misskey/locales/tr-TR.yml

454 lines
16 KiB
YAML
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

---
_lang_: "Türkçe"
headlineMisskey: "Notlarla bağlanmış bir ağ"
introMisskey: "Açık kaynaklı bir dağıtılmış mikroblog hizmeti olan Misskey'e hoş geldiniz.\nMisskey, neler olup bittiğini paylaşmak ve herkese sizden bahsetmek için \"notlar\" oluşturmanıza olanak tanıyan, açık kaynaklı, dağıtılmış bir mikroblog hizmetidir.\nHerkesin notlarına kendi tepkilerinizi hızlıca eklemek için \"Tepkiler\" özelliğini de kullanabilirsiniz👍.\nYeni bir dünyayı keşfedin🚀."
poweredByMisskeyDescription: "name}Açık kaynak bir platform\n<b>Misskey</b>Dünya'nın en sunucularında biri。"
monthAndDay: "{month}Ay {day}Gün"
search: "Arama"
notifications: "Bildirim"
username: "Kullanıcı Adı"
password: "Şifre"
forgotPassword: "şifremi unuttum"
ok: "TAMAM"
gotIt: "Anladım"
cancel: "İptal"
noThankYou: "Hayır, teşekkürler"
enterUsername: "Kullanıcı adınızı giriniz"
renotedBy: "{user} tarafından Renotelandı"
noNotes: "Notlar mevcut değil."
noNotifications: "Bildirim bulunmuyor"
instance: "Sunucu"
settings: "Ayarlar"
notificationSettings: "Bildirim Ayarları"
basicSettings: "Temel Ayarlar"
otherSettings: "Diğer Ayarlar"
openInWindow: "Bir pencere ile aç"
profile: "Profil"
timeline: "Zaman çizelgesi"
noAccountDescription: "Bu kullanıcı henüz biyografisini yazmadı"
login: "Giriş Yap "
loggingIn: "Oturum aç"
logout: ıkış Yap"
signup: "Kayıt Ol"
uploading: "Yükleniyor"
save: "Kaydet"
users: "Kullanıcı"
addUser: "Kullanıcı Ekle"
favorite: "Favoriler"
favorites: "Favoriler"
unfavorite: "Favorilerden Kaldır"
favorited: "Favorilerime eklendi."
alreadyFavorited: "Zaten favorilerinizde kayıtlı."
cantFavorite: "Favorilere kayıt yapılamadı"
pin: "Sabitlenmiş"
unpin: "Sabitlemeyi kaldır"
copyContent: "İçeriği kopyala"
copyLink: "Bağlantıyı Kopyala"
delete: "Sil"
deleteAndEdit: "Sil ve yeniden düzenle"
deleteAndEditConfirm: "Bu notu silip yeniden düzenlemek istiyor musunuz? Bu nota ilişkin tüm Tepkiler, Yeniden Notlar ve Yanıtlar da silinecektir."
addToList: "Listeye ekle"
addToAntenna: "Antene ekle"
sendMessage: "Mesaj Gönder"
copyRSS: "RSSKopyala"
copyUsername: "Kullanıcı Adını Kopyala"
copyUserId: "KullanıcıyıKopyala"
copyNoteId: "Kimlik notunu kopyala"
copyFileId: "Dosya ID'sini kopyala"
copyFolderId: "Klasör ID'sini kopyala"
copyProfileUrl: "Profil URL'sini kopyala"
searchUser: "Kullanıcıları ara"
reply: "yanıt"
loadMore: "Devamını yükle"
showMore: "Devamını yükle"
showLess: "Kapat"
youGotNewFollower: "seni takip etti"
receiveFollowRequest: "Takip isteği alındı"
followRequestAccepted: "Takip isteği kabul edildi"
mention: "Bahset"
mentions: "Bahsetmeler"
directNotes: "Kişisel mesajlar"
importAndExport: "İçeri/Dışarı aktar"
import: "İçeri aktar"
export: "Dışa aktar"
files: "Dosyalar"
download: "İndir"
driveFileDeleteConfirm: "\"{name}\" dosyası silinsin mi? Dosya kullanıldığı tüm notlardan kaybolacaktır."
unfollowConfirm: "{name} takipten çıkarılsın mı?"
exportRequested: "Dışa aktarım talep ettiniz. Bu biraz zaman alabilir. İşlem bitince Sürücünüze eklenecektir."
