie uprawnień aplikacji"
shareAccess: "Czy chcesz autoryzować „{name}” do dostępu do tego konta?"
shareAccessAsk: "Czy na pewno chcesz zezwolić tej aplikacji na dostęp do Twojego konta?"
permission: "{name} żąda następujących uprawnień"
permissionAsk: "Ta aplikacja wymaga następujących uprawnień:"
pleaseGoBack: "Proszę, wróć do aplikacji"
callback: "Powracanie do aplikacji"
denied: "Odmowa dostępu"
pleaseLogin: "Zaloguj się, aby autoryzować aplikacje."
_antennaSources:
all: "Wszystkie wpisy"
homeTimeline: "Wpisy obserwowanych użytkowników"
users: "Wpisy określonych użytkowników"
userList: "Wpisy z określonej listy użytkowników"
_weekday:
sunday: "Niedziela"
monday: "Poniedziałek"
tuesday: "Wtorek"
wednesday: "Środa"
thursday: "Czwartek"
friday: "Piątek"
saturday: "Sobota"
_widgets:
profile: "Profil"
instanceInfo: "Informacje o instancji"
memo: "Przypięte notatki"
notifications: "Powiadomienia"
timeline: "Oś czasu"
calendar: "Kalendarz"
trends: "Na czasie"
clock: "Zegar"
rss: "Czytnik RSS"
activity: "Aktywność"
photos: "Zdjęcia"
digitalClock: "Zegar cyfrowy"
unixClock: "Zegar UNIX"
federation: "Federacja"
instanceCloud: "Chmura instancji"
postForm: "Formularz tworzenia wpisu"
slideshow: "Pokaz slajdów"
button: "Przycisk"
onlineUsers: "Użytkownicy online"
jobQueue: "Kolejka zadań"
serverMetric: "Metryka serwera"
aiscript: "Konsola AiScript"
aichan: "Ai"
userList: "Lista użytkowników"
_userList:
chooseList: "Wybierz listę"
clicker: "Clicker"
_cw:
hide: "Ukryj"
show: "Załaduj więcej"
chars: "{count} znaków"
files: "{count} plików"
_poll:
noOnlyOneChoice: "Wymagane są przynajmniej dwie opcje"
choiceN: "Opcja {n}"
noMore: "Nie możesz dodać więcej opcji"
canMultipleVote: "Pozwól na wiele odpowiedzi"
expiration: "Ankieta kończy się"
infinite: "Nigdy"
at: "Zakończ o…"
after: "Zakończ po…"
deadlineDate: "Data zakończenia"
deadlineTime: "godz."
duration: "Czas trwania"
votesCount: "{n} głosów"
totalVotes: "Łącznie {n} głosów"
vote: "Głosowanie w ankiecie"
showResult: "Pokaż wyniki"
voted: "Zagłosowano"
closed: "Zakończono"
remainingDays: "Pozostało {d} dni i {h} godzin"
remainingHours: "Pozostali {h} godzin i {m} minut"
remainingMinutes: "Pozostało {m} minut i {s} sekund"
remainingSeconds: "Pozostało {s} sekund"
_visibility:
public: "Publiczny"
publicDescription: "Twój wpis pojawi się w publicznych osiach czasu"
home: "Strona główna"
homeDescription: "Publikuj tylko na głównej osi czasu"
followers: "Obserwujący"
followersDescription: "Widoczne tylko dla obserwujących"
specified: "Bezpośredni"
specifiedDescription: "Napisz tylko określonym użytkownikom"
disableFederationDescription: "Nie przesyłaj do innych instancji"
_postForm:
replyPlaceholder: "Odpowiedz na ten wpis..."
quotePlaceholder: "Zacytuj ten wpis…"
channelPlaceholder: "Publikuj na kanale..."
_placeholders:
a: "Co się dzieje?"
b: "Co się wydarzyło?"
c: "Co Ci chodzi po głowie?"
d: "Czy masz coś do powiedzenia?"
e: "Zacznij coś pisać…"
f: "Czekamy, aż coś napiszesz."
_profile:
name: "Nazwa"
username: "Nazwa użytkownika"
description: "Opis"
youCanIncludeHashtags: "Możesz umieścić hashtagi w swoim opisie."
metadata: "Dodatkowe informacje"
metadataEdit: "Edytuj dodatkowe informacje"
metadataDescription: "Możesz wyświetlać do czterech sekcji dodatkowych informacji na swoim profilu."
metadataLabel: "Etykieta"
metadataContent: "Treść"
changeAvatar: "Zmień awatar"
changeBanner: "Zmień baner"
_exportOrImport:
allNotes: "Wszystkie wpisy"
favoritedNotes: "Ulubione wpisy"
followingList: "Obserwowani"
muteList: "Wycisz"
blockingList: "Zablokuj"
userLists: "Listy"
excludeMutingUsers: "Wyklucz wyciszonych użytkowników"
excludeInactiveUsers: "Wyklucz nieaktywnych użytkowników"
_charts:
federation: "Federacja"
apRequest: "Żądania"
usersIncDec: "Różnica w liczbie użytkowników"
usersTotal: "Łącznie # użytkowników"
activeUsers: "Aktywni użytkownicy"
notesIncDec: "Różnica w liczbie wpisów"
notesTotal: "Całkowita liczba wpisów"
filesIncDec: "Różnica w liczbie plików"
filesTotal: "Całkowita liczba plików"
storageUsageIncDec: "Różnica w wykorzystaniu pamięci"
storageUsageTotal: "Całkowite wykorzystanie pamięci"
_instanceCharts:
requests: "Żądania"
users: "Różnica w liczbie użytkowników"
notes: "Różnica w liczbie wpisów"
notesTotal: "Łącznie # wpisów"
ff: "Różnica w # obserwujących"
ffTotal: "Łączna liczba # obserwujących"
cacheSize: "Różnica w rozmiarze pamięci podręcznej"
cacheSizeTotal: "Łączny rozmiar pamięci podręcznej"
files: "Różnica # plików"
filesTotal: "Łącznie # plików"
_timelines:
home: "Strona główna"
local: "Lokalne"
social: "Społeczność"
global: "Globalna"
_play:
viewSource: "Zobacz źródło"
featured: "Wyróżnione"
title: "Tytuł"
script: "Skrypt"
summary: "Opis"
_pages:
newPage: "Utwórz stronę"
editPage: "Edytuj tę stronę"
readPage: "Aktywowano widok źródła"
created: "Pomyślnie utworzono stronę!"
updated: "Pomyślnie zaktualizowano stronę!"
deleted: "Strona została usunięta"
pageSetting: "Ustawienia strony"
nameAlreadyExists: "Określony adres URL strony już istnieje"
invalidNameTitle: "Podany adres URL strony jest nieprawidłowy"
invalidNameText: "Sprawdź, czy nie jest puste"
editThisPage: "Edytuj tę stronę"
viewSource: "Zobacz źródło"
viewPage: "Wyświetlanie Twoich stron"
like: "Lubię"
unlike: "Cofnij polubienie"
my: "Moje strony"
liked: "Polubione strony"
featured: "Wyróżnione"
inspector: "Inspektor"
contents: "Zawartość"
content: "Blokada strony"
variables: "Zmienne"
title: "Tytuł"
url: "URL strony"
summary: "Podsumowanie strony"
alignCenter: "Wyśrodkuj elementy"
hideTitleWhenPinned: "Ukryj tytuł strony, gdy przypięta do profilu"
font: "Czcionka"
fontSerif: "Szeryfowa"
fontSansSerif: "Bezszeryfowa"
eyeCatchingImageSet: "Ustaw przyciągające wzrok zdjęcie"
eyeCatchingImageRemove: "Usuń przyciągające wzrok zdjęcie"
chooseBlock: "Dodaj blok"
selectType: "Wybierz typ"
contentBlocks: "Zawartość"
inputBlocks: "Wejście"
specialBlocks: "Specjalne"
blocks:
text: "Tekst"
textarea: "Pole tekstowe"
section: "Sekcja"
image: "Zdjęcia"
button: "Przycisk"
note: "Osadzony wpis"
_note:
id: "ID wpisu"
idDescription: "Możesz też wkleić adres URL wpisu, aby go ustawić."
detailed: "Szczegółowy widok"
_relayStatus:
requesting: "Oczekujące"
accepted: "Zaakceptowano"
rejected: "Odrzucono"
_notification:
fileUploaded: "Pomyślnie wysłano plik"
youGotMention: "{name} wspomniał(a) o Tobie"
youGotReply: "{name} odpowiedział(a) Tobie"
youGotQuote: "{name} zacytował(a) Ciebie"
youRenoted: "{name} udostępnił(a) Twój wpis"
youWereFollowed: "Zaobserwował(a) Cię"
youReceivedFollowRequest: "Otrzymałeś(-aś) prośbę o możliwość obserwacji"
yourFollowRequestAccepted: "Twoja prośba o możliwość obserwacji została przyjęta"
pollEnded: "Wyniki ankiety stały się dostępne"
unreadAntennaNote: "Antena {name}"
emptyPushNotificationMessage: "Powiadomienia push zostały zaktualizowane"
_types:
all: "Wszystkie"
follow: "Nowi obserwujący"
mention: "Wspomnij"
reply: "Odpowiedzi"
renote: "Udostępnij"
quote: "Cytuj"
reaction: "Reakcja"
receiveFollowRequest: "Otrzymano prośbę o możliwość obserwacji"
followRequestAccepted: "Przyjęto prośbę o możliwość obserwacji"
app: "Powiadomienia z aplikacji"
_actions:
followBack: "zaobserwował cię z powrotem"
reply: "Odpowiedz"
renote: "Udostępnij"
_deck:
alwaysShowMainColumn: "Zawsze pokazuj główną kolumnę"
columnAlign: "Wyrównaj kolumny"
addColumn: "Dodaj kolumnę"
configureColumn: "Ustawienia kolumny"
swapLeft: "Przesuń w lewo"
swapRight: "Przesuń w prawo"
swapUp: "Zamień z powyższym"
swapDown: "Zamień z poniższym"
stackLeft: "Przypnij do lewej"
popRight: "Odepnij w prawo"
profile: "Profil"
newProfile: "Nowy profil"
deleteProfile: "Usuń profil"
widgetsIntroduction: "Wybierz \"Edytuj widżety\" w menu kolumny i dodaj widżet."
_columns:
main: "Główna"
widgets: "Widżety"
notifications: "Powiadomienia"
tl: "Oś czasu"
antenna: "Anteny"
list: "Listy"
channel: "Kanały"
mentions: "Wspomnienia"
direct: "Bezpośredni"
_webhookSettings:
createWebhook: "Stwórz Webhook"
name: "Nazwa"
secret: "Sekret"
events: "Uruchomienie Webhooka"
active: "Właczono"
_events:
follow: "Po zaobserwowaniu użytkownika"
followed: "Po zostaniu zaobserwowanym"
note: "Po opublikowaniu wpisu"
reply: "Po otrzymaniu odpowiedzi"
renote: "Po udostępnieniu wpisu"
reaction: "Po otrzymaniu reakcji"
mention: "Po zostaniu wspomnianym"
_moderationLogTypes:
suspend: "Zawieś"
resetPassword: "Zresetuj hasło"