misskey/locales/sv-SE.yml
syuilo d7982e471c
New Crowdin updates (#13860)
* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-jp.yml (Spanish)

* New translations ja-jp.yml (Italian)

* New translations ja-jp.yml (Japanese, Kansai)

* New translations ja-jp.yml (Indonesian)

* New translations ja-jp.yml (French)

* New translations ja-jp.yml (Czech)

* New translations ja-jp.yml (German)

* New translations ja-jp.yml (Korean)

* New translations ja-jp.yml (Polish)

* New translations ja-jp.yml (Portuguese)

* New translations ja-jp.yml (Vietnamese)

* New translations ja-jp.yml (Romanian)

* New translations ja-jp.yml (Arabic)

* New translations ja-jp.yml (Catalan)

* New translations ja-jp.yml (Dutch)

* New translations ja-jp.yml (Norwegian)

* New translations ja-jp.yml (Russian)

* New translations ja-jp.yml (Slovak)

* New translations ja-jp.yml (Swedish)

* New translations ja-jp.yml (Turkish)

* New translations ja-jp.yml (Ukrainian)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (English)

* New translations ja-jp.yml (Bengali)

* New translations ja-jp.yml (Thai)

* New translations ja-jp.yml (Uzbek)

* New translations ja-jp.yml (Lao)

* New translations ja-jp.yml (Korean (Gyeongsang))

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-jp.yml (Spanish)

* New translations ja-jp.yml (Italian)

* New translations ja-jp.yml (Japanese, Kansai)

* New translations ja-jp.yml (Indonesian)

* New translations ja-jp.yml (Korean)

* New translations ja-jp.yml (Catalan)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (English)

* New translations ja-jp.yml (Thai)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (English)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Traditional)

* New translations ja-jp.yml (Danish)