importRequested: "Dışa aktarım talep ettiniz. Bu işlem biraz zaman alabilir."
lists: "Listeler"
noLists: "Liste yok"
note: "not"
notes: "notlar"
following: "takipçi"
followers: "takipçi"
followsYou: "seni takip ediyor"
createList: "Liste oluştur"
manageLists: "Yönetici Listeleri"
error: "hata"
somethingHappened: "Bir hata oluştu"
retry: "Tekrar dene"
pageLoadError: "Sayfa yüklenemedi."
pageLoadErrorDescription: "Bu genelde ağ veya tarayıcı ön belleği hatalarından olur. Lütfen ön belleği temizlemeyi veya birkaç dakika beklemeyi ve sayfayı yenilemeyi deneyin."
serverIsDead: "Sunucu yanıt vermiyor. Birkaç dakika sonra tekrar deneyin."
youShouldUpgradeClient: "Sayfayı görüntülemek için yenileyin."
enterListName: "Liste ismi"
privacy: "Gizlilik"
makeFollowManuallyApprove: "Takip istekleri elle onaylansın"
defaultNoteVisibility: "Varsayılan görünürlük"
follow: "takipçi"
followRequest: "Takip isteği"
followRequests: "Takip istekleri"
unfollow: "takip etmeyi bırak"
followRequestPending: "Bekleyen Takip Etme Talebi"
enterEmoji: "Emoji Giriniz"
renote: "vazgeçme"
unrenote: "not alma"
renoted: "yeniden adlandırılmış"
cantRenote: "Ayrılamama"
cantReRenote: "not alabilirmiyim"
quote: "alıntı"
inChannelRenote: "Kanal içi Renote"
inChannelQuote: "Kanal içi Alıntı"
pinnedNote: "Sabitlenen"
pinned: "Sabitlenmiş"
you: "sen"
clickToShow: "Görüntülemek için tıkla"
sensitive: "Hassas içerik"
add: "Ekle"
reaction: "Tepkiler"
reactions: "Tepkiler"
reactionSetting: "Palette görünecek tepkiler"
reactionSettingDescription2: "Sıralamak için sürükleyin, silmek için tıklayın, eklemek için \"+\" tuşuna tıklayın."
rememberNoteVisibility: "Görünürlük ayarlarını hatırla"
attachCancel: "Eki sil"
markAsSensitive: "Hassas içerik olarak işaretle"
unmarkAsSensitive: "Hassas içerik işaretini kaldır"
enterFileName: "Dosya ismini gir"
mute: "Gizle"
unmute: "sesi aç"
renoteMute: "sesi kapat"
renoteUnmute: "sesi açmayı iptal et"
block: "engelle"
unblock: "engellemeyi kaldır"
suspend: "askıya al"
unsuspend: "askıya alma"
blockConfirm: "Onayı engelle"
unblockConfirm: "engellemeyi kaldır onayla"
suspendConfirm: "Hesap askıya alınsın mı?"
unsuspendConfirm: "Hesap askıdan kaldırılsın mı"
selectList: "Bir liste seç"
editList: "Listeyi düzenle"
selectChannel: "Kanal seç"
selectAntenna: "Bir anten seç"
editAntenna: "Anteni düzenle"
selectWidget: "Araç seç"
editWidgets: "Araçları düzenle"
editWidgetsExit: "Tamam"
customEmojis: "Özel Emoji"
emoji: "Emoji"
emojis: "Emoji"
emojiName: "Emoji adı"
emojiUrl: "Emoji URL'si"
addEmoji: "Emoji ekle"
settingGuide: "Önerilen ayarlar"
cacheRemoteFiles: "Uzak dosyalar ön belleğe alınsın"
cacheRemoteFilesDescription: "Bu ayar açık olduğunda diğer sitelerin dosyaları doğrudan uzak sunucudan yüklenecektir. Bu ayarı kapatmak depolama kullanımını azaltacak ama küçük resimler oluşturulmadığından trafiği arttıracaktır."
cacheRemoteSensitiveFiles: "Hassas uzak dosyalar ön belleğe alınsın"
cacheRemoteSensitiveFilesDescription: "Bu ayar kapalı olduğunda hassas uzak dosyalar ön belleğe alınmadan doğrudan uzak sunucudan yüklenecektir."
flagAsBot: "Bot olarak işaretle"
flagAsBotDescription: "Bu seçeneği hesap bir program tarafından kontrol ediliyorsa işaretleyin. Bu, diğer geliştiricilerin sonsuz etkileşim zincirleri oluşturmasını engellemeye yardımcı olur ve Misskey'in iç sisteminin hesaba bir bot gibi davranmasını sağlar."
flagAsCat: "Kedi hesabı"
flagAsCatDescription: "Kedi hesabı"
flagShowTimelineReplies: "Zaman akışında notlara gelen cevapları göster"
flagShowTimelineRepliesDescription: "Açık olduğu durumda, zaman akışında kullanıcıların başkalarına verdiği cevaplar gözükür."
autoAcceptFollowed: "Takip edilen hesapların takip isteklerini kabul et"
addAccount: "Hesap ekle"
reloadAccountsList: "Hesap listesini güncelle"
loginFailed: "Giriş başarısız oldu"
showOnRemote: "Uzak sunucuda görüntüle"
general: "Genel"
wallpaper: "Duvar kağıdı"
setWallpaper: "Duvar kağıdını ayarla"
removeWallpaper: "Duvar kağıdını sil"
searchWith: "Arama: {q}"
youHaveNoLists: "Hiç listeniz yok"
followConfirm: "{name} takip edilsin mi?"
proxyAccount: "Vekil hesabı"
proxyAccountDescription: "Proxy hesabı, belirli koşullar altında kullanıcılar için uzaktan takipçi işlevi gören bir hesaptır. Örneğin, bir kullanıcı listeye bir uzak kullanıcı eklediğinde, o kullanıcıyı takip eden yerel bir kullanıcı yoksa uzak kullanıcının etkinliği örneğe teslim edilmeyecektir, dolayısıyla bunun yerine proxy hesabı takip edilecektir."
host: "Sağlayıcı"
selectUser: "Kullanıcı seç"
recipient: "Kime"
annotation: "Açıklamalar"
federation: "Federasyon"
instances: "Sunucu"
registeredAt: "Katılma tarihi"
latestRequestReceivedAt: "Alınan son talep"
latestStatus: "En son durum"
storageUsage: "Depolama kullanımı"
charts: "Çizelgeler"
perHour: "Saatlik"
perDay: "Günlük"
stopActivityDelivery: "Durum güncellemelerini gönderme"
blockThisInstance: "Bu sunucuyu engelle"
operations: "İşlemler"
software: "Yazılımlar"
version: "Sürüm"
metadata: "Meta Verileri"
withNFiles: "{n} tane dosya"
monitor: "Monitör"
jobQueue: "İşlem sırası"
cpuAndMemory: "İşlemci ve Hafıza"
network: "Ağ"
disk: "Disk"
instanceInfo: "Sunucu Bilgisi"
statistics: "İstatistikler"
clearQueue: "Sırayı temizle"
clearQueueConfirmTitle: "Sıra silinsin mi?"
clearQueueConfirmText: "Sırada kalan hiçbir şey iletilmeyecek. Genelde bu işlem gerekli değildir."
clearCachedFiles: "Ön belleği temizle"
clearCachedFilesConfirm: "Ön belleğe alınmış tüm uzak sunucu dosyaları silinsin mi?"
blockedInstances: "Engellenen sunucular"
blockedInstancesDescription: "Engellemek istediğiniz sunucuların alan adlarını satır sonlarıyla ayırarak yazın. Yazılan sunucular bu sunucuyla iletişime geçemeyecek."
muteAndBlock: "Susturma ve Engelleme"
mutedUsers: "Susturulan kullanıcılar"
blockedUsers: "Engellenen kullanıcılar"
noUsers: "Kullanıcı yok"
editProfile: "Profili düzenle"
noteDeleteConfirm: "Bu notu silmek istediğinizden emin misiniz?"
pinLimitExceeded: "Daha fazla not sabitlenemez"
intro: "Misskey yüklemesi tamamlandı! Lütfen yönetici hesabını oluşturun."
done: "Tamamlandı"
preview: "Önizleme"
default: "Varsayılan"
defaultValueIs: "Varsayılan: {value}"
noCustomEmojis: "Emoji bulunamadı"
noJobs: "Hiç işlem yok"
federating: "Federe ediliyor"
blocked: "Engellenmiş"
suspended: "Askıya alınmış"
all: "Tümü"
subscribing: "Abonelik"
publishing: "Paylaşım"
notResponding: "Cevap yok"
instanceFollowing: "Sunucuda takip edenler"
instanceFollowers: "Sunucu takipçileri"
instanceUsers: "Sunucu kullanıcıları"
changePassword: "Şifreyi değiştir"
security: "Güvenlik"
retypedNotMatch: "Girişler uyuşmuyor."
currentPassword: "Geçerli şifre"
newPassword: "Yeni şifre"
newPasswordRetype: "Yeni şifre (tekrar)"
attachFile: "Dosya ekle"
more: "Daha!"
featured: "Öne Çıkan"
usernameOrUserId: "Kullanıcı adı veya ID'si"
noSuchUser: "Kullanıcı bulunamadı"
lookup: "Sorgu"
announcements: "Duyurular"
imageUrl: "Görsel URL'si"
remove: "Sil"
removed: "Silindi"
removeAreYouSure: "\"{x}\" silmek istediğinizden emin misiniz?"
deleteAreYouSure: "\"{x}\" silmek istediğinizden emin misiniz?"
resetAreYouSure: "Sıfırlansın mı?"
saved: "Kaydedildi"
messaging: "Mesajlar"
upload: "Yükle"
keepOriginalUploading: "Orijinal görseli koru"
keepOriginalUploadingDescription: "Orijinal olarak yüklenen görüntüyü olduğu gibi kaydeder. Kapatılırsa, yükleme sırasında web'de görüntülenecek bir sürüm oluşturulur."
fromDrive: "Drive Dosyasından"
fromUrl: "Bağlantıdan"
uploadFromUrl: "Bağlantıdan yükle"
uploadFromUrlDescription: "Yüklemek istediğiniz dosyanın bağlantısı"
uploadFromUrlRequested: "Yükleme talep edildi"
uploadFromUrlMayTakeTime: "Yüklemenin tamamlanması biraz süre alabilir."
explore: "Keşfet"
messageRead: "Okundu"
noMoreHistory: "Bundan öncesi yok"
startMessaging: "Yeni bir sohbet başlat"
nUsersRead: "{n} kişi okudu"
agreeTo: "Kabul Ediyorum: {0}"
agree: "Kabul Et"
agreeBelow: "Aşağıdakileri kabul ederim"
basicNotesBeforeCreateAccount: "Önemli notlar"
termsOfService: "Şartlar ve Koşullar"
start: "Başla"
home: "Ana sayfa"
remoteUserCaution: "Bu kullanıcı bir uzak sunucudan olduğu için alınan bilgiler tam olmayabilir."
activity: "Etkinlik"
images: "Görseller"
image: "Görseller"
birthday: "Doğum günü"
yearsOld: "{age} yaşında"
registeredDate: "Kayıt tarihi"
location: "Konum"
theme: "Temalar"
themeForLightMode: "Aydınlık Tema"
themeForDarkMode: "Karanlık Tema"
light: "Aydınlık"
dark: "Karanlık"
lightThemes: "Aydınlık Temalar"
darkThemes: "Karanlık Temalar"
syncDeviceDarkMode: "Sistem Koyu Modu ile senkronize et"
drive: "Sürücü"
fileName: "Dosya adı"
selectFile: "Dosya seç"
selectFiles: "Dosya seç"
selectFolder: "Klasör seç"
selectFolders: "Klasör seç"
renameFile: "Dosyayı yeniden adlandır"
folderName: "Klasör adı"
createFolder: "Klasör oluştur"
renameFolder: "Klasörü Yeniden Adlandır"
deleteFolder: "Klasörü sil"
addFile: "Dosya ekle"
emptyDrive: "Sürücü boş"
emptyFolder: "Bu klasör boş"
unableToDelete: "Silme mümkün değil"
inputNewFileName: "Yeni dosya ismini girin"
inputNewDescription: "Yeni bir başlık gir"
inputNewFolderName: "Yeni klasör ismini girin"
circularReferenceFolder: "Hedef klasör taşınan klasörün bir alt klasörü."
hasChildFilesOrFolders: "Klasör boş olmadığından silinemiyor"
copyUrl: "URL'yi kopyala"
rename: "Yeniden adlandır"
avatar: "Avatar"
banner: "Banner"
displayOfSensitiveMedia: "Hassas içerik gösterimi"
whenServerDisconnected: "Sunucu bağlantısı kesildiğinde"
disconnectedFromServer: "Sunucu bağlantısı koptu"
reload: "Yenile"
doNothing: "Bir şey yapma"
reloadConfirm: "Zaman akışı yenilensin mi?"
watch: "İzle"
unwatch: "İzlemeyi bırak"
accept: "Kabul et"
reject: "Reddet"
normal: "Normal"
instanceName: "Sunucu ismi"
instanceDescription: "Sunucu açıklaması"
maintainerName: "Yönetici ismi"
maintainerEmail: "Yöneticinin e-postası"
tosUrl: "Hizmet Koşulları Bağlantısı"
thisYear: "Bu yıl"
thisMonth: "Bu ay"
today: "Bugün"
monthX: "{month} ay"
pages: "Sayfalar"
integration: "Entegrasyon"
enableRegistration: "Kayıtlara izin ver"
basicInfo: "Temel bilgiler"
pinnedUsers: "Sabitlenmiş kullanıcılar"
pinnedNotes: "Sabitlenen"
manageAntennas: "Anten ayarları"
userList: "Listeler"
resetPassword: "Şifre sıfırlama"
noMessagesYet: "Şimdilik mesaj yok"
details: "Detaylar"
deck: "Güverte"
smtpHost: "Sağlayıcı"
smtpUser: "Kullanıcı Adı"
smtpPass: "Şifre"
notificationSetting: "Bildirim ayarları"
instanceTicker: "Notların sunucu bilgileri"
noCrawleDescription: "Arama motorlarından profilinde, notlarında, sayfalarında vb. dolaşılmamasını ve dizine eklememesini talep et."
clearCache: "Ön belleği temizle"
onlineUsersCount: "{n} kullanıcı çevrim içi"
user: "Kullanıcı"
global: "Küresel"
squareAvatars: "Kare avatarlar"
searchByGoogle: "Arama"
file: "Dosyalar"
pushNotification: "Push bildirimleri"
subscribePushNotification: "Push bildirimlerini etkinleştir"
unsubscribePushNotification: "Push bildirimlerini kapat"
pushNotificationAlreadySubscribed: "Push bildirimleri zaten açık"
pushNotificationNotSupported: "Push bildirimleri sunucu veya tarayıcı tarafından desteklenmiyor"
noRole: "Rol bulunamadı"
color: "Renk"
addMemo: "Kısa not ekle"
icon: "Avatar"
replies: "yanıt"
renotes: "vazgeçme"
_accountDelete:
started: "Silme işlemi başlatıldı"
_email:
_follow:
title: "seni takip etti"
_theme:
color: "Renk"
keys:
mention: "Bahset"
renote: "vazgeçme"
_sfx:
note: "notlar"
notification: "Bildirim"
chat: "Mesajlar"
_2fa:
renewTOTPCancel: "Hayır, teşekkürler"
_permissions:
"read:blocks": "Engellenen hesapları gör"
"write:blocks": "Engellenen hesap listesini düzenle"
_widgets:
profile: "Profil"
instanceInfo: "Sunucu Bilgisi"
notifications: "Bildirim"
timeline: "Zaman çizelgesi"
calendar: "Takvim"
clock: "Saat"
activity: "Etkinlik"
federation: "Federasyon"
jobQueue: "İşlem sırası"
_userList:
chooseList: "Bir liste seç"
_cw:
show: "Devamını yükle"
_poll:
vote: "Oy kullan"
_visibility:
publicDescription: "Herkese açık"
home: "Ana sayfa"
followers: "takipçi"
_profile:
username: "Kullanıcı Adı"
_exportOrImport:
followingList: "takipçi"
muteList: "Gizle"
blockingList: "engelle"
userLists: "Listeler"
_charts:
federation: "Federasyon"
_timelines:
home: "Ana sayfa"
global: "Küresel"
_pages:
blocks:
image: "Görseller"
_notification:
youWereFollowed: "seni takip etti"
unreadAntennaNote: "{name} anteni"
_types:
follow: "takipçi"
mention: "Bahset"
renote: "vazgeçme"
quote: "alıntı"
reaction: "Tepkiler"
receiveFollowRequest: "Takip isteği alındı"
followRequestAccepted: "Takip isteği kabul edildi"
_actions:
reply: "yanıt"
renote: "vazgeçme"
_deck:
configureColumn: "Sütun seçenekleri"
_columns:
notifications: "Bildirim"
tl: "Zaman çizelgesi"
list: "Listeler"
mentions: "Bahsetmeler"
_moderationLogTypes:
suspend: "askıya al"
resetPassword: "Şifre sıfırlama"