* New translations ja-jp.yml (Chinese Simplified)
2024-05-27 20:24:15 +09:00

583 lines
20 KiB
YAML

---
_lang_: "Svenska"
headlineMisskey: "Ett nätverk kopplat av noter"
introMisskey: "Välkommen! Misskey är en öppen och decentraliserad mikrobloggningstjänst.\nSkapa en \"not\" och dela dina tankar med alla runtomkring dig. 📡\nMed \"reaktioner\" kan du snabbt uttrycka dina känslor kring andras noter. 👍\nLåt oss utforska en ny värld! 🚀"
poweredByMisskeyDescription: "{name} är en tjänst driven av den öppna källkodsplatformen <b>Misskey</b> (benämns \"Misskey instans\")."
monthAndDay: "{day}/{month}"
search: "Sök"
notifications: "Notifikationer"
username: "Användarnamn"
password: "Lösenord"
forgotPassword: "Glömt lösenord"
fetchingAsApObject: "Hämtar från Fediversum..."
ok: "OK"
gotIt: "Uppfattat!"
cancel: "Avbryt"
noThankYou: "Nej tack"
enterUsername: "Ange användarnamn"
renotedBy: "Omnoterad av {user}"
noNotes: "Inga noteringar"
noNotifications: "Inga notifikationer"
instance: "Instanser"
settings: "Inställningar"
notificationSettings: "Notifieringsinställningar"
basicSettings: "Basinställningar"
otherSettings: "Andra inställningar"
openInWindow: "Öppna i ett fönster"
profile: "Profil"
timeline: "Tidslinje"
noAccountDescription: "Användaren har inte skrivit en biografi än."
login: "Logga in"
loggingIn: "Loggar in"
logout: "Logga ut"
signup: "Registrera"
uploading: "Laddar upp..."
save: "Spara"
users: "Användare"
addUser: "Lägg till användare"
favorite: "Lägg till i favoriter"
favorites: "Favoriter"
unfavorite: "Ta bort från favoriter"
favorited: "Tillagd i favoriter."
alreadyFavorited: "Redan tillagd i favoriter."
cantFavorite: "Gick inte att lägga till i favoriter."
pin: "Fäst till profil"
unpin: "Lossa från profil"
copyContent: "Kopiera innehåll"
copyLink: "Kopiera länk"
delete: "Radera"
deleteAndEdit: "Radera och ändra"
deleteAndEditConfirm: "Är du säker att du vill radera denna not och ändra den? Du kommer förlora alla reaktioner, omnoteringar och svar till den."
addToList: "Lägg till i lista"
sendMessage: "Skicka ett meddelande"
copyRSS: "Kopiera RSS"
copyUsername: "Kopiera användarnamn"
copyUserId: "Kopiera användar-ID"
copyNoteId: "Kopiera noter-ID"
copyFileId: "Kopiera Fil-ID"
copyFolderId: "Kopiera mapp-ID"
searchUser: "Sök användare"
reply: "Svara"
loadMore: "Ladda mer"
showMore: "Visa mer"
showLess: "Stäng"
youGotNewFollower: "följde dig"
receiveFollowRequest: "Följarförfrågan mottagen"
followRequestAccepted: "Följarförfrågan accepterad"
mention: "Nämn"
mentions: "Omnämningar"
directNotes: "Direktnoter"
importAndExport: "Importera / Exportera"
import: "Importera"
export: "Exportera"
files: "Filer"
download: "Nedladdning"
driveFileDeleteConfirm: "Är du säker att du vill radera filen \"{name}\"? Noter med denna fil bifogad kommer också raderas."
unfollowConfirm: "Är du säker att du vill avfölja {name}?"
exportRequested: "Du har begärt en export. Detta kan ta lite tid. Den kommer läggas till i din Drive när den blir klar."
importRequested: "Du har begärt en import. Detta kan ta lite tid."
lists: "Listor"
noLists: "Du har inga listor"
note: "Not"
notes: "Noter"
following: "Följer"
followers: "Följare"
followsYou: "Följer dig"
createList: "Skapa lista"
manageLists: "Hantera lista"
error: "Fel!"
somethingHappened: "Ett fel har uppstått"
retry: "Försök igen"
pageLoadError: "Det gick inte att ladda sidan."
pageLoadErrorDescription: "Detta händer oftast p.g.a. nätverksfel eller din webbläsarcache. Försök tömma din cache och testa sedan igen efter en liten stund."
serverIsDead: "Servern svarar inte. Vänta ett litet tag och försök igen."
youShouldUpgradeClient: "För att kunna se denna sida, vänligen ladda om sidan för att uppdatera din klient."
enterListName: "Skriv ett namn till listan"
privacy: "Integritet"
makeFollowManuallyApprove: "Följarförfrågningar kräver manuellt godkännande"
defaultNoteVisibility: "Standardsynlighet"
follow: "Följ"
followRequest: "Skicka följarförfrågan"
followRequests: "Följarförfrågningar"
unfollow: "Avfölj"
followRequestPending: "Följarförfrågning avvaktar för svar"
enterEmoji: "Skriv en emoji"
renote: "Omnotera"
unrenote: "Ta tillbaka omnotering"
renoted: "Omnoterad."
cantRenote: "Inlägget kunde inte bli omnoterat."
cantReRenote: "En omnotering kan inte bli omnoterad."
quote: "Citat"
inChannelRenote: "Omnotera inom kanalen"
inChannelQuote: "I kanal citat"
pinnedNote: "Fästad not"
pinned: "Fäst till profil"
you: "Du"
clickToShow: "Klicka för att visa"
sensitive: "Känsligt innehåll"
add: "Lägg till"
reaction: "Reaktioner"
reactions: "Reaktioner"
reactionSettingDescription2: "Dra för att omordna, klicka för att radera, tryck \"+\" för att lägga till."
rememberNoteVisibility: "Komihåg notvisningsinställningar"
attachCancel: "Ta bort bilaga"
markAsSensitive: "Markera som känsligt innehåll"
unmarkAsSensitive: "Avmarkera som känsligt innehåll"
enterFileName: "Ange filnamn"
mute: "Tysta"
unmute: "Avtysta"
block: "Blockera"
unblock: "Avblockera"
suspend: "Suspendera"
unsuspend: "Ta bort suspenderingen"
blockConfirm: "Är du säker att du vill blockera kontot?"
unblockConfirm: "Är du säkert att du vill avblockera kontot?"
suspendConfirm: "Är du säker att du vill suspendera detta konto?"
unsuspendConfirm: "Är du säker att du vill avsuspendera detta konto?"
selectList: "Välj lista"
editList: "Redigera lista"
selectChannel: "Välj en kanal"
selectAntenna: "Välj en antenn"
editAntenna: "Redigera en antenn"
selectWidget: "Välj en widget"
editWidgets: "Redigera widgets"
editWidgetsExit: "Avsluta redigering"
customEmojis: "Anpassa emoji"
emoji: "Emoji"
emojis: "Emoji"
emojiName: "Emoji namn"
emojiUrl: "Emoji länk"
addEmoji: "Lägg till emoji"
settingGuide: "Rekommenderade inställningar"
cacheRemoteFiles: "Spara externa filer till cachen"
cacheRemoteFilesDescription: "När denna inställning är avstängd kommer externa filer laddas direkt från den externa instansen. Genom att stänga av detta kommer lagringsutrymme minska i användning men kommer öka datatrafiken eftersom miniatyrer inte kommer genereras."
flagAsBot: "Markera konto som bot"
flagAsBotDescription: "Aktivera det här alternativet om kontot är kontrollerat av ett program. Om aktiverat kommer den fungera som en flagga för andra utvecklare för att hindra ändlösa kedjor med andra bottar. Det kommer också få Misskeys interna system att hantera kontot som en bot."
flagAsCat: "Markera konto som katt"
flagAsCatDescription: "Aktivera denna inställning för att markera kontot som en katt."
flagShowTimelineReplies: "Visa svar i tidslinje"
flagShowTimelineRepliesDescription: "Visar användarsvar till andra användares noter i tidslinjen om aktiverad."
autoAcceptFollowed: "Godkänn följarförfrågningar från användare du följer automatiskt"
addAccount: "Lägg till konto"
loginFailed: "Inloggningen misslyckades"
showOnRemote: "Se på extern instans"
general: "Allmänt"
wallpaper: "Bakgrundsbild"
setWallpaper: "Välj bakgrund"
removeWallpaper: "Ta bort bakgrund"
searchWith: "Sök: {q}"
youHaveNoLists: "Du har inga listor"
followConfirm: "Är du säker att du vill följa {name}?"
proxyAccount: "Proxykonto"
proxyAccountDescription: "Ett proxykonto är ett konto som agerar som en extern följare för användare under vissa villkor. Till exempel, när en användare lägger till en extern användare till en lista så kommer den externa användarens aktivitet inte levireras till instansen om ingen lokal användare följer det kontot, så proxykontot används istället."
host: "Värd"
selectUser: "Välj användare"
recipient: "Mottagare"
annotation: "Kommentarer"
federation: "Federation"
instances: "Instanser"
registeredAt: "Registrerad på"
latestRequestReceivedAt: "Senaste begäran mottagen"
latestStatus: "Senaste status"
storageUsage: "Använt lagringsutrymme"
charts: "Diagram"
perHour: "Per timme"
perDay: "Per dag"
stopActivityDelivery: "Sluta skicka aktiviteter"
blockThisInstance: "Blockera instans"
operations: "Operationer"
software: "Mjukvara"
version: "Version"
metadata: "Metadata"
withNFiles: "{n} fil(er)"
monitor: "Övervakning"
jobQueue: "Jobbkö"
cpuAndMemory: "CPU och minne"
network: "Nätverk"
disk: "Disk"
instanceInfo: "Instansinformation"
statistics: "Statistik"
clearQueue: "Rensa kö"
clearQueueConfirmTitle: "Är du säker att du vill rensa kön?"
clearQueueConfirmText: "Om någon not är olevererad i kön kommer den inte federeras. Vanligtvis behövs inte denna handling."
clearCachedFiles: "Rensa cache"
clearCachedFilesConfirm: "Är du säker att du vill radera alla cachade externa filer?"
blockedInstances: "Blockerade instanser"
blockedInstancesDescription: "Lista adressnamn av instanser som du vill blockera. Listade instanser kommer inte längre kommunicera med denna instans."
muteAndBlock: "Tystningar och blockeringar"
mutedUsers: "Tystade användare"
blockedUsers: "Blockerade användare"
noUsers: "Det finns inga användare"
editProfile: "Redigera profil"
noteDeleteConfirm: "Är du säker på att du vill ta bort denna not?"
pinLimitExceeded: "Du kan inte fästa fler noter"
intro: "Misskey har installerats! Vänligen skapa en adminanvändare."
done: "Klar"
processing: "Bearbetar..."
preview: "Förhandsvisning"
default: "Standard"
defaultValueIs: "Standard: {value}"
noCustomEmojis: "Det finns ingen emoji"
noJobs: "Det finns inga jobb"
federating: "Federerar"
blocked: "Blockerad"
suspended: "Suspenderad"
all: "Allt"
subscribing: "Prenumererar"
publishing: "Publiceras"
notResponding: "Svarar inte"
instanceFollowing: "Följer på instans"
instanceFollowers: "Följare av instans"
instanceUsers: "Användare av denna instans"
changePassword: "Ändra lösenord"
security: "Säkerhet"
retypedNotMatch: "Inmatningen matchar inte"
currentPassword: "Nuvarande lösenord"
newPassword: "Nytt lösenord"
newPasswordRetype: "Bekräfta lösenord"
attachFile: "Bifoga filer"
more: "Mer!"
featured: "Utvalda"
usernameOrUserId: "Användarnamn eller användar-id"
noSuchUser: "Kan inte hitta användaren"
lookup: "Sökning"
announcements: "Nyheter"
imageUrl: "Bild-URL"
remove: "Radera"
removed: "Borttaget"
removeAreYouSure: "Är du säker att du vill radera \"{x}\"?"
deleteAreYouSure: "Är du säker att du vill radera \"{x}\"?"
resetAreYouSure: "Vill du återställa?"
saved: "Sparad"
messaging: "Chatt"
upload: "Ladda upp"
keepOriginalUploading: "Behåll originalbild"
keepOriginalUploadingDescription: "Sparar den originellt uppladdade bilden i sitt i befintliga skick. Om avstängd, kommer en webbversion bli genererad vid uppladdning."
fromDrive: "Från Drive"
fromUrl: "Från en länk"
uploadFromUrl: "Ladda upp från länk"
uploadFromUrlDescription: "Länken av filen du vill ladda upp"
uploadFromUrlRequested: "Uppladdning begärd"
uploadFromUrlMayTakeTime: "Det kan ta tid tills att uppladdningen blir klar."
explore: "Utforska"
messageRead: "Läs"
noMoreHistory: "Det finns ingen mer historik"
startMessaging: "Starta en chatt"
nUsersRead: "läst av {n}"
agreeTo: "Jag accepterar {0}"
agree: "Överens"
termsOfService: "Användarvillkor"
start: "Kom igång"
home: "Hem"
remoteUserCaution: "Då denna användaren kommer från en fjärrinstans, kan informationen visad vara ofullständig."
activity: "Aktivitet"
images: "Bilder"
image: "Bilder"
birthday: "Födelsedag"
yearsOld: "{age} år gammal"
registeredDate: "Gick med"
location: "Plats"
theme: "Teman"
themeForLightMode: "Tema att använda i Ljust Läge"
themeForDarkMode: "Tema att använda i Mörkt Läge"
light: "Ljust"
dark: "Mörk"
lightThemes: "Ljusa teman"
darkThemes: "Mörka teman"
syncDeviceDarkMode: "Synka Mörkt Läge med din enhets inställningar"
drive: "Drive"
fileName: "Filnamn"
selectFile: "Välj en fil"
selectFiles: "Välj filer"
selectFolder: "Välj en mapp"
selectFolders: "Välj mappar"
renameFile: "Byt namn på filen"
folderName: "Mappnamn"
createFolder: "Skapa en mapp"
renameFolder: "Byt namn på mappen"
deleteFolder: "Ta bort mappen"
addFile: "Lägg till fil"
emptyDrive: "Din Drive är tom"
emptyFolder: "Denna mappen är tom"
unableToDelete: "Kunde inte ta bort"
inputNewFileName: "Ange nytt filnamn"
inputNewDescription: "Ange ny bildtext"
inputNewFolderName: "Ange nytt mappnamn"
circularReferenceFolder: "Destinationsmappen är en undermapp av mappen du vill flytta."
hasChildFilesOrFolders: "Då denna mappen inte är tom, kan den inte tas bort."
copyUrl: "Kopiera URL"
rename: "Byt namn"
avatar: "Profilbild"
banner: "Banner"
reload: "Ladda om"
doNothing: "Ignorera"
reloadConfirm: "Vill du ladda om tidslinjen?"
watch: "Titta"
accept: "Tillåt"
reject: "Neka"
normal: "Normal"
instanceName: "Instansnamn"
instanceDescription: "Instansbeskrivning"
maintainerEmail: "Administratörens epost"
tosUrl: "URL till användarvillkår"
thisYear: "Detta året"
thisMonth: "Denna månaden"
today: "Idag"
dayX: "{day}"
monthX: "{month}"
yearX: "{year}"
pages: "Sidor"
integration: "Integrationer"
connectService: "Anslut"
disconnectService: "Koppla från"
enableLocalTimeline: "Aktivera lokal tidslinje"
enableGlobalTimeline: "Aktivera global tidslinje"
registration: "Registrera"
enableRegistration: "Aktivera registrering av nya användare"
invite: "Inbjudan"
inMb: "I megabyte"
bannerUrl: "URL till banner-bilden"
basicInfo: "Grundläggande info"
pinnedUsers: "Fästa användare"
pinnedPages: "Fästa sidor"
pinnedNotes: "Fästad not"
hcaptcha: "hCaptcha"
enableHcaptcha: "Aktivera hCaptcha"
hcaptchaSiteKey: "Webbplatsnyckel"
hcaptchaSecretKey: "Hemlig nyckel"
mcaptchaSiteKey: "Webbplatsnyckel"
mcaptchaSecretKey: "Hemlig nyckel"
recaptcha: "reCAPTCHA"
enableRecaptcha: "Aktivera reCAPTCHA"
recaptchaSiteKey: "Webbplatsnyckel"
recaptchaSecretKey: "Hemlig nyckel"
turnstile: "Turnstile"
enableTurnstile: "Aktivera Turnstile"
turnstileSiteKey: "Webbplatsnyckel"
turnstileSecretKey: "Hemlig nyckel"
antennas: "Antenner"
manageAntennas: "Hantera Antenner"
name: "Namn"
antennaSource: "Antennkälla"
antennaKeywords: "Nyckelord att lyssna efter"
antennaExcludeKeywords: "Nyckelord att exkludera"
antennaKeywordsDescription: "Separera med mellanslag för en AND kondition, eller med nya linjer för en OR kondition"
notifyAntenna: "Notifiera om nya noter"
withFileAntenna: "Endast noter med filer"
enableServiceworker: "Aktivera pushnotiser i denna webbläsaren"
antennaUsersDescription: "Ange ett användarnamn per linje"
withReplies: "Med svar"
notesAndReplies: "Inlägg och svar"
silence: "Tystnad"
recentlyUpdatedUsers: "Nyligen aktiva användare"
recentlyRegisteredUsers: "Nyligen registrerade användare"
exploreFediverse: "Utforska Fediverse"
popularTags: "Populära taggar"
userList: "Listor"
about: "Om"
aboutMisskey: "Om Misskey"
administrator: "Administratör"
2fa: "Tvåfaktorsautentisering"
totp: "Autentiseringsapp"
moderator: "Moderator"
passwordLessLogin: "Lösenordsfri inloggning"
passwordLessLoginDescription: "Tillåter lösenordsfri inloggning med endast en säkerhetsnyckel eller en passkey."
resetPassword: "Återställ Lösenord"
newPasswordIs: "Det nya lösenordet är \"{password}\""
share: "Dela"
help: "Hjälp"
close: "Stäng"
invites: "Inbjudan"
members: "Medlemmar"
transfer: "Överför"
text: "Text"
enable: "Aktivera"
next: "Nästa"
invitations: "Inbjudan"
invitationCode: "Inbjudningskod"
available: "Tillgängligt"
weakPassword: "Svagt Lösenord"
normalPassword: "Medel Lösenord"
strongPassword: "Starkt Lösenord"
signinFailed: "Kan inte logga in. Det angivna användarnamnet eller lösenordet är felaktigt."
or: "eller"
language: "Språk"
aboutX: "Om {x}"
category: "Kategori"
tags: "Taggar"
createAccount: "Skapa ett konto"
existingAccount: "Existerande konto"
regenerate: "Regenerera"
fontSize: "Textstorlek"
openImageInNewTab: "Öppna bild i ny flik"
clientSettings: "Klientinställningar"
accountSettings: "Kontoinställningar"
numberOfDays: "Antal dagar"
deleteAll: "Radera alla"
sounds: "Ljud"
sound: "Ljud"
listen: "Lyssna"
none: "Ingen"
volume: "Volym"
chooseEmoji: "Välj en emoji"
recentUsed: "Senast använd"
install: "Installera"
uninstall: "Avinstallera"
menu: "Meny"
serviceworkerInfo: "Måste vara aktiverad för pushnotiser."
enableInfiniteScroll: "Ladda mer automatiskt"
enablePlayer: "Öppna videospelare"
permission: "Behörigheter"
enableAll: "Aktivera alla"
edit: "Ändra"
enableEmail: "Aktivera epost-utskick"
email: "E-post"
smtpHost: "Värd"
smtpUser: "Användarnamn"
smtpPass: "Lösenord"
emptyToDisableSmtpAuth: "Lämna användarnamn och lösenord tomt för att avaktivera SMTP verifiering"
logs: "Logg"
channel: "kanal"
create: "Skapa"
other: "Mer"
send: "Skicka"
openInNewTab: "Öppna i ny flik"
createNew: "Skapa ny"
i18nInfo: "Misskey översätts till många olika språk av volontärer. Du kan hjälpa till med översättningen på {link}."
accountInfo: "Kontoinformation"
clips: "Klipp"
duplicate: "Duplicera"
reloadToApplySetting: "Inställningen tillämpas efter sidan laddas om. Vill du göra det nu?"
clearCache: "Rensa cache"
onlineUsersCount: "{n} användare är online"
nNotes: "{n} Noter"
backgroundColor: "Bakgrundsbild"
textColor: "Text"
youAreRunningUpToDateClient: "Klienten du använder är uppdaterat."
newVersionOfClientAvailable: "Ny version av klienten är tillgänglig."
publish: "Publicera"
typingUsers: "{users} skriver"
info: "Om"
enabled: "Aktiverad"
user: "Användare"
customCssWarn: "Den här inställningen borde bara ändrats av en som har rätta kunskaper. Om du ställer in det här fel så kan klienten sluta fungera rätt."
global: "Global"
squareAvatars: "Visa fyrkantiga profilbilder"
sent: "Skicka"
misskeyUpdated: "Misskey har uppdaterats!"
incorrectPassword: "Fel lösenord."
welcomeBackWithName: "Välkommen tillbaka, {name}"
clickToFinishEmailVerification: "Tryck på [{ok}] för att slutföra bekräftelsen på e-postadressen."
searchByGoogle: "Sök"
file: "Filer"
cannotUploadBecauseNoFreeSpace: "Kan inte ladda upp filen för att det finns inget lagringsutrymme kvar."
cannotUploadBecauseExceedsFileSizeLimit: "Kan inte ladda upp filen för att den är större än filstorleksgränsen."
enableAutoSensitive: "Automatisk NSFW markering"
enableAutoSensitiveDescription: "Tillåter automatiskt detektering och marketing av NSFW media genom Maskininlärning när möjligt. Även om denna inställningen är avaktiverad, kan det vara aktiverat på hela instansen."
pushNotification: "Pushnotiser"
subscribePushNotification: "Aktivera pushnotiser"
unsubscribePushNotification: "Avaktivera pushnotiser"
pushNotificationAlreadySubscribed: "Pushnotiser är redan aktiverade"
pushNotificationNotSupported: "Din webbläsare eller instans har inte stöd för pushnotiser"
windowMaximize: "Maximera"
windowMinimize: "Minimera"
windowRestore: "Återställ"
pleaseDonate: "Misskey är en gratis programvara som används på {host}. Donera gärna för att göra utvecklingen ständigt, tack!"
resetPasswordConfirm: "Återställ verkligen ditt lösenord?"
dataSaver: "Databesparing"
icon: "Profilbild"
replies: "Svara"
renotes: "Omnotera"
_delivery:
stop: "Suspenderad"
_type:
none: "Publiceras"
_achievements:
_types:
_open3windows:
title: "Flera Fönster"
description: "Ha minst 3 fönster öppna samtidigt"
_ffVisibility:
public: "Publicera"
_email:
_follow:
title: "följde dig"
_channel:
setBanner: "Välj banner"
removeBanner: "Ta bort banner"
_theme:
keys:
mention: "Nämn"
renote: "Omnotera"
_sfx:
note: "Noter"
notification: "Notifikationer"
antenna: "Antenner"
_2fa:
renewTOTPCancel: "Nej tack"
_antennaSources:
all: "Alla noter"
homeTimeline: "Noter från följda användare"
users: "Noter från specifika användare"
userList: "Noter från en specificerad lista av användare"
_widgets:
profile: "Profil"
instanceInfo: "Instansinformation"
notifications: "Notifikationer"
timeline: "Tidslinje"
activity: "Aktivitet"
federation: "Federation"
jobQueue: "Jobbkö"
_userList:
chooseList: "Välj lista"
_cw:
show: "Ladda mer"
_visibility:
home: "Hem"
followers: "Följare"
_profile:
name: "Namn"
username: "Användarnamn"
changeAvatar: "Ändra profilbild"
changeBanner: "Ändra banner"
_exportOrImport:
allNotes: "Alla noter"
followingList: "Följer"
muteList: "Tysta"
blockingList: "Blockera"
userLists: "Listor"
_charts:
federation: "Federation"
_timelines:
home: "Hem"
global: "Global"
_pages:
blocks:
image: "Bilder"
_notification:
youWereFollowed: "följde dig"
unreadAntennaNote: "Antenn {name}"
_types:
follow: "Följer"
mention: "Nämn"
renote: "Omnotera"
quote: "Citat"
reaction: "Reaktioner"
_actions:
reply: "Svara"
renote: "Omnotera"
_deck:
_columns:
notifications: "Notifikationer"
tl: "Tidslinje"
antenna: "Antenner"
list: "Listor"
channel: "kanal"
mentions: "Omnämningar"
_webhookSettings:
name: "Namn"
active: "Aktiverad"
_moderationLogTypes:
suspend: "Suspendera"
resetPassword: "Återställ Lösenord